Co bychom neměli dělat na Škaredou středu?

Co by se nemělo dělat na Škaredou středu

Pokud se totiž během Škaredé středy budete mračit, je dost pravděpodobné, že se budete mračit i další středy v tomto roce. A to člověk nemůže riskovat. V tento den můžete, jak jinak než s úsměvem, upéct jidáše. Pečivo připomínající smyčku, na které se oběsil Jidáš, se peče v českých krajích odnepaměti.
Archiv

Co se jí na Bílou sobotu

Křesťanské svátosti. Jelikož je Bílá sobota dnem rozjímání a smutku, nekonají se žádné mše ani bohoslužby. Pouze dochází k pomazání nemocných a svátosti smíření (zpovědi). Zároveň končí postní období a vracejí se zvony, které symbolicky odletěly do Říma na Zelený čtvrtek.

Co se nesmí na Velký pátek

Předkové se proto obávali zlých duchů, čarodějnic a možného uhranutí. Takže se raději držte starého pořekadla: „Na Velký pátek nepohneš zemí, nezatopíš do východu slunce, neupečeš, nevypereš a nevybělíš, nezameteš, nevyneseš z domu, neprodáš, nepůjčíš, nedaruješ a nepřijmeš dar.

Co se má a nemá delat na Velikonoce

Je zapovězena velká část prací – nesmí se hýbat se zemí a dělat na poli a na zahradě, péct, prát a zametat, ale ani půjčovat, darovávat a vynášet věci z domu, či přijímat dary. Všechny tyto úkony totiž byly považovány za posvátné a bylo proto potřeba se jim v tento nebezpečný den vyhnout.

Kdy se klape

Klapači nebo klapání se někdy říká i řehtání a znamená to, že nahrazujeme zvony, které odletěly do Říma. Chodí se vždy ve čtvrtek v poledne a navečer, v pátek ráno, v poledne, odpoledne a večer a v sobotu ráno.

Kdy je Popelec

Popeleční středa
Popelec, křížek z popela, na čele.
Slavený většinou západních křesťanů
Druh křesťanský
Datum středa sedmý týden před Velikonoci

Co by se mělo jíst na Velký pátek

Velký pátek – ryba či hustá polévka

Na Velký pátek se obvykle držel půst. V některých krajích se toto pravidlo dodržovalo velmi přísně. Znamenalo to, že půst se začal držel už po čtvrteční snídani a až do snídaně na Bílou sobotu. Ten, kdo věděl, že páteční půst nevydrží, mohl si k jídlu připravit rybu.

Kdy se nesmí jíst maso

V době postní se nekonzumuje maso, kromě neděle. Sice se najdou hluboce věřící, kteří dodržují čtyřicetidenní velikonoční půst, nicméně v současné době je přísný půst především na Popeleční středu a Velký pátek.

Kdy se nepere

VELKÝ PÁTEK: Nic nepůjčujte, hledejte poklady a neperte!

V tento den se také otevírají poklady.

Kdy se nesmí péct

Na Velký pátek se otevírá země s ukrytými poklady, také se ale nesmí pracovat na poli, prát, péct ani uklízet – to jsou jen některé ze zvyků a tradic, které si v tento den připomínáme. Ve skutečnosti jde o vrchol křesťanského liturgického roku, den, který je součástí svatého týdne.

Jak se chodí řehtat

Řehtat se začíná ve čtvrtek odpoledne a další řehtání probíhá večer. Na Velký pátek se začíná ráno, další obchůzka je v poledne a poslední večer. Na Bílou sobotu se řehtá jen ráno a pak už dojde na závěrečnou koledu neboli vyřehtávání.

Co by se nemělo dělat na Bílou sobotu

Celý den se tak nesl ve smutku a tichém rozjímání. V tento den se nekonají žádné bohoslužby, neslavily se žádné svátosti kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Po západu slunce však už začíná Velká noc.

Kdy je půst 2023

Víte, že Popeleční středa zahajuje křesťanům čtyřicetidenní půst Popeleční středou, která připadá na středu 22. února 2023, začíná podle křesťanské tradice čtyřicetidenní období postu před Velikonocemi.

Kdy je masopust 2024

Tabulka datum Velikonoc, Masopustního úterý – fašanku a Letnic (Seslání Ducha Svatého)

Rok Masopust (úterý) Velikonoce (neděle)
*2024 13.02.2024 31. březen 2024
2025 04.03.2025 20. duben 2025
2026 17.02.2026 5. duben 2026
2027 09.02.2027 28. březen 2027

Kdy se jí hlavička

Říká se jí také "hlavička". Je to spíš velikonoční jídlo, ale nechá se upéct kdykoliv, třeba v květnu. Důležité jsou do ní mladé kopřivy, ty loni o Velikonocích ještě vůbec nebyly, Velikonoce byly loni už v březnu.

Kdy se jí beránek

Podle tradice by se měl beránek péct na Bílou sobotu, stejně jako se pekl mazanec. Pro úplnost dodejme, že jidáše se pekly na Zelený čtvrtek. K Velikonočnímu pondělí patří boží milosti.

Proč se na Štědrý den nejí maso

Podle ní se totiž každému, kdo se vydrží celý Štědrý den až do večeře postit, ukáže na stěně zlaté prasátko. Prase je odedávna symbolem bohatství a hojnosti. Každý, kdo měl ve chlévě nějakého toho pašíka, věděl, že je na zimu zabezpečený a hladem neumře. Odtud také pochází prasátko jako pokladnička.

Co nejí muslimové

Muslimové nekonzumují vepřové maso, krev a uhynulá zvířata. Je-li muslim ke konzumaci těchto potravin donucen, za hřích se to nepovažuje. Platí také zákaz konzumace oslů, masožravých ptáků a zvěře. Z ryb mohou konzumovat pouze ty, které mají šupiny a ploutve.

Který den se nesmí přát

Na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu a neštěstí do domu. U štědrovečerního stolu rozhodně nemá být lichý počet stolovníků, lichého by si odvedla Smrt. Je zvykem, že se prostírá jeden talíř a příbor navíc do sudého počtu. Na Štědrý den se nemá nic vydlužit, jinak se přivolá bída s nouzí.

Proč nesmí na Štědrý den viset prádlo

Prát prádlo na Štědrý den přináší smůlu. A nesmí se rozhodně věšet prádlo, protože by se během roku mohl někdo oběsit. Přes den nesmíte zametat a vynášet z domu odpadky a smetí, protože byste si vynesli štěstí.

Proč se říká Modré pondělí

Křesťanské zvyky a tradice

O tom nejsou žádné zmínky, spíše se jedná o nejednotný význam německého slova “blau”. To totiž znamená jak modrou barvu, tak výraz pro podnapilost či neschopnost práce. O Modrém pondělí by se totiž podle výkladu pověr nemělo pracovat.

Kdy se chodí koledovat 2023

Chlapci chodí na Velikonoční pondělí s pomlázkami koledovat po vsi a šlehají s nimi děvčata, aby si za zvuku velikonočních koled vysloužili vajíčko.

Kdy se Rachta

Řehtat se začíná ve čtvrtek odpoledne a další řehtání probíhá večer. Na Velký pátek se začíná ráno, další obchůzka je v poledne a poslední večer. Na Bílou sobotu se řehtá jen ráno a pak už dojde na závěrečnou koledu neboli vyřehtávání.

Kdy se chodi s Rehtackami

Na řehtání se v Nové Vsi stejně jako v jiných obcích chodí po tři dny Svatého týdne, tj. od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty, a ještě v osmdesátých letech 20. století se jej zúčastňovali téměř všichni místní chlapci školního věku od šesti do čtrnácti, respektive patnácti let, méně často chlapci mladší nebo starší.

Kdy se nesmí věšet prádlo

Lidé mají po náročných přípravách na Vánoce konečně čas odpočívat a užívat si sváteční atmosféry. Naši předkové v tento den nemetli světnice ani zápraží, dokonce se nesměly ani stlát postele! Přísně zakázáno bylo prát a věšet prádlo, protože by to mohlo znamenat neštěstí do domu.