Co delat kdyz nemuzu najit stary pas?

Co když nevrátím starý pas

Propadlý pas

Jestliže máte doma starý a propadlý cestovní pas, musíte ho odevzdat na úřadě. Zákon o cestovních dokladech předepisuje za neodevzdaný cestovní pas pokutu až 10 000 Kč. Nejpozději ho po vás budou chtít při zařizování nového cestovního pasu.
Archiv

Co se stane kdyz Neodevzdam Stary pas

Sankce. Pokud držitel neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad zaplněný záznamy, dopustí se přestupku, za který lze podle zákona o cestovních dokladech uložit pokutu do 10 000 Kč.
Archiv

Co dělat když nemůžu najít pas

Nejdříve musíte ztrátu nahlásit místní policii, která vydá potvrzení o tom, že jste o doklady přišli. Pak musíte zamířit na zastupitelský úřad a požádat o doklad nový. Zastupitelský úřad vám může vydat cestovní pas nebo průkaz.
Archiv

Kdy se Odevzdava Stary pas

Doba platnosti cestovního pasu s biometrickými údaji pro občana do 15 let je pět let, pro občana staršího 15 let deset let.
Archiv

Jak obnovit cestovní pas

Doba platnosti cestovního pasu

Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.

Co s neplatným pásem

důležité je pasy nevyhazovat ani nelikvidovat jiným způsobem doma, ale odevzdat je na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností v rácmi celé ČR. Na městském úřadě v Blansku tak můžete učinit na odboru vnitřních věcí v budově na náměstí Republiky, kde vydávání cestovních dokladů zajišťuje správní oddělení.

Kde může občan Česká požádat o nový pas když ho ztratí

Máte povinnost požádat o nový občanský průkaz do 15 pracovních dnů po ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností – nikoliv tedy na ZÚ ČR (vybírá se správní poplatek 100 Kč).

Jak dlouho trvá udělat nový pas

Cestovní pas vydávaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů můžete převzít dvojím způsobem – buď na obecním úřadu, nebo na Ministerstvu vnitra ČR. V případě, že jste požádali o cestovní pas vyhotovený do 24 hodin, musíte si ho vyzvednout přímo na Ministerstvu vnitra ČR.

Co je potřeba na nový pas

Občan předloží při žádosti o nový cestovní pas platný občanský průkaz, nebo platný cestovní průkaz anebo české matriční doklady (rodný, popřípadě oddací list).

Jak rychle lze udělat pas

Cestovní pas vydávaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů můžete převzít dvojím způsobem – buď na obecním úřadu, nebo na Ministerstvu vnitra ČR. V případě, že jste požádali o cestovní pas vyhotovený do 24 hodin, musíte si ho vyzvednout přímo na Ministerstvu vnitra ČR.

Jak rychle obnovit pas

O cestovní pas ve zkrácené lhůtě můžete zažádat pouze osobně, a to:u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, NEBO.u Ministerstva vnitra, a to na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4.

Co je potřeba k vyřízení nového pasu

Podání žádosti o vydání cestovního pasu

občanský průkaz. Občan nepředkládá fotografii, protože fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti – proto se občan musí k němu osobně dostavit. Údaje v předložených dokladech se ověří v základních registrech a v informačních systémech správních evidencí.

Kde žádat o vymenu pasu

Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat v České republice na libovolném obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 a ve Švýcarsku na Velvyslanectví ČR v Bernu (dále jen „ZÚ“).