Casa là gì?

Casa viết tắt của gì

Casa là cụm từ được viết tắt từ Current Account Savings Account được hiểu là tiền gửi không kỳ hạn.
Bản lưu

Chỉ tiêu Casa là gì

Trong tiếng Anh, CASA là viết tắt của Current Account Savings Account, dịch đơn giản là “tiền gửi không kỳ hạn”. Tiền gửi có kỳ hạn hoặc không kỳ hạn là khoản tiền mà khách hàng chủ động gửi vào ngân hàng nhằm mục đích chi trả định kỳ và đều đặn hàng tháng.
Bản lưu

Casa bình quân tháng là gì

Trong tiếng Anh, CASA là viết tắt của từ Current Account Savings Account, dịch một cách đơn giản có nghĩa là “tiền gửi không kỳ hạn”. Thuật ngữ gửi tiền nhưng không kỳ hạn này dùng để ám chỉ loại tiền mà khách hàng chủ động gửi cho ngân hàng với mục đích dùng để thanh toán thường xuyên, đều đặn hàng tháng.

Current Account savings account là gì

Đầu tiên, bạn cần phải tìm hiểu định nghĩa CASA trong ngân hàng là gì. CASA là viết tắt của cụm từ “Current Account Savings Account”, có nghĩa là Tài khoản tiết kiệm Tài khoản hiện tại. Chúng còn được gọi là Tiền gửi không kỳ hạn. Với loại hình gửi tiết kiệm này, khách hàng có thể chủ động với khoản tiết kiệm của mình.
Bản lưu

Phát triển Casa là gì

CASA là từ viết tắt của Current Account Savings Account, nghĩa là tiền gửi không kỳ hạn trong ngân hàng, đây là số tiền mà khách hàng chủ động gửi vào ngân hàng nhằm mục đích chi trả định kỳ và đều đặn hàng tháng và vẫn được hưởng lãi suất hàng ngày, dù mức hưởng khá thấp chỉ khoảng 0.1% – 0.5%.

Số dư bình quân trong tài khoản là gì

Số dư bình quân (SDBQ) tháng của TKTT : Được hiểu là tổng số dư cuối ngày của các TKTT của KH ÷ (chia cho) số ngày thực tế trong tháng. SDBQ tháng của tiền gửi: Được hiểu là tổng số dư cuối ngày của các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn của KH từ 01 tuần trở lên ÷ (chia cho) số ngày thực tế trong tháng.

Thu nhập lãi thuần của ngân hàng là gì

Thu nhập lãi thuần là gì Là chênh lệch giữa chỉ số “thu nhập lãi và thu nhập tương tự” với “chi phí lãi và chi phí tương tự”. Các chỉ số này được lấy trên bảng kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Current account trong kinh tế là gì

Current Account là một thuật ngữ quan trọng thuộc về quy trình thanh toán quốc tế. Nó biểu thị số tiền gửi, rút tiền và các giao dịch khác giữa hai cá thể. Đặc trưng của loại tài khoản này là các giao dịch diễn ra thường xuyên, không giới hạn.

Từ Casa trong ngân hàng là gì

CASA là từ viết tắt của Current Account Savings Account, nghĩa là tiền gửi không kỳ hạn trong ngân hàng, đây là số tiền mà khách hàng chủ động gửi vào ngân hàng nhằm mục đích chi trả định kỳ và đều đặn hàng tháng và vẫn được hưởng lãi suất hàng ngày, dù mức hưởng khá thấp chỉ khoảng 0.1% – 0.5%.

Dư nợ cho vay bình quân là gì

Dư nợ bình quân là thước đo thường được các chủ nợ sử dụng để xác định mức dư nợ của danh mục cho vay. Giá trị trung bình được lấy bằng cách xem xét giá trị đầu và cuối của một khoảng thời gian cụ thể.

Số dư BQ là gì

Số dư tiền bình quân là số tiền gửi bình quân của một tài khoản séc trong một kỳ kế toán, bằng với số dư sổ cái hàng ngày trừ đi số chi phiếu chưa thu, chia cho số ngày trong kỳ báo cáo, thường là một tháng.

Rủi ro NIM là gì

NIM (Net Interest Margin) còn được gọi là tỷ lệ thu nhập lãi thuần. NIM được hiểu đơn giản là tỷ lệ chênh lệch giữa thu nhập lãi ròng của tổ chức và ngân sách mà tổ chức tài chính đó phải trả.

Lợi nhuận ròng kí hiệu là gì

F là lợi nhuận ròng.

Khách vãng lai có nghĩa là gì

Khách vãng lai tiếng Anh là gì Khách vãng lai tiếng Anh là walk-in guest. Đây là những đối tượng khách hàng đến khách sạn mà không có sự đặt phòng trước. Họ có thể là khách địa phương hoặc khách du lịch quốc tế.

Mở tài khoản vãng lai là gì

*Trong hoạt động ngân hàng, một tài khoản vãng lai là một tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nào đó, với mục đích cung ứng một cách nhanh chóng và an toàn phương tiện tiếp cận thường xuyên tới các món tiền gửi theo nhu cầu, thông qua một loạt các kênh khác nhau.

Dư nợ cao là gì

Dư nợ có nguy cơ mất vốn (nợ xấu) là các khoản nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên. Các khoản nợ dù được điều chỉnh thời hạn thanh toán nhưng vẫn quá 90 ngày trở lên. Các khoản nợ được điều chỉnh thanh toán lần 2 nhưng vẫn quá hạn.

Tổng dư nợ thẻ tín dụng là gì

Dư nợ thẻ tín dụng thực chất là số tiền mà chủ thẻ tín dụng phải trả cho ngân hàng sau khi dùng thẻ để thanh toán các dịch vụ hoặc rút tiền mặt. Số tiền này bao gồm các khoản chi tiêu thẻ, lãi suất và các khoản phí (nếu có).

Số dư bình quân tính thế nào

Về cơ bản, giống như bất kỳ mức trung bình nào khác, số dư trung bình được tính bằng cách cộng các số tiền khác nhau trong tài khoản và chia số đó cho khoảng thời gian được đề cập.

Số dư cuối ngày là gì

Là số tiền được tổng kết tại thời điểm mỗi cuối ngày có phát sinh giao dịch trong tài khoản ngân hàng. Đặc biệt, số dư sẽ được chốt vào thời điểm cuối ngày như đối với ngân hàng Vietcombank đang sử dụng (cái này có thể khác vì tùy thuộc vào cơ chế tính của từng ngân hàng).

Biên lãi thuần NIM là gì

NIM (Net Interest Margin) còn được gọi là tỷ lệ thu nhập lãi thuần. NIM được hiểu đơn giản là tỷ lệ chênh lệch giữa thu nhập lãi ròng của tổ chức và ngân sách mà tổ chức tài chính đó phải trả.

Tỷ lệ an toàn vốn là gì

Định nghĩa hệ số an toàn vốn (CAR – Capital Adequacy Ratio): Hệ số an toàn vốn (CAR) là thước đo vốn khả dụng của ngân hàng được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm rủi ro tín dụng của ngân hàng- là tỷ số đo lường đánh giá khả năng hấp thụ tổn thất của ngân hàng.

Doanh thu thuần được tính như thế nào

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp – Chiết khấu bán hàng – Hàng bán bị trả lại – Giảm giá hàng bán – Thuế gián thu.

Chỉ số ROS có ý nghĩa gì

ROS (Return On Sale) là tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu, cho biết cứ 100 đồng doanh thu thì doanh nghiệp có được bao nhiêu đồng lợi nhuận. ROS càng lớn, càng chứng tỏ doanh nghiệp đang hoạt động tốt, khả năng sinh lời cao.

Tài khoản wa là gì

WhatsApp hay WhatsApp Messenger là một phần mềm nhắn tin và gọi điện thoại miễn phí đa nền tảng qua IP (VoIP) thuộc sở hữu của Facebook. Ứng dụng này cho phép người dùng gửi tin nhắn văn bản và tin nhắn thoại, thực hiện các cuộc gọi thoại và video, chia sẻ hình ảnh, tài liệu, vị trí và các tiện ích khác.

Tài khoản vãng lai của một quốc gia là gì

Tài khoản vãng lai (còn gọi là cán cân vãng lai) trong cán cân thanh toán của một quốc gia ghi chép những giao dịch về hàng hóa và dịch vụ giữa người cư trú trong nước với người cư trú ngoài nước.