Co dělat když nemám rodný list?

Jak se dá zneužít rodný list

„Rodné číslo samo o sobě, bez znalosti dalších údajů, zneužitelné není,“ říká tiskový mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů Tomáš Paták. Řada lidí se přesto obává, že pokud někomu sdělí svoje rodné číslo, dostane se do problémů. Třeba tak, že si někdo jejich jménem vezme půjčku.

Co delat kdyz nemám zadny doklad totoznosti

Co nejdříve vše oznámit

Ztrátu, ale i odcizení nahlaste na Policii ČR. Dnem oznámení jsou pak doklady zablokované, končí jejich platnost a případnému zloději už k ničemu nebudou. Poté vás čeká další nahlašování, a to podle toho, o jaké doklady se jednalo.

Jak požádat o duplikát rodného listu

Duplikát českého rodného/oddacího/úmrtního listu se vydává na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v rodném listu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání rodného listu. O matriční dokumenty žádáte na příslušné matrice v ČR.
Archiv

Kde požádat o Opiš rodného listu

Při ztrátě matričního dokladu může matriční úřad na žádost vydat jeho duplikát (stejnopis). Kromě matričních dokladů může příslušný matriční úřad vydat na žádost také doslovný výpis z matričních knih. Doslovný výpis z matriční knihy obsahuje všechny údaje zapsané v matriční knize v původním i pozměněném znění.
Archiv

Kdo může vyzvednout rodný list

Jedná-li se o manželské dítě, pro rodný list se může dostavit jeden z rodičů, a po předložení platných osobních dokladů, oddacího listu, a souhlasného prohlášení rodičů o jménu dítěte, matriční úřad tento doklad vydá.

Co se dá dělat s cizí občankou

Co dělat, když prijdete o osobní doklady či platební kartu

– V případě osobních dokladů co nejrychleji kontaktujte městský nebo obecní úřad s rozšířenou působností, kde tuto skutečnost oznamte. V neodkladných případech se případně můžete obrátit na Policii České republiky.

Jak daleko můžu bez občanky

Zákon o policii, paragraf 63, důvody k prokázání totožnosti

Pokud se bezdůvodně zdržuje v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit. Když je požadováno vysvětlení nebo když kontrolovaný odpovídá popisu hledané nebo pohřešované osoby.

Co se stane kdyz nemám občanku

Zapomeňte na mýtus, že musíte mít občanský průkaz stále u sebe, není tomu tak – kontrolujícímu totiž nemáme povinnost ukázat OP, ale prokázat totožnost, to je třeba si pamatovat. Pokud OP nemáte a máte jiný průkaz totožnosti, pak je vše v pořádku. Zákon nezakazuje prokázat totožnost i kombinací více dokladů.

Jak dlouho trvá vystavení rodného listu

Rodný list je úplně prvním dokladem novorozeného miminka. V praxi vše funguje velmi jednoduše. Porodnice, ve které dítě přišlo na svět, dá nejpozději do 3 dnů informaci matričnímu úřadu, který začne pracovat na vystavení rodného listu. Lhůta pro vyřízení je 30 dnů, ale zpravidla to bývá i o dost méně.

Jak udělat ověřenou kopií rodného listu

Pokud máte zájem o ověření dokumentu, nemusíte přinést s sebou okopírovaný dokument, kopii v maximálním formátu A4 vám zhotovíme na poště. Při jedné návštěvě můžete současně využít úřední ověřování a přitom si třeba zaplatit složenku nebo vyzvednout dopis.

Kdy dostane dítě rodné číslo

Rodný list získáte na matričním úřadu, v jehož správním obvodu se dítě narodilo. Pokud rodný list do 8 dnů od porodu nezískáte, nemusíte se ničeho obávat. Novorozence přihlásíte ihned, jak ho budete mít dispozici.

Na co se používá rodný list

Kdy jej využijete Rodný list je svým způsobem nejen pro děti do 15 let jedním z průkazů totožnosti podobně jako třeba kartička pojištěnce, kterou ale u sebe lidé nosí spíš. Pokud vám např. byla ukradena peněženka se všemi možnými doklady, půjdete si o ně zažádat společně s předložením rodného listu.

Co je v rodném listu

Obsahuje zpravidla jméno a příjmení dítěte, datum a místo jeho narození, popřípadě také osobní identifikační údaj (v ČR rodné číslo), a údaje o rodičích. V České republice je rodný list vydáván matričními úřady, podkladem pro jeho vydání jsou údaje zapsané v tzv. knize narození.

Jak zjistím že si na mě někdo vzal půjčku

Dluhy vedené na své jméno si můžete ověřit v registrech dlužníků. Informace získáte například v dluhovém registru Solus či Bankovním a Nebankovním registru klientských informací. Bohužel v těchto registrech nenajdete malé nebankovní společnosti.

Co se dá zjistit z rodného čísla

Rodné číslo v sobě obsahuje řadu informací, které jsou svou povahou osobního charakteru. Z čísla lze zjistit datum narození, také pohlaví, u dříve přidělených rodných čísel místo narození. Tato skutečnost je obsažena v čísle za lomítkem.

Co se stane kdyz Nevratim pás

Propadlý pas

Jestliže máte doma starý a propadlý cestovní pas, musíte ho odevzdat na úřadě. Zákon o cestovních dokladech předepisuje za neodevzdaný cestovní pas pokutu až 10 000 Kč. Nejpozději ho po vás budou chtít při zařizování nového cestovního pasu.

Jak prokázat totožnost

To lze ale i jinými způsoby než předložením občanky. Buď má člověk u sebe řidičský průkaz či cestovní pas, nebo mohou policisté ověřit totožnost alternativně podle údajů z evidence obyvatel: podle Nejvyššího správního soudu dokonce může stačit pouhé jméno, příjmení a datum narození.

Kdy policie může zadat doklady

Policisté mohou o prokázání totožnosti požádat, pokud například někoho přistihnou při protiprávním nebo podezřelém jednání. „To stejné se týká i případů, kdy člověk odpovídá popisu někoho hledaného či pohřešovaného nebo se pohybuje v místě, kam nesmí vstupovat," vysvětlil brněnský právník Jan Tulis.

Co je potřeba k prohlášení o otcovství

V případě určení otcovství k narozenému dítěti předložíte matričnímu úřadu:rodný list dítěte,doklady totožnosti rodičů dítěte,v případě rozvedené matky – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,v případě ovdovělé matky – úmrtní list manžela,příp. rodné listy společných dětí.

Kdy musí být úředně ověřený podpis

Legalizace bývá nutná z toho důvodu, aby se prověřilo, že ten, kdo je podepsán na listině, listinu opravdu podepsal. Úředně ověřený podpis je nutný například u smlouvy o převodu nemovitosti či u dokumentů pro založení obchodních společností. Podpis vám ověří větší množství orgánů, od Czechpointu až po advokáta.

Jak dlouho se čeká na rodný list

Rodný list vydá matrika do třiceti dnů od nahlášení dítěte. Rodný list si můžete vyzvednout na matrice. Rodný list můžete také dostat poštou. K vyzvednutí rodného listu budete potřebovat občanský průkaz.

Kdy se zaregistrovat v porodnici

Do porodnice se dostavte: ihned, pokud vám odteče plodová voda (bez ohledu na to, zda máte či nemáte kontrakce) pokud máte pravidelné děložní kontrakce (zesilující a častější bolestivé děložní stahy) ihned, pokud krvácíte.

Kde si nechat přeložit rodný list

Zajděte na nejbližší příslušný úřad (obecní úřad, magistrát apod.), který opatří dokument vyšším ověřením (více informací o vyšším ověření listin vydaných/ověřených orgánem ČR). Teprve poté si na ministerstvu nechte vystavit na dokument apostilu. Apostilu je možné vystavit pouze na originální dokument.

Co kdyz mi nekdo ukradne občanku

Ať už jste svou občanku poškodili, nebo se vám doklad podařilo zničit úplně a teď vlastníte pouze zlomený občanský průkaz, je nutné začít věc neprodleně řešit. Stejně jako v případě ztráty dokladu musíte vyrazit na obecní úřad obce s rozšířenou působností či na matriční úřad, kde událost nahlásíte.

Jak zjistím jestli mi banka pujci

Úvěrové registry napoví

K tomu banka může využít údaje z úvěrových registrů. Z nich lze zjistit informace o prodlení se splátkami úvěrů, leasingu nebo třeba o opožděných platbách mobilním operátorům. V registrech jsou zahrnuty informace o všech existujících i splacených úvěrových závazcích klienta.