Co delat s Vetvemi?

Kam s Vetvemi ze zahrady

Větve a trávu je možné odvézt do sběrného dvora.

Co delat s větvemi

Stačí si pořídit drtič nebo štěpkovač. Zatímco drtič dokáže větve rozsekat na malé kousky, které pak lze dát do kompostu nebo použít místo mulče, štěpkovač větve rozřeže na trochu větší kusy, kterými můžete posléze zatopit v kamnech.
Archiv

Co s odpadem ze zahrady

Nejlepší ekologickou likvidací zbytků ze zahrady je proto kompostování. Z velkého množství odklizeného listí si připravte listovku, prvotřídní substrát pro pěstění rostlin v nádobách , zdroj živin pro ovocné stromky a keře a velmi prospěšnou příměs do zeminy na záhonech.

Jak se zbavit větví

Nejznámějším prostředkem k likvidaci větví je elektrický zahradní drtič. Můžeme s ním drtit nejen větve původem ze stromů a keřů, vhod přijde i tehdy, pokud se na zahradě na podzim vyskytne větší množství tužšího zeleného odpadu, jako jsou stonky zahradních rostlin, které byly na záhonech.

Co je to sběrný dvůr

Sběrný dvůr je tedy místem určeným obcí nebo městem ke shromažďování a sběru vybraných složek komunálních odpadů a je vybaven několika druhy shromažďovacích prostředků (různé typy kontejnerů, sběrné boxy, uzavřené sklady nebezpečných odpadů apod.).

Co s drny

Drny se sice dají kompostovat, ale jejich přemísťování a samotné vyrývání je fyzicky náročné. Proto je vždy lepší drn rozmělnit a zapravit do kultivovaného půdního profilu. V případě nutnosti zkypřený pozemek rotavátorem uvláčíme pomocí bran, dochází zde k dalšímu rozmělnění drnových kousků a urovnání povrchu.

Jak škodí túje

Její nevýhodou je poměrně nepříjemný zápach a jedovatost. Jedovaté jsou všechny části a u citlivých lidí mohou , při kontaktu, způsobovat i puchýře. Tato jedovatost ale nemá účinky na rostliny. Nedostatek plodů na ovocných stromech způsobuje spíše zastínění v její blízkosti.

Jak omladit túje

Zahradnice radí: "Na zimu přihnojit a přikrýt organickým materiálem. Můžete vystříhat poškozené větve a pokud jsou rány větší, zamazat je štěpařským voskem."

Kam odvézt odpad ze zahrady

3) Odpad ze zahrad a parků lze odvézt na sběrný dvůr. Nejbližší sběrný dvůr a informaci o tom, zda přijímá bioodpady, zjistíte např. na webu: http://www.sberne-dvory.cz/. 4) Bioodpady lze kompostovat na zahradě či ve vnitrobloku.

Kam s Listim ze zahrady

Na čem se snad shodnou všichni, je fakt, že shrabané listí rozhodně nepatří do popelnice. Ideální je tento přírodní materiál přímo na zahradě rovnou zkompostovat a vrátit tak živiny po čase zase zpět do záhonů v podobě kompostu.

Kam vyhodit pletivo

V menším množství jej můžete vyhodit do směsného odpadu, ve větším objemu pak odvézt do sběrného dvora.

Co vše patří do sběrného dvora

Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit. Typicky prázdné plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Kdy Zrýt záhony

Ideální je zrýt záhony na podzim, můžeme to ale udělat i na jaře – a čím dříve, tím lépe.

Jak srovnat louku

Příprava půdy

Pokud chceme změnit klasický trávník na louku, musíme ho zorat a půdu dokonale srovnat. Malou plochu lze během léta důkladně namulčovat, například slámou, a zahubit tak trávu. Potom mulč odstraníme a povrch jen jemně, mělce zryjeme, aby se semena dala zapracovat hráběmi do horní vrstvy půdy (asi 0,5 cm).

Co vysadit místo tújí

Použít lze různé druhy tisu, jedlovce, modřínu, smrku či cypřišku.

Jak hoří túje

Když začnou hořet túje, které vypadají navenek zelené, ale uvnitř živého plotu jsou zcela suché, tak hoří podobně jako suchá tráva. Ohořelé nemusí být jen túje, ale poškozené od požáru mohou být i hroby, žárem popraskají dekorace, sežehnuté mohou být i fotografie a nápisy na hrobech.

Jak urychlit růst tújí

Nelitujte poškozených kořenů, keře a stromy si rychle vytvoří další, které je pomohou lépe ukotvit v zemi a dodají jim potřebnou sílu pro následný růst. Takové rostliny se i mnohem lépe adaptují, neboť dokáží vodu a živiny z okolní zeminy využít skutečně na maximum.

Jak zachránit uschlou tújí

U starších tújí se objevuje reznutí hlavně v důsledku nedostatku živin v půdě. Po letech se země vyčerpá a vzhledem k tomu, že jsou tyto rostliny hodně citlivé na nedostatek hořčíku, je třeba ho do půdy dodat. Většinou zabere takzvaná hořká sůl, která hořčík obsahuje.

Co je sběrné místo

Sběrné místo je variantou sběrného dvora, které sice nemusí mít povolení KÚ, ale mohou na něm být sbírány pouze komunální odpady od fyzických osob z dané obce a podnikatelů smluvně zapojených do systému obce. U každého sběrného dvoru musí být uvedeno, jaké odpady jsou na něm vybírány.

Co s jehličím na zahradě

Můžete jej normálně kompostovat, stejně jako všechnu biomasu materiály ze zahrady. Jen pozor, kyselé jehličí by umělo proces rozkladu v kompostéru zpomalit. Snažte se, aby podíl jehličnaté složky v objemu kompostu nepřesáhl 10 %, a byl dobře promíchán. Rozklad jehličí můžete urychlit tím, že jej nasekáte.

Jak dlouho zraje kompost

Dobře založený kompost bude hotový přibližně za rok.

Kam se hází krabice od mléka

Do oranžového (není-li ve Vaší lokalitě specifikováno jinak) vhazujte: Krabice od mléka, džusů, laciného vína, a to jakýchkoli velikostí, barev a tvarů. Jinými slovy všechno, co nese označení C/PAP, 81 nebo 84. Někde je možno vhazovat nápojové kartony do kontejnerů na papír.

Kam patří popel

Doporučujeme popel skladovat v kovové nádobě (např. starý kastrol, kýbl) a do popelnic vkládat až po několika dnech. Nemáme-li takovou možnost, je lépe popel před vsypáním do popelnice zchladit, například kropenou vodou.

Kam vyhodit víčka od Zavařovaček

Sklenice od kečupů, majonéz, kávy, přesnídávek i zavařovaček patří do kontejneru na sklo.

Kdy se má rýt zahrada

Vhodná doba k rytí

Jestliže se nám půda lepí na boty, když po ní chodíme, je příliš vlhká, než aby se s ní pracovalo. Ale neměli bychom rýt ani v létě, kdy je půda nejsušší. Ideální doba na rytí jílovité a hlinité půdy je podzim, zimní mrazy pomohou narušit hroudy na povrchu.