Co by měl splňovat prezident?

Co musí splňovat prezident

Kandidáti musejí splňovat podmínky pro výkon funkce, které jsou obdobné jako do senátu PČR, tedy občanství ČR a věk nejméně 40 let, musí mít svéprávnost a nesmí jít o stávajícího (posledního) prezidenta, pokud je ve funkci již druhé volební období po sobě.

Co může vetovat prezident

Prezident má možnost s odůvodněním vrátit zákon schválený parlamentem zpět k novému projednání (suspenzivní veto). Poslanecká sněmovna může setrvat na původním návrhu zákona a přehlasovat prezidentské veto nadpoloviční většinou všech poslanců.

Jak dopadly volby na prezidenta

listopadu 2022. Vítězem volby se ve druhém kole se ziskem 58,32 % hlasů stal Petr Pavel. Účast v druhém kole byla nejvyšší volební účastí v celostátních volbách v České republice od voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1998.

Za jakých podmínek může prezident odvolat Vláďu

Prezident je povinen odvolat člena vlády, jestliže mu to navrhne premiér. Lhůta pro tyto úkony prezidenta není v ústavě výslovně stanovena; ustálený právní výklad je však ten, že prezident je povinen konat "bez zbytečného odkladu".

Co je potřeba pro kandidaturu na prezidenta

Kdo je oprávněn podat kandidátní listinunejméně 20 poslanců,nejméně 10 senátorů,každý občan ČR, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany ČR oprávněnými volit prezidenta republiky.

Jaký je plat prezidenta republiky

Celkový čistý plat prezidenta České republiky letos vychází na 482 546 Kč/měsíc.

Kdo má v ČR právo veta

V Česku k přehlasování veta prezidenta stačí, když pro zákon hlasuje většina všech poslanců v Poslanecké sněmovně. absolutní veto – proces je definitivně a bezpodmínečně zastaven (tento typ veta např. používají stálí členové Rady bezpečnosti OSN). To samozřejmě nevylučuje přijetí ustanovení někdy v budoucnosti.

Co když prezident nepodepíše zákon

Podpisy pod zákonem, vyhlášení zákona

Pokud se prezident rozhodne zákon vrátit, nepodepíše jej. I když je poté prezidentské veto Sněmovnou přehlasováno, a zákon tedy bude vyhlášen, prezident jej už podle § 107 jednacího řádu Poslanecké sněmovny nepodepisuje. Posledním, kdo je povinen zákon podepsat, je předseda vlády.

Kdo by vyhrál volby do Poslanecké sněmovny

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021
Počet kandidátů 22
Výsledky
strana % SPOLU 27,79 ANO 27,12 Piráti+STAN 15,62 SPD 9,56 Přísaha 4,68 ČSSD 4,65 KSČM 3,60 TSS 2,76 strany, které dosáhly na státní příspěvek (alespoň 1,5 %).
Premiér

Kdy nastupuje Pavel jako prezident

Prezident České republiky

Inaugurace Petra Pavla novým prezidentem České republiky se uskutečnila 9. března 2023. Ve svém inauguračním projevu zdůraznil důstojnost, respekt a slušnost, uvedl, že by se chtěl podílet na tvorbě společné vize pro Českou republiku.

Jak funguje vláda

Vrcholovým orgánem exekutivy je vláda, kterou tvoří předseda vlády, místopředseda vlády a ministři. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, která jí vyslovuje důvěru. Vláda může v rámci zákonů a k jejich rozšíření vydávat nařízení. Sestavuje také státní rozpočet a státní závěrečný účet.

Kdo může odvolat prezidenta

Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt. K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů.

Jak se sbírají podpisy na prezidenta

V první řadě ověřujeme celkový počet petentů na petici. Je-li na petici alespoň 50 000 validních podpisů, následuje kontrola náhodně vybraného vzorku s 8 500 podpisy. Ten je určen na základě matematického klíče, který Ministerstvo vnitra vylosuje 7. listopadu za účasti notáře.

Kdo má nejvyšší plat v ČR

Nejlépe placené profese v Česku

Proto nejvyšší platy v ČR mají ředitelé velkých firem nebo dispečeři letového provozu. Statistiky výdělků profesí lze nalézt v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV).

Jaký je plat učitele

Většina pracovníků, kteří pracují jako Učitelé na středních školách , má v roce 2023 plat 20 758 Kč až 33 337 Kč měsíčně. Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Učitelé na středních školách na nejnižší úrovni, je od 20 758 Kč do 30 709 Kč. Po získání 5 let zkušeností bude příjem od 23 377 Kč do 34 664 Kč měsíčně.

Co má za práva prezident

propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, jmenuje soudce, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo (abolice, viz shora), má právo udělovat amnestii.

Kdo stojí v čele státu

Prezident je hlavou státu a reprezentuje ho v zahraničí. Jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh ministry. Jmenuje také soudce, guvernéra České národní banky a bankovní členy České národní banky a prezidenta a viceprezidenty Nejvyššího kontrolního úřadu.

Jakou funkci má Senát

Senát je nerozpustitelný, každé dva roky se volí třetina senátorů. Senátorem může být zvolen každý občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 40 let a není u něho ve dnech voleb omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Sídlem Senátu je dle zákona č. 59/1996 Sb.

Kdy byly poslední volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby Datum Vítěz
Volby do Poslanecké sněmovny 2013 25. října – 26. října 2013 ČSSD
Volby do Poslanecké sněmovny 2017 20. října – 21. října 2017 ANO
Volby do Poslanecké sněmovny 2021 8. října – 9. října 2021 SPOLU

Jak by dopadly volby do sněmovny

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021
Počet kandidátů 22
Výsledky
strana % SPOLU 27,79 ANO 27,12 Piráti+STAN 15,62 SPD 9,56 Přísaha 4,68 ČSSD 4,65 KSČM 3,60 TSS 2,76 strany, které dosáhly na státní příspěvek (alespoň 1,5 %).
Premiér

Co dělá manželka Petra Pavla

Eva Pavlová (rozená Zelená, * 5. listopadu 1964 Šumperk) je podplukovnice české armády v záloze, od září 2022 zastupitelka obce Černouček a od března 2023 první dáma České republiky z titulu manželky prezidenta republiky Petra Pavla. Některá data mohou pocházet z datové položky.

Co znamená inaugurace prezidenta

Inaugurace prezidenta České republiky je slavnostní ceremonie, při které je zvolený kandidát na prezidenta uveden do úřadu prezidenta České republiky. Tradičně se tak koná den po vypršení pětiletého mandátu předchozí hlavy státu.

Kdo kontroluje Vláďu

Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna má tedy významnou úlohu – podílí se na ustanovování nové vlády (společně s prezidentem) a následně kontroluje její činnost.

Co schvaluje vláda

Schvaluje-li vláda legislativní návrh (návrh věcného záměru zákona, návrh zákona, návrh nařízení vlády, návrh stanoviska vlády k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda), vyjádří se to vždy slovem „schvaluje“.

Koho zvolit za prezidenta

Prezident jmenuje předsedu vlády, ministry, ústavní soudce, předsedu a místopředsedy nejvyššího soudu, může udělovat milost a amnestii. Proto je důležité, aby byl prezident nezávislý, nadstranický a aby ctil morální hodnoty. Prezidentem by neměl být kandidát, který vede politickou stranu.