Co dělat při ztrátě rodného listu?

Jak vyridit ztraceny rodný list

O duplikát můžete požádat osobně nebo písemně poštou na matričním úřadě, který je příslušný pro obec, kde se událost stala, a má tedy narození zapsané ve své matrice. Žádost o duplikát matričního dokladu lze podat i prostřednictvím datové schránky.
Archiv

Jak získat občanský průkaz bez rodného listu

První kroky na matriku

K tomu, aby vám vydali občanský průkaz, potřebujete nějaký doklad totožnosti. A ten musí být navíc platný, takže pokud byste doma měli například cestovní pas, který je byť o 1 den propadlý, úřad vám jej již neuzná a bude na vás pohlížet jako na osobu bez jakéhokoli osobního dokladu.

Jak udělat ověřenou kopií rodného listu

Pokud máte zájem o ověření dokumentu, nemusíte přinést s sebou okopírovaný dokument, kopii v maximálním formátu A4 vám zhotovíme na poště. Při jedné návštěvě můžete současně využít úřední ověřování a přitom si třeba zaplatit složenku nebo vyzvednout dopis.

Jak dlouho trvá vystavení rodného listu

Rodný list je úplně prvním dokladem novorozeného miminka. V praxi vše funguje velmi jednoduše. Porodnice, ve které dítě přišlo na svět, dá nejpozději do 3 dnů informaci matričnímu úřadu, který začne pracovat na vystavení rodného listu. Lhůta pro vyřízení je 30 dnů, ale zpravidla to bývá i o dost méně.
Archiv

Kde si nechat udělat nový rodný list

Matriční doklady (tj. rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, doklady o registrovaném partnerství) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela, nebo vstoupila do registrovaného partnerství.

Jak požádat o duplikát rodného listu

Duplikát českého rodného/oddacího/úmrtního listu se vydává na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v rodném listu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání rodného listu. O matriční dokumenty žádáte na příslušné matrice v ČR.

Jak požádat o kopii rodného listu

Pokud chcete získat duplikát rodného listu předložte:vyplněnou žádost o rodný list.kopii Vašeho úředního dokladu totožnosti obsahujícího Vaši fotografii (např.pokud nejste příbuzný dítěte uvedeného na rodném listu, přiložte na samostatném papíru vysvětlující dopis, proč rodný list potřebujete.poplatek.

Kde si nechat udělat nový rodny list

Matriční doklady (tj. rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, doklady o registrovaném partnerství) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela, nebo vstoupila do registrovaného partnerství.

Co potřebuji k vyzvednutí rodného listu

Rodný list můžete také dostat poštou. K vyzvednutí rodného listu budete potřebovat občanský průkaz. Kopii rodného listu dítěte donese matka i otec do práce. Jeden z nich může potom dostávat slevu na dani.

Kde získat rodný list

Rodiče se dostaví na jakýkoliv matriční úřad, kde předloží rodné listy, platné občanské průkazy, těhotenský průkaz.

Kde ziskat Kopiu rodného listu

Duplikát rodného listu se vydává v případě, že daná osoba je již v české matrice zapsána. Je nutno znát, ve kterém městě nebo obci v České republice je osoba v matriční knize vedena. Tam se také zasílá žádost o rodný list.

Kde získat kopii rodného listu

Matriční doklady (tj. rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, doklady o registrovaném partnerství) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela, nebo vstoupila do registrovaného partnerství.

Kdy vyzvednout rodný list

Rodný list vydá matrika do třiceti dnů od nahlášení dítěte.

Jak udělat nový rodný list

Než se na úřad vypravíte, připravte si s sebou platný doklad totožnosti a 100 Kč na správní poplatek. Na úřadě sepíšete žádost a následně má úřad 30 dnů na to, aby vám duplikát rodného listu vystavil. Na některých úřadech mají knihy narození uklizené v archivu, kam se nechodí denně a někdy ani jednou za týden.

Kdo může žádat o kopii rodného listu

Duplikát českého rodného/oddacího/úmrtního listu se vydává na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v rodném listu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání rodného listu.