Co by se stalo kdyby vybuchl Yellowstone?

Co by se stalo kdyby Vybuchlá sopka v Yellowstone

Do vzdálenosti 1000 kilometrů od Toby byla země pokrytá popelem až do výšky 6 metrů. Vše živé v této oblasti prakticky ihned zemřelo, ale následky si odnesla téměř celá Země. Globální teplota na naší planetě poklesla asi o pět stupňů Celsia.
Archiv

Kdy má vybuchnout Yellowstone

“ K poslednímu výbuchu sopky u Yellowstone došlo asi před 70 000 lety. Dnes vědci odhadují, že pravděpodobnost, že Yellowstone vybuchne za našeho života, je minimální. Podle USGS je meziroční riziko erupce přibližně jedna ku 730 000, tedy asi 0,00014 procent.

Co se stane když vybuchne sopka

Pokud by vulkán vybuchl, kromě vylití lávy v okolí národního parku by se do atmosféry uvolnilo velké množství sopečného odpadu. Popel by pokryl oblast až do vzdálenosti tisíce kilometrů a dramaticky poznamenal životní prostředí.
Archiv

Kde jsou Supervulkány

Supervulkány jsou sopky, jejichž erupce jsou víc než tisíckrát silnější než erupce obyčejných sopek. V USA je nejslavnější právě Yellowstone, ale existuje jich tam i několik dalších – například Crater Lake, Long Valley nebo Valles Caldera. V Evropě se největší supervulkán skrývá pod Itálií.

Co to je kaldera

kaldera rozsáhlý kráter o průměru několika kilometrů až desítek kilometrů, vzniklý zpravidla propadnutím (kolapsem) centrální části sopky do vyprázdněného magmatického ohniště (krbu).

Co je to Supervulkan

Supervulkány jsou sopky, jejichž erupce (sopečné výbuchy) dosahují stupně 8 VEI (index sopečné výbušnosti). Supervulkán je tedy sopka, při jejíž erupci se do okolí uvolní více než 1000 krychlových kilometrů materiálu. (jen pro představu to je 3000x více než je objem naší největší přehrady Lipno).

Co je to Yellowstone

Yellowstone je asi nejznámější národní park USA. Rozkládá se převážně na území státu Wyoming na severozápadě země, částečně zasahuje do států Idaho a Montana. Yellowstone leží nad obrovským podzemním vulkánem, pro zdejší přírodu tak jsou typické gejzíry a horké termální prameny.

Co vyvrhuje sopka

Sopky kromě magmatu a plynů vyvrhují i pevné látky (nesoudržné sopečné vyvrženiny tzv. pyroklastiky), a to zejména ještě před výlevy samotných láv, kdy dochází k erupcím par a plynů, při nichž se do atmosféry dostává velké množství pyroklastického materiálu.

Jak se jmenuje největší sopka na světě

Mauna Loa (v jazyce původních obyvatel dlouhá hora) je aktivní štítová sopka, ležící na ostrově Havaj, který je součástí Havajských ostrovů v Tichém oceánu. Její výška od mořského dna až k vrcholu činí cca 10 km a její základna má průměr 120 km.

Co to je stratovulkán

Kompozitní sopka či stratovulkán (někdy taktéž označována jako navrstvená sopka) je označení pro kuželovitý typ sopky, která je tvořena velkým množstvím vrstev lávy a pyroklastických hornin (tefry, strusky a sopečného popela) různého chemického složení.

Co to je sopka

sopka – Geologická encyklopedie. sopka (vulkán) místo, kde láva a sopečné (vulkanické) plyny vystoupí na zemský povrch, ať již na souši nebo pod vodou. Většina sopek mívá sopečný kužel tvořený utuhlou lávou nebo sopečnými vyvrženinami neboli viz pyroklastickými horninami, které obklopují kráter.

Co je to štítová sopka

Štítová sopka je druh sopky s velice mírně ukloněnými svahy, které tvoří mnoho vrstev vysoce mobilní a tedy málo viskózní lávy s malým obsahem podílu SiO2. Oproti stratovulkánům nebývají štítové sopky explozivního charakteru a jejich erupce se projevují výlevem značného množství lávy do okolí.

Jaký je nejstarší národní park na světě

Washington – Yellowstonský národní park, vyhlášený právě 1. března 1872, se rozkládá na území amerických států Wyoming (91 % parku), Montana (7,6 %) a Idaho (1,4 %).

Kdo založil Yellowstone

Ferdinand V. Hayden byl americký geolog, který přesvědčil Kongres, aby vyhlásil Yellowstone národním parkem.

Jak hluboko je láva

Krb bývá v hloubce 5–30 km pod povrchem země. Parazitický kráter: Pokud je sopka vysoká, magma neputuje pouze sopouchem, ale hledá si i jiné cesty, které pak ústí na svazích vulkánu. Magmatu vyvrženému na povrch se říká láva. Jde o roztavenou horninovou hmotu, jejíž obvyklá teplota je 700 až 1200 °C.

Kdy naposledy vybuchla Etna

Etna na rozdíl od Vesuvu, který naposledy vybuchl v roce 1944, je neustále činná. K menším či větším erupcím dochází prakticky každé dva roky. Poslední nebezpečný výbuch sopky byl v roce 1997, kdy proud lávy spálil některé nejvýše položené budovy. V létě 2014 sopka zkomplikovala leteckou dopravu nad Katánií.

Kde se nachází nejaktivnější sopka na světě

USA, Havaj, Kilauea

Kilauea, nejaktivnější sopka světa, se nachází na ostrově Big Island na Havaji.

Co vychazi že sopky

Při erupci mohou ale sopky vyvrhovat i množství pevných částic, které označujeme jako pyroklastika (obr. 3). Jedná se o ztuhlé magma i kusy hornin sopečného kužele, které jsou při explozi rozmeteny po okolí. Pyroklastický materiál, který opět dopadá na povrch nazýváme souhrnně pojmem tefra (KUKAL, Z., 1983, 129).

Co to je vulkán

sopka – Geologická encyklopedie. sopka (vulkán) místo, kde láva a sopečné (vulkanické) plyny vystoupí na zemský povrch, ať již na souši nebo pod vodou. Většina sopek mívá sopečný kužel tvořený utuhlou lávou nebo sopečnými vyvrženinami neboli viz pyroklastickými horninami, které obklopují kráter.

Co způsobí výbuch sopky

Je vyvolávána tlakem sopečných plynů uvolňujících se z magmatu během výstupu. Erupce nastane, pokud celkový tlak uvolněných sopečných plynů dosáhne meze, kdy je jimi generované tlakové napětí schopné prorazit nadložní vrstvy.

Co vytéká že sopky

Základní rozdělení je na sopky výlevné (láva o teplotě 750–1300 °C vytéká v podobě lávových proudů na povrch), výbušné (kráter sopky vyvrhuje do svého okolí úlomky hornin, souhrnně označovaných jako pyroklastika) a složené neboli stratovulkány (zde se výtok lávy střídá s vyvrhováním pyroklastik).

Co to je tuf

Tuf (z italského tufo, což má stejný význam jako latinské tofus) je druh horniny ze sopečného popelu (pyroklastika) vyvrženého během sopečné erupce a postupem času konsolidovaného do jednolité masy. Na rozdíl od tufitů, které vznikají uložením a zpevněním ve vodě, jsou tufy zpevňovány na souši.

Jaký je největší národní park v ČR

Národní park Šumava je se svojí rozlohou 680,64 km² největším národním parkem České republiky. Národní park byl vyhlášen 20. března 1991. Nejvyšším bodem parku je hora Plechý (1378 m n. m.).

Kde je největší park na světě

Yellowstonský národní park

Zdroje k infoboxu Yellowstonský národní park Yellowstone National Park
Stát Spojené státy americké
Státy USA Wyoming, Montana, Idaho
Souřadnice 44°35′47,2″ s. š., 110°32′49,91″ z. d.
Geodata (OSM) OSM, WMF

Co znamená Yellowstone

Yellowstone je nejstarší národní park na světě, vyhlášen byl již 1. března 1872. Název Yellowstone získal podle žlutě zbarvených skal, v roce 2021 si ho přišlo prohlédnout 4 860 242 návštěvníků. Rozloha národního parku Yellowstone je 8 980 km2.