Co dělat s nálezem?

Co dělat při nálezu peněz

odevzdejte na obecní úřad, na jehož území jste ji našli. Pracovníci úřadu vám vystaví potvrzení, že jste věc předali. Jako nálezce máte právo na odměnu, která činí 10 procent z nalezené věci. Připočítat si můžete také náklady, které vám vznikly vrámci oznámení nálezu.

Co delat kdyz něco najdu

Dle občanského zákoníku je nálezce povinen vrátit nalezenou věc tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného (§ 1052 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.).
Archiv

Kdo platí nálezné

5. Stran nároku nálezce na nálezné platí, že nabytím vlastnického práva k nalezené věci vzniká obci v souladu s ustanovením § 1060 ObčZ povinnost zaplatit nálezci nálezné.

Kam s nalezem

Oficiální postup při ztrátě nebo nálezu věci

Nalezenou věc (nebo hotovost, zvíře apod.) předejte na obecní úřad, na jehož území jste ji našli. Nechte si vystavit potvrzení o tom, že jste věc předali. Při nálezu máte ze zákona nárok na odměnu ve výši 10 % z hodnoty nalezené věci.
Archiv

Kam nahlásit nález

Každý, kdo nalezne zbraň, střelivo, munici anebo výbušninu, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie.

Kdy mám nárok na nálezné

Osoba, která věc našla, má nárok na nálezné ve výši 10 % z ceny nálezu. Je tomu tak i v případě, kdy lze jasně rozpoznat vlastníka předmětu. Pokud by však věc měla pro majitele pouze citovou hodnotu, nálezné nálezci náleží na základě slušného uvážení.

Co dělat když najdu peníze na zemi

Pokud se dostanete do podobné situace, naleznete jakoukoliv cennou věc a nechcete se dostat do křížku se zákonem, danou věc vraťte jeho majiteli. Pokud je majitel neznámý, obraťte se na obecní úřad v místě nálezu či na policii.

Co je to nález

Nález je označení pro nalezenou věc, jejíž vlastník není nálezci znám. Může jít o věc ztracenou nebo opuštěnou. Platné právo (ustanovení § 135 občanského zákoníku) ukládá nálezci povinnost vydat ztracenou věc bez prodlení vlastníkovi, nebo není-li znám, odevzdat ji obci, na jejímž území věc nalezl.

Kam vrátit nalezené doklady

Pokud doklad ztratíte, nahlaste to úřadu, který vám dokument vydal. Podobně se zachovejte také pokud jste nálezcem dokumentů. V takovém případě můžete doklady odevzdat na jakémkoliv obvodním oddělení policie České republiky.

Co delat kdyz něco ztratím ve vlaku

Pokud cokoliv zapomenete ve vlaku, doporučujeme se co nejrychleji obrátit prostřednictvím telefonu 221 111 122 na náš Centrální zákaznický servis ČD. Operátoři mají možnost spojit se přímo s posádkou vlaku a ta se pokusí ztracenou věc zajistit. Všechny ztráty a nálezy jsou pak evidovány na www.eztraty.cz.

Kam volat při ztrate dokladů

kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (tj. tam, kde se vydávají občanské průkazy), v hl.

Kdo najde ztracenou věc je povinen jí vydat vlastníkovi

89/2012 Sb., občanský zákoník (účinný od 1. 1. 2014) je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen vydat ji vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo, pokud se nejedná o nálezy, pro které platí zvláštní právní předpisy.

Co delat kdyz najdu cizi obcanku

Pokud doklad ztratíte, nahlaste to úřadu, který vám dokument vydal. Podobně se zachovejte také pokud jste nálezcem dokumentů. V takovém případě můžete doklady odevzdat na jakémkoliv obvodním oddělení policie České republiky.

Kde nahlásit krádež

kontaktujte nejbližší policejní stanici Policie ČR v místě Vašeho bydliště, pobytu apod.: buď telefonicky na lince 158 nebo osobně.

Jak podat stížnost na Pruvodciho

Vaši případnou stížnost, podnět či požadavek související s přepravou cestujících lze podat elektronicky prostřednictvím Kontaktního formuláře na https://www.cd.cz/kontaktni-formular/ nebo písemně na adrese: České dráhy, a. s., stížnosti, P. O. Box 24, 110 15 Praha 1.

Jak si zažádat o Zpožděnku

Na pokladně ve stanici kde vám vlak ujel stačí požádat o zpožděnku nebo potvrzení a můžete jet. Byl-li váš přestupný vlak poslední, nabízí se dvě možnosti. Pokud zbývá do vaší cílové stanice jen kousek, dopravce nejspíše přistoupí k proplacení taxi. Zde může být limit, který si každý z dopravců určuje sám.

Co se stane kdyz nemám obcanku

Zapomeňte na mýtus, že musíte mít občanský průkaz stále u sebe, není tomu tak – kontrolujícímu totiž nemáme povinnost ukázat OP, ale prokázat totožnost, to je třeba si pamatovat. Pokud OP nemáte a máte jiný průkaz totožnosti, pak je vše v pořádku. Zákon nezakazuje prokázat totožnost i kombinací více dokladů.

Jak zjistit jestli si na mě někdo vzal půjčku

"Jak dluhový registr Solus, tak Bankovní a Nebankovní registr klientských informací poskytují možnost nechat se informovat o stávajících i nových záznamech o úvěrech nebo o závazcích v prodlení," říká ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal.

Co to je nález

Nález je označení pro nalezenou věc, jejíž vlastník není nálezci znám. Může jít o věc ztracenou nebo opuštěnou. Platné právo (ustanovení § 135 občanského zákoníku) ukládá nálezci povinnost vydat ztracenou věc bez prodlení vlastníkovi, nebo není-li znám, odevzdat ji obci, na jejímž území věc nalezl.

Jaká je pokuta za ztrátu pasu

Porušení této povinnosti je také přestupek a hrozí vám stejně jako u občanky pokuta do 10 tisíc. Nový cestovní pas ale vyjde přeci jen dráž než občanský průkaz. Za pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem biometrických údajů zaplatíte totiž 600 korun, za pas pro občana mladšího 15 let stovku.

Kam volat při kradezi

nepůjčil si Vaše vozidlo někdo z rodinných příslušníků (příbuzných, přátel, spolupracovníků apod.), informujte se, zda Vám vozidlo nebylo odtaženo na těchto kontaktních telefonních linkách: Městská policie – linka 156, Policie ČR – linka 158.

Kam mám jít Pokud mi ukradli kolo

V případě odcizení jízdního kola mějte poznamenané výrobní číslo jízdního kola, jeho barvu a další odlišnosti a specifické znaky vašeho kola, podle kterých byste mohli své kolo identifikovat. Doporučujeme zhotovit si fotografie. Krádež kola neprodleně oznamte na služebnu Policie ČR nebo linku 158.

Jak někoho nahlásit na ČOI

Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Kdy se mohu obrátit na ČOI

ČOI prošetří podání spotřebitele, když prodávající :

Nabízí neoznačené výrobky (např. textil, obuv nebo křišťálové sklo bez označení materiálového složení) Nabízí výrobky bez návodů k použití a správné údržbě v českém jazyce. Nabízí výrobky, které budí podezření, že nejsou bezpečné

Kde si mám vzít Zpozdenku

Na pokladně ve stanici kde vám vlak ujel stačí požádat o zpožděnku nebo potvrzení a můžete jet. Byl-li váš přestupný vlak poslední, nabízí se dvě možnosti. Pokud zbývá do vaší cílové stanice jen kousek, dopravce nejspíše přistoupí k proplacení taxi. Zde může být limit, který si každý z dopravců určuje sám.