Co dělají včely v noci?

Co dělá včela v noci

Včely nespí, nemohou se tedy na jaře ani probudit. Kdyby spaly, tak by přes zimu uhynuly. Ani ne tak hladem jako chladem. Včela je plně pohyblivá při vnější teplotě +15 °C a vyšší, avšak při okolní teplotě +6 °C chřadne, ztrácí pohyblivost a při dalším poklesu teploty k nule hyne.
Archiv

Co nám dávají včely

Včela nám „dává“ med, pyl, vosk, mateří kaši, propolis …

Co vše dělají včely

Včely nosí nektar, případně medovici které mění v med. Jejich síly se soustředí na shromáždění co největšího množství sladiny, aby přežily další zimu. Toho využíváme a od včel si, pokud je zralého medu dostatek, část odebíráme.

Jaké jsou včelí produkty

Dalším široce rozšířeným, ale obecně už méně známým, je propolis, pryskyřičná látka s desinfekčími účinky. Dalšími včelími výrobky jsou také pyl, mateří kašička, vosk a včelí jed. Pravými produkty včel jsou pouze vosk a jed, ostatní látky sice získáváme od včel, ale jejich původ je rostlinný.

Co se stane když zmizí včely

Podle britské televize BBC jsou včely nejdůležitějším hmyzem na planetě a opylují 70 ze 100 druhů plodin, které poskytují potravu 90 procentům lidí na planetě. V nejkritičtějším případě bychom po vymření včel ztratili všechny rostliny, které tito tvorové opylují, a následně všechna zvířata, která tyto rostliny jedí.

Co by nebylo bez včel

Jen díky včelám máme velké množství zeleniny a ovoce, ale i některé druhy ořechů, oleje a další produkty. Ze 100 druhů rostlin, které tvoří 90 % světové produkce potravin, jich včely opylují většinu! Některé plodiny by bez včel zcela zmizely, například kakao, káva nebo vanilka.

Proč potřebujeme včely

Bez včel by převládly tzv. větrosnubné rostliny, které by následně vytlačily většinu ostatních rostlin. To by mělo za následek vymizení živočišných druhů, které jsou na tyto rostliny navázány. Včely jsou tedy důležité pro zachování potravního řetězce lidí a zvířat, a pro udržení biodiverzity ve volné přírodě.

Jaký je rozdíl mezi vosou a včelou

Rozdíl mezi včelou a vosou je například v tom, že vosa je mnohem větší a silnější. Zároveň mají také tvrdé tělo, takže je včely nemohou píchnout žihadlem. Některé druhy včel si však vyvinuly obranný systém proti vosám, který ale funguje jen tehdy, když úl napadne jen jedna vosa.

Co sbírají včely

Navštěvují její květy a při sběru nektaru sbírají z květů zároveň pylová zrna na rousky zadních párů nožiček. Přenáší tak na svém těle pyl z květu na květ a z prašníku na pestík, čímž provádějí opylení u hmyzosnubných rostlin, tedy rostlin závislých na opylovačích, kdy včely tvoří přibližně 80 %.

Co dělají včely v úlu

Jejich úkolem a vyhledávání a donášení potravy, zpracování medu, konzervování pylu, výstavba plástů, krmení matky, trubců a plodu, hlídají vchod do úlu, čistí jej a tak dále.

Jak konzumovat včelí pyl

Jak se včelí pyl používá

Včelí pyl rozpusťte v medu a následně jej přidejte do nápojů či pokrmů. Pro lepší stravitelnost pylu jej můžete fermentovat.

Co obsahuje včelí jed

Jedový váček jedné včely obsahuje až 4 mg jedu. Jed tvoří přibližně 65 % vody, 27 % bílkovin a 8 % připadá na ostatní látky. Jed nemá stálé chemické složení, je to bezbarvá příjemně vonící látka, která po vysušení vytváří bílé krystaly.

Co by se stalo kdyby nebyly včely

Bez nich by zemědělci měli problémy s vypěstováním základních potravin, jako je ovoce a zelenina či bavlna. Chytrý hmyz, kromě toho, že pomáhá vypěstovat jídlo, opyluje také 80 % rostlin světa, které by se bez nich dále nešířily. Jediná včelí kolonie opyluje každý den 300 milionů květin.

Co se stane když vymřou včely

Je to malé, nenápadné, ale na jeho existenci jsou závislé až čtyři pětiny všech rostlin. Jabloně, hrušky, třešně, švestky a angrešty by bez včel měly nižší úrodu až o dvě třetiny, řepka nejméně o třetinu. Do pár let by mohly zmizet tisíce druhů rostlin a s nimi i další hmyz, pro který jsou zdrojem potravy.

Jak dlouho vydrží včely bez matky

Tak pokud matku zrušil před 5 týdny tak už tam nebudou ani matečníky. A je celkem možné že se mladá matka, teda pokud byla stará zrušena, nevrátila z proletu a teď už je včelstvo osiřelé. Pokud neuvidíš matku ani plod tak tam dej plást s mladými larvami a uvidíš jestli narazí NM.

Co opylují včely

Nejznámějšími zástupci jsou všechny druhy obilovin, jako pšenice, ječmen, oves a žito, z plodových dřevin potom líska a ořešák vlašský. Včely ale sbírají pyl i z rostlin větrosnubných, často ve velkém množství, jako např. z kukuřice. Většina našich rostlin (80%) je ale odkázána na přenos pylu hmyzem.

Co je jedovatější včela nebo vosa

Zatímco včely jsou nejaktivnější na jaře a na začátku léta, sršni a vosy spíše později, tedy v létě a na podzim. Vosa sice může bodnout opakovaně, její jed je ale zhruba 2krát méně toxický než ten včelí a také ho do rány vpraví podstatně méně.

Kdy jsou včely agresivní

Agresivnější bývají včely v letních měsících, kdy ubývá nektaru a medovice a včely je hledají. Nejvíce se včely slétají na sladké věci, např. lízátko je pro ně velkým lákadlem. Není pro ně však lákadlem jen sladké, ale i chlupaté, tmavé a zapáchající.

Kde má včela košíček

4) Včely mají vzadu na nožičkách orgán, který se jmenuje košíček.

Jak se včely Dorozumivaji

Včely se jako veškerý hmyz dorozumívají pomocí feromonů. Navíc se dorozumívají tanečky, což je složitý způsob fyziologického a etologického dorozumívání, které je známé zatím pouze u společenských včel. Vracející se létavka s plným medným váčkem sladiny, nabízí tuto přinesenou potravu družkám a vzápětí začne taneček.

Co dělají včely v zimě

„Včely v zimě nespí, ale starají se o matku a teplo v úle. Vytvářejí podmínky, aby přežily. Nehibernují, ale moc se nepohybují. Potom, když teplota stoupne, mohou na chvíli opustit úl,“ říká.

Proč včely sbírají pyl

Včely sosákem nasají nektar, základ medu, a uloží jej ve svém medovém váčku. Pyl, který obsahuje velké množství bílkovin a používá se ke krmení plodu, sbírají včely skoro jakoby jen tak mimochodem. Přichytí se k chloupkům na těle včel a při návštěvě další květiny se v odpovídajícím množství přenese na bliznu.

Co léčí včelí jed

Včelí jed je vysoce účinným léčivým prostředkem při různých typech revmatismu, při lumboischiatickém syndromu, při vertebrogenním syndromu, při neuralgiích, při zánětu pohrudnice a při některých kožních chorobách.

Co na píchnutí včely

Místo omyjte pod tekoucí studenou vodou. Můžete jej chladit namočeným kapesníkem nebo ledem nebo dle receptů našich babiček přiložit rozkrojenou cibuli či octový obklad. Nověji se používají různé gely, např. Fenistil gel, Psilo-balsám apod., které jsou běžně dostupné v lékárnách.

Kdy začne klást matka

dni po vylíhnutí se matka spáří s 6-10 trubci, do úlu se vrací se snubním znaménkem. To jí včely odstraní. Po dalších 5-17 dnech matka začne klást vajíčka. Se spermiemi, uloženými v semenném váčku, vystačí klást oplozená vajíčka několik let.