Put thường đi với giới từ gì?

Put off đi với giới từ gì

Được tạo thành từ hai thành phần rất đơn giản. Đó là động từ PUT – đặt và giới từ OFF. Nghe như vậy có vẻ nghĩa của cụm động từ không liên quan gì cả đến với động từ gốc. Tuy nhiên bạn có thể hiểu rằng khi đặt một thứ gì đó xuống có nghĩa là hoãn lại, dời lại nhằm thực hiện những điều quan trọng hơn.
Bản lưu

Chịu đựng là Put gì

Ghi chú: put up with: chịu đựng (tolerate).

Put loại từ gì

put verb (MOVE)

Put in a request for là gì

If you put in a request or put in for something, you formally request or apply for that thing. Dịch nghĩa: Nếu bạn đưa ra một yêu cầu hoặc yêu cầu một cái gì đó, bạn chính thức yêu cầu hoặc đăng ký cho cái đó.
Bản lưu

Put someone off là gì

Cấu trúc: Put someone off (something/someone)

To make someone dislike something or someone, or to discourage someone from doing something: Để làm cho ai đó không thích một cái gì đó hoặc ai đó, hoặc ngăn cản ai đó làm điều gì đó. Eg: The smell of hospitals always puts me off. (Mùi của bệnh viện luôn làm tôi khó chịu.)

Put off nghĩa là gì

Put off là 1 phrasal verb (cụm động từ), với put là động từ, off là giới từ. Trong đó, động từ “put” có nghĩa chính là “đặt/để” một vật gì đó, “off” có nghĩa là “tắt”, “kết thúc”. Theo đó, cụm động từ “put off” có nghĩa là hoãn/lùi ngày một sự kiện nào đó.

Phrasal verb Turn on nghĩa là gì

Vậy phrasal verb turn on là gì Turn on: Khởi động máy móc. Ví dụ: I TURNED the radio ON to get the weather forecast (Tôi bật đài radio để nghe dự báo thời tiết). Turn on: làm ai đó vui, hứng thú.

Put sb Away nghĩa là gì

“Put someone away” nghĩa là “bỏ tù”, nhốt ai đó lại, nên các bạn lưu khi sử dụng cụm câu này nhé. Ví dụ: The judge put him away for ten years for robbery. (Quan tòa tống anh ấy vào tù 10 năm vì tội trộm cắp.)

Cho ai đó ở nhờ tiếng Anh là gì

Cho ai ở nhờ (To provide someone with a place to stay temporarily) Ở trọ qua đêm ở đâu đó (To stay somewhere for the night) Treo cái gì lên tường (To attach something, esp. to a wall)

Get On là gì

Get on/along with someone:

“Get on/along” có nghĩa là bạn đang có mối quan hệ tốt với một ai đó. Nó đơn thuần chỉ là mối quan hệ khi bạn ở bên cạnh một ai đó, bạn cảm thấy không ghét họ. Khi đó bạn nói: “We get on” (Chúng tôi có mối quan hệ tốt).

Turn it around là gì

→ đổi hướng ngược lại; làm ai đổi hướng ngược lại.

Keep off là gì

Keep off: không giẫm, đạp lên thứ gì đó.

Cấu trúc tiếng Anh nhớ ai đó làm gì

S + get + something done + O. Get something done = Have something done: nhờ vả ai đó làm việc gì cho mình.

Khi nào dùng get in và get on

-> Get in = lên xe ( chỉ xe nhỏ, xe taxi,.. ) Get off = xuống xe ( tàu, máy bay, xe buýt,…) -> Get on = lên xe (tàu, máy bay, xe buýt,…) Hoge.

We Get On là gì

Get on/along with someone:

“Get on/along” có nghĩa là bạn đang có mối quan hệ tốt với một ai đó. Nó đơn thuần chỉ là mối quan hệ khi bạn ở bên cạnh một ai đó, bạn cảm thấy không ghét họ. Khi đó bạn nói: “We get on” (Chúng tôi có mối quan hệ tốt).

Pass Around nghĩa là gì

Pass around có nghĩa là truyền cái gì đó từ người này qua người khác/ trao đổi cái gì đó giữa người với người trong cùng một nhóm.

Keep Under là gì

KEEP UNDER ONE'S HAT nghĩa là giữ một cái gì ở dưới nón, tức là giữ bí mật một điều gì.

Keep something out of là gì

Keep somebody out of something là gì Cụm từ này có nghĩa là “tránh tham gia vào việc gì đó/ ngăn chặn ai tham gia gì đó”.

Cấu trúc nhớ ai đó làm gì trong tiếng Trung

请您帮个忙。/Qǐng nín bāng gè máng./ Bạn làm ơn giúp tôi một tay. 麻烦您帮个忙。/Máfan nín bāng gè máng./ Phiền bạn giúp tôi một tay. 请你帮我把那本书拿过来。/Qǐng nǐ bāng wǒ bǎ nà běn shū ná guòlái./ Bạn làm ơn giúp tôi cầm quyển sách kia lại đây.

Nhờ vả ai đó trong tiếng Nhật

2) Sử dụng お願いします (không dùng thể て )

Mẫu này thường dùng khi bạn gọi cho ai đó hoặc gặp ai (trên điện thoại). Khi bạn yêu cầu được giúp đỡ một việc mà bạn không thể tự làm. Chú ý: お願いします lịch sự hơn てください.

Get sử dụng khi nào

“Get” có thể hiểu là nhận được (receive, obtain). “Get” được sử dụng khi không có hành động gì từ chủ thể/ chủ ngữ. Ví dụ: Tom gets an English book.

Cụm từ get across nghĩa là gì

get across (to somebody) | get something across (to somebody) → được hiểu (bởi ai đó); truyền đạt được (đến ai đó). We tried to get our point across, but he just wouldn't listen. Chúng tôi cố gắng thuyết phục anh ta về quan điểm của chúng tôi, nhưng anh ta không nghe theo.

Catch Up With nghĩa là gì

Trong tiếng Anh, Catch up with có thể được hiểu đơn giản là bắt kịp, đuổi kịp một ai đó/cái gì đó trong một lĩnh vực, một việc nào đó.

Pass là gì

Pass thực chất là một từ tiếng Anh với danh từ là sự thi đỗ, sự trúng tuyển hay chỉ về hoàn cảnh khó khăn. Giấy thông hành, vé, giấy phép,… cũng được gọi là pass. Hiểu theo nghĩa động từ thì pass có nghĩa là vượt qua, trải qua hay đi ngang qua.

Used up có nghĩa là gì

– Use up: dùng hết

Sam đã sử dụng quá nhiều thời gian cho câu hỏi đầu tiên và không làm xong bài.