UPAU là gì?

Upass là gì

UPAS (Usance L/C payable at sight) là phương thức thanh toán tín dụng chứng từ trả chậm nhưng người bán (nhà xuất khẩu hoặc bên bán hàng trong nước) có thể nhận được tiền thanh toán ngay thông qua việc ứng vốn từ các ngân hàng đại lý (NHĐL). Loại tiền L/C: áp dụng tất cả các loại tiền Sacombank có thỏa thuận với NHĐL.

Usance Documents là gì

Thời hạn trả tiền (USANCE) là thời kỳ giữa ngày xuất trình hối phiếu và ngày mà nó được chi trả. Theo nghĩa nghiêm túc, thuật ngữ này có nghĩa là thời kỳ được cơ quan thuế cho phép trong giao dịch hối phiếu giữa hai quốc gia cụ thể, có thể từ hai tuần cho đến hai tháng hoặc dài hơn.

Upas Plus là gì

UPAS L/C – UPAS L/C Plus là gói giải pháp tài trợ mua hàng mà Nam A Bank cung cấp đến Khách hàng. Trong đó, Nam A Bank sẽ phát hành L/C trả chậm có điều kiện Người thụ hưởng được phép nhận tiền ngay hoặc tại thời điểm xác định khi xuất trình Bộ chứng từ phù hợp với L/C và tập quán thương mại.
Bản lưu

Usance LC payable at sight là gì

UPAS L/C (Usance Payable At Sight Letter of Credit) là thư tín dụng trả chậm đối với người nhập khẩu nhưng lại có giá trị thanh toán ngay đối với người xuất khẩu. UPAS L/C là sản phẩm mới, nhưng do đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nên được chấp nhận sử dụng và phát triển nhanh chóng.

Thanh toán bằng LC at sight là gì

1. L/C at sight – Thư tín dụng trả ngay. Trước hết đó là một loại thư tín dụng không huỷ ngang, và trong đó người xuất khẩu sẽ được thanh toán ngay khi xuất trình các chứng từ phù hợp với điều khoản quy định trong Thư tín dụng tại ngân hàng chỉ định thanh toán.

DLC trong xuất nhập khẩu là gì

Thư tín dụng trả chậm (hay L/C trả chậm) trong tiếng Anh là Deferred Letter of Credit, viết tắt là Deferred L/C. Thư tín dụng trả chậm là phương thức thanh toán tín dụng chứng từ có kì hạn do ngân hàng thực hiện để phục vụ cho việc nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp.

Shipment period trong LC là gì

Thời hạn giao hàng nếu là một ngày cụ thể thường được thể hiện ở trường 44C – Latest Date of Shipment (Ngày giao hàng cuối cùng). Nếu giao hàng nhiều lần thì thông tin này thường được thể hiện ở trường 44D – Shipment Period (Thời gian giao hàng).

LC 30 ngày là gì

Hình thức L/C trả chậm có lợi cho nhà nhập khẩu thì người mua có thời gian để gom tiền trả người bán (chỉ thanh toán khi đến ngày đáo hạn). Đối với L/C trả chậm thì người bán cần lưu ý thời gian chỉ nên 30 ngày –tối đa 90 ngày không nên dài quá một năm.

Confirmed Letter of Credit là gì

Thư tín dụng xác nhận (trong tiếng Anh là Confirmed Letter of Credit hay Confirmed L/C) là thư tín dụng trong giao dịch quốc tế được bảo đảm bởi một ngân hàng thứ hai, ngoài ngân hàng gốc phát hành tín dụng. Ngân hàng xác nhận đồng ý thanh toán hay chấp nhận hối phiếu đối với tín dụng ngay cả khi bên phát hành từ chối.

LC 30 ngay là gì

Hình thức L/C trả chậm có lợi cho nhà nhập khẩu thì người mua có thời gian để gom tiền trả người bán (chỉ thanh toán khi đến ngày đáo hạn). Đối với L/C trả chậm thì người bán cần lưu ý thời gian chỉ nên 30 ngày –tối đa 90 ngày không nên dài quá một năm.

Irrevocable Letter of Credit là gì

Thư tín dụng không thể huỷ ngang (Irrevocable L/C): Là loại thư tín dụng sau khi đã được mở thì việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ chỉ được ngân hàng tiến hành theo thoả thuận của tất cả các bên có liên. Trong thương mại quốc tế thư tín dụng này được sử dụng phổ biến nhất.

Confirmed letter of credit là gì

Thư tín dụng xác nhận (trong tiếng Anh là Confirmed Letter of Credit hay Confirmed L/C) là thư tín dụng trong giao dịch quốc tế được bảo đảm bởi một ngân hàng thứ hai, ngoài ngân hàng gốc phát hành tín dụng. Ngân hàng xác nhận đồng ý thanh toán hay chấp nhận hối phiếu đối với tín dụng ngay cả khi bên phát hành từ chối.