Co řekl Jan Hus?

Co kázal Jan Hus

Hus kritizoval zejména prodávání odpustků a bojoval také za svobodné kázání, věřil tomu, že slovo boží může veřejně kázat i laik bez povolení církve. Začal překládat Bibli do srozumitelného jazyka pro běžné občany, protože tvrdil, že číst v Bibli si může každý, nejen učenec nebo církevní hodnostář.

Co řekl Hus na hranici

Před 605 lety skonal na hranici Jan Hus. „V té pak pravdě evangelia, kterou jsem učil, psal a kázal, ze slov a výkladů svatých doktorů, dnes vesele chci zemříti. “ Těmito slovy 6.
Archiv

Co měl Jan Hus na hlavě

listopadu 1414 na údajnou poradu, poté jej zatkli, obvinili z kacířství a odvezli na blízký hrad Gottlieben na břehu Bodamského jezera. Hus se necítil dobře, bolela jej hlava a měl žlučníkové záchvaty. Zikmund, který přijel do Kostnice až o Vánocích, se pokusil u koncilu zakročit v Husův prospěch.
Archiv

Za co byl upálen Jan Hus

Bylo to na církevním koncilu ve švýcarské Kostnici v roce 1415. Tehdy byl Jan Hus po několikaměsíčním věznění odsouzen jako kacíř a krutě popraven. Odmítl totiž odvolat své učení o nápravě církve, která tehdy zažívala obrovský morální úpadek.

Co Jan Hus odsuzoval

Byl proti kupčení s odpustky, odsuzoval blahobytný život vysokých církevních hodnostářů. Pražský arcibiskup zakázal v té době kázání v Betlémské kapli. Hus neuposlechl a byl dán arcibiskupem do klatby.

Co se stalo v roce 1414

V roce 1414 byl povolán na církevní koncil do Kostnice, kde mu nařídili, aby odvolal své učení. Hus odmítl, a tak byl 6. července 1415 upálen na hranici. V průběhu staletí se Jan Hus stal mocným symbolem samostatné české národní identity.

Jak Jan Hus definuje Svatokupectví

Znamená prodávání nebo kupování hodnot duchovních (svátosti, rozhřešení, odpustky, církevní moc, jurisdikce) za hodnoty časné (peníze, protekce, různé služby nebo majetkové výhody) nebo prodávání a kupování časných hodnot, s nimiž jsou neodlučně spojeny hodnoty duchovní (např.

Co se stalo v roce 1306

Před 714 lety (4. srpna 1306) byl v Olomouci zavražděn poslední panovník z rodu Přemyslovců, český, polský a uherský král Václav III. O tom, kdo za jeho smrtí stál, historici dodnes spekulují.

Co se stalo v roce 1492

12. října – Kryštof Kolumbus doplul k ostrovům v Karibiku a objevil tak Nový svět (domníval se však, že je v jihovýchodní Asii). Tato událost se považuje za symbolický předěl mezi středověkem a novověkem.

Jak skutečně vypadal Jan Hus

Jak Hus vypadal Sám o sobě říká, že byl malé postavy a spíše při těle. Kněží byli ve středověku bezvousí s vyholenou tonzurou. Husa zobrazuje jedna německá kronika na konci 15.

Co se stalo v roce 1620

Po nástupu Ferdinanda II. na trůn a omezení náboženské svobody vrcholí napětí mezi Habsburky a českými stavy. Roku 1620 pak dochází k rozhodující bitvě na Bílé hoře.

Co se stalo v roce 1310

září 1310 se ve špýrském dómu konala svatba Jana Lucemburského s o čtyři roky starší Eliškou Přemyslovnou. Jan Lucemburský se stal českým králem a vládl přes pětatřicet let. Kvůli odporu Jindřicha Korutanského musel Lucemburk při vstupu do Čech použít vojsko. Za pomoci svých spojenců pronikl s vojskem do Prahy a 3.

Co se stalo v roce 1918

Vznik Československa byl proces, který vedl k ustavení samostatného československého státu. Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. Jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému.

Co se stalo v roce 1517

Na konci října 1517 podle legendy katolický kněz Martin Luther přitloukl na vrata kostela ve Wittenbergu 95 tezí proti zneužívání odpustků, které zažehly požár západního křesťanství. Po velkém schizmatu, kdy se roku 1054 od římskokatolické církve oddělila pravoslavná církev, přišlo další dělení.

Na co zemřel Jan Žižka

Žižkova mohyla u Přibyslavi

Mohyla ve vesnici Žižkovo Pole je vzpomínkou na slavného českého vojevůdce Jana Žižku, který zde, při obléhání Přibyslavi roku 1424, zemřel. Přesné místo jeho úmrtí připomíná veliký kříž uprostřed pole. Žižka však nezemřel v boji – do hrobu ho schvátila dosud ne plně objasněná nemoc.

Co znamenala bitva na Bílé hoře

Ovlivnila Evropu na stovky let. Před čtyřmi sty lety, 8. listopadu 1620, se na Bílé hoře poblíž Prahy střetlo vojsko českých stavů se spojenými armádami Katolické ligy a císaře Ferdinanda II. Půldruhé hodiny trvající bitva zpečetila osud protihabsburského povstání a ukončila první fázi třicetileté války.

Co se stalo v roce 1881

Světleden – Bitva u Geok-Tepe mezi Ruskem a turkotatarskými kmeny.února – Začala se budovat Kanadská pacifická železnice.března – Atentát na Alexandra II.března – Rumunské knížectví bylo povýšeno na Rumunské království a získalo nezávislost na Osmanské říši.května – Tunisko se stalo francouzským protektorátem.

Co se stalo v roce 1316

Dne 30. května 1316, na Boží hod svatodušní byl v katedrálním pražském chrámu za přítomnosti arcibiskupa trevírského Balduina Lucemburského pokřtěn mohučským arcibiskupem Petrem z Aspeltu. Shodou okolností byli tehdy v Praze oba na návštěvě. V zemi stále nebylo zažehnáno nebezpečí vnitřní války.

Co se stalo v roce 1347

Slavnost korunovace Karla Lucemburského českým králem a francouzské princezny Blanky z Valois českou královnou se konala 2. září roku 1347 a celebroval ji první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Stěžejní část obřadu se odehrávala na Pražském hradě v tehdy ještě románské Spytihněvově bazilice sv.

Co se stalo 28. října 1918

Začátek první republiky

K završení procesu osamostatnění na monarchii došlo 28. října 1918 večer, kdy Národní výbor vydal zákon o zřízení samostatného státu Československo.

Co udelali muzi 28. října

Na Václavském náměstí u pomníku svatého Václava promluvil k davům kněz Isidor Zahradník a vyhlásil samostatný Československý stát. Večer 28. října vydal Národní výbor první zákon, zákon o zřízení samostatného státu československého, a poté bylo ještě zveřejněno provolání Národního výboru „Lide československý.

Kdy zemřel Žižka

11. října 1424, PřibyslavJan Žižka / Úmrtí

Kde zemřel Žižka

Mohyla ve vesnici Žižkovo Pole je vzpomínkou na slavného českého vojevůdce Jana Žižku, který zde, při obléhání Přibyslavi roku 1424, zemřel. Přesné místo jeho úmrtí připomíná veliký kříž uprostřed pole. Žižka však nezemřel v boji – do hrobu ho schvátila dosud ne plně objasněná nemoc.

Co se stalo 8 listopadu 620

Bitva na Bílé hoře (německy Schlacht am Weißen Berg), svedená v neděli 8. listopadu 1620 v blízkosti Prahy, byla bitva třicetileté války. V bitvě se střetly česká stavovská armáda a dvě armády katolické, armáda císaře Svaté říše římské Ferdinanda II. Štýrského a armáda německé Katolické ligy.

Co znamenala porážka českého vojska pro další vývoj v našich zemích

8. listopadu 1620 se před Prahou odehrála osudová bitva českých dějin. Porážka vojska českých stavů císařskou armádou znamenala na další tři století ztrátu samostatnosti a porobu českého národa.