Co dát do prezentace k obhajobě?

Jak si připravit prezentaci k obhajobě

Během prezentace utváříte svůj dojem, který komise hodnotí. Působte sebejistě s lehkostí a mluvte přirozeně nahlas, pomalu, zřetelně a přesvědčivě. Buďte připraveni použít prezentér pro přechod snímků nebo laserové ukazovátko. Při zahájení prezentace se pohledem na komisi přesvědčte, že můžete začít.
Archiv

Co napsat do obhajoby

Soustřeďte se na to podstatné, čím jste se v práci zabývali. Uveďte cíle své práce, popište jakou metodiku jste použili a zejména, k jakým výsledkům jste dospěli.
Archiv

Jak pozdravit komisi u obhajoby

Až budete stát v té místnosti, začněte pozdravem adresovaným komisi např. vážená paní předsedkyně, vážení členové komise.

Co má obsahovat obhajoba bakalářské práce

Obhajoba se skládá z prezentace bakalářské práce, hodnocení oponentem a školitelem, zodpovězení otázek vznesených oponentem, dále následuje stručná diskuse/odpovědi studenta na otázky z pléna.

Jak se připravit na prezentaci

V prezentaci používejte grafy, schémata, obrázky, graficky zpracované informace se lépe pamatují. Nesmí se však používat samoúčelně jen pro efekt. Při tvorbě prezentace je třeba dbát také na zásady dobré grafiky (zarovnání grafických objektů, optický střed stránky – popis v odkazu je složitější, ale nesmírně zajímavý).

Jak má vypadat správná prezentace

Tvorba prezentace

Obsah by měl být stručný, heslovitý, případné věty krátké, srozumitelné. srozumitelnost a viditelnost obrázků před prezentací. Videa pouze krátká, k tématu. Minimalizovat použité animace a přechody – volit krátké a přehledné animace stejné v celé prezentaci.

Jak mluvit u obhajoby

Snažte se mluvit uvolněně ale ne monotónně. Vyvarujte se rychlému vyprávění tzv. "blábolení". Pokud budete mluvit pomaleji budete mít čas zamyslet nad tím, co chcete říct a nebudete se mýlit.

Co se stane když neobhájím diplomovou práci

Pokud jste bakalářskou práci neobhájil (nebo Vám byla vrácena k přepracování), tzn., že jste ji ve své podstatě ještě nepublikoval, můžete její původní obsah využít bez jakýchkoliv problémů a sankcí.

Jak by měla vypadat prezentace na obhajobu

Představit byste měli také cíle Vaší práce a její metodologii. Snažte se prezentovat především ty výsledky, které považujete za úspěšné, inovativní, zdařilé či objevné. Dopředu si připravte odpovědi na otázky vedoucího a oponenta práce. Buďte připraveni, že otázky zazní také od členů komise.

Jak oslovit při obhajobě

Když vás komise vyzve k obhajobě, nezapomeňte ji na začátek oslovit. Oslovte předsedy, místopředsedy a členy zkoušející komise. Po skončení vašeho několik minutového monologu je na řadě komise. Ta může mít na vás kromě otázek z posudků i jiné doplňující otázky, které specificky zajímají jednotlivých členů komise.

Co se stane když neobhájím bakalářskou práci

Pokud jste bakalářskou práci neobhájil (nebo Vám byla vrácena k přepracování), tzn., že jste ji ve své podstatě ještě nepublikoval, můžete její původní obsah využít bez jakýchkoliv problémů a sankcí.

Co je pravidlo 5×5

Většina uživatelů se snaží dodržovat pravidlo 5×5, tedy pět řádků s pěti slovy, maximum je 7×7, kdy už prezentace začíná vypadat spíše jako textový dokument. V takovém případě nebude z dálky malý text ani vidět.

Jak nebyt ve stresu při prezentaci

Nedýchejte zbytečně zhluboka, mohla by se vám zatočit hlava. Snažte se spíš dech zklidnit, zpomalit. Vědomé zaměření na dech vás rovněž odvede od stresujících myšlenek. Před začátkem prezentace se nezapomeňte rozmluvit, nebudete pak tolik trpět přebrepty.

Co se píše na konci prezentace

Shrnutí Stručně shrňte hlavní myšlenku své řeči. Snažte se nemluvit příliš nudně, neopakovat stejnými slovy.Výzva k akci. Cílem výzvy k akci je přimět posluchače k tomu, aby něco udělali – jednu konkrétní věc teď, nebo nikdy.Zajímavý tip. Nabízet konkrétní produkty můžete v rámci výzvy k akci.

Jak prezentovat svoji práci

Naučte se prezentovat svou práci a obhájit ji před klientemPoznejte svou cílovou skupinu. První krok k úspěchu je poznat své publikum.Rozfázujte odsouhlasení Překvapení ne každý ocení.Vysvětlete klientovi, proč je vaše práce dobráNebojte se říkat NE.Prezentujte raději osobně než e-mailem.Nepodceňte přípravu.

Jak reagovat na posudek oponenta

Po přečtení posudku od oponenta máte pocit, že svou práci neobhájíte Neplašte předem, uklidněte se a v klidu se posaďte. Oponent je také jenom člověk a jeho úkolem je Vám otázky pokládat. Klíčové je si uvědomit, že na většinu otázek naleznete odpovědi ve své práci.

Jak těžké jsou státnice

Studenti z ní často mají obavy, absolventi na ni většinou vzpomínají v dobrém. „Státnice nebývají těžké, stačí si projít materiály do předmětů, ze kterých člověk skládal zkoušky už při studiu,“ vzpomíná absolvent mediálních studií a žurnalistiky a hospodářské politiky Ladislav Zibura.

Co říct na úvod prezentace

ÚVODNÍ VĚTY. Úvod by měl obsahovat SILNÉ SDĚLENÍ, z něhož posluchači pochopí, proč by vám měli věnovat pozornost a co jim hodláte předat. Úvod by měl být SVŮDNÝ a nikdy ne nudný, čehož můžete dosáhnout provokativní otázkou, šokující statistikou, citátem hrajícím na city nebo osobním příběhem.

Jak dlouho trvá napsat bakalářskou práci

Na napsání bakalářské práce bývají zpravidla dva semestry, na práci diplomovou pak dokonce semestry čtyři. Může se tak zdát, že je času víc než dost, což je sice pravda, ale platí zde, nejen studentský, zákon, který říká, že úsilí je přímo úměrné času, které na práci máme.

Co kdyz nestihnu napsat diplomku

Můžete přerušit své studium na konci semestru a odevzdat vaši závěrečnou práci v dalším semestru, ale pro to musíte splnit podmínky stanovené studijním řádem, které jsou většinou striktně dané. Jedná se o závažné zdravotní či rodinné důvody. Musíte o přerušení zažádat děkana, který o vaší žádosti rozhodne do 30 dnů.

Co má být v prezentaci

Obsah by měl být stručný, heslovitý, případné věty krátké, srozumitelné. srozumitelnost a viditelnost obrázků před prezentací. Videa pouze krátká, k tématu. Minimalizovat použité animace a přechody – volit krátké a přehledné animace stejné v celé prezentaci.

Jak se zbavit trémy při prezentaci

6 tipů, jak se trémě pokusit předcházetPečlivě se připravujme a zkoušejme si svou prezentaci předem.Naučme se relaxovat před vystoupením – uvolňujících cvičení je spousta, najděme si to své.Mějme u sebe vždy připravenou vodu.Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.Mějme se rádi takoví, jací jsme.

Jak uvést svoji prezentaci

Úvod by měl obsahovat SILNÉ SDĚLENÍ, z něhož posluchači pochopí, proč by vám měli věnovat pozornost a co jim hodláte předat. Úvod by měl být SVŮDNÝ a nikdy ne nudný, čehož můžete dosáhnout provokativní otázkou, šokující statistikou, citátem hrajícím na city nebo osobním příběhem.

Jak by měla vypadat prezentace

Tvorba prezentace

Obsah by měl být stručný, heslovitý, případné věty krátké, srozumitelné. srozumitelnost a viditelnost obrázků před prezentací. Videa pouze krátká, k tématu. Minimalizovat použité animace a přechody – volit krátké a přehledné animace stejné v celé prezentaci.

Co dělat když oponent nedoporučí práci k obhajobě

Ve většině případů se s nedoporučením práce k obhajobě setkávají v posudku od oponenta. Vedoucí práce, pokud se ovšem nejedná o totální fiasko, alespoň za snahu a námahu doporučení dá. A máte-li jedno doporučení v kapse, k obhajobě jít můžete.