Co je Amon?

Jak se jmenuje egyptský bůh

Nejčastěji byli bohové uspořádáni do trojice. Základní trojicí je Amon – beran (nejvyšší bůh), jeho manželka Mut (nebe) a jejich syn Honsu (měsíc). Další známou trojicí je Ptah, jeho žena Sechmet – lev (válka) a syn Nefertum (rostlinstvo).
Archiv

Kdo to byl Aton

Aton v něm vystupuje jako jediný bůh, stvořitel a udržovatel života a všeho jsoucího, jako nadpozemský, ale přesto skutečný král světa, jehož zosobněním na zemi a jediným prostředníkem je Achnaton. Ten také nepochybně byl jediným tvůrcem celého systému.

Co to je Anubis

Anubis, někdy také Anup, případně i Anúpev nebo Inpu, byl nejstarší staroegyptský bůh, strážce zemřelých, mumifikace a pohřebišť. Současně držel patronát nad egyptskými balzamovači. Význam jeho jména pravděpodobně označuje toho, který jest nad horami nebo na místě balzamování.

Jak se jmenuje egyptský bůh který ztělesňuje zlo

Ačkoliv božstva v hadí podobě mívají v Egyptě často ochrannou funkci, Apop ztělesňoval síly chaosu a zla. Jeho hadí podoba mohla být protějškem prapůvodní hadí podoby stvořitele v praoceánu Nu.

Jak se jmenoval král bohů

Zeus se stal bohem nebe a vládcem bohů. Jeho bratr Poseidón se stal bohem oceánů.

Kdo je Seth

Sutech (též Seth) je jedním z nejznámějších egyptských bohů, a to především kvůli svým negativním rysům, kdy je považován za představitele chaosu a zla obecně. To je však pouze jeden z jeho aspektů, zdůrazňovaných hlavně v pozdějších dobách egyptských dějin.

Jak vypadal Achnaton

Narodil se zjevně s dědičnou poruchou, jež způsobila zvláštní hermafroditní, dokonce nepozemský vzhled jeho těla: ženský tvar nohou a prodloužený obličej, který vypadal magicky a spirituálně. Tato chromozomová vada prý ale může vést k symptomům duševní nestability, jako jsou mánie, halucinace či paranoia.

Co je to Osiris

Mytologie. Usir, řecky Osiris byl egyptským bohem plodnosti a úrody, na jeho bratra Sutecha zbyly neúrodné pouště a sucho.

Kdo je bůh smrti

V řecké mytologii je Thanatos (θάνατος, 2. pád Thanata, latinsky Mors, česky Smrt) bůh smrti a sama smrt, syn bohyně noci Nykty. Je uváděn jako syn boha bezedné propasti věčné temnoty Tartara, podle jiných pramenů je jeho otcem Erebos. Jeho bratr-dvojče je bůh spánku Hypnos.

Jak se mluví v Egyptu

ArabštinaEgypt / Oficiální jazyk

Oficiálním jazykem v Egyptě je moderní standardní arabština, která je používána většinou v psané formě. Egyptská arabština je pouze hovorovým jazykem, který se zřídka používá i v psané formě. Dalšími hojně používanými jazyky jsou angličtina, francouzština a němčina.

Co je to Afrodita

Afrodíté (starořecky Ἀφροδίτη, v češtině též Afrodita) je starověká řecká bohyně lásky, sexuality, plodnosti a krásy; vedle tohoto nejrozšířenějšího pojetí však může nabývat i zcela odlišných, nezřídka i nevyzpytatelných rysů. Jako jedna z nejvýznamnějších bohyní patří mezi dvanáct Olympanů.

Kdo je Tmolos

Kráľ Lýdie Tmólos bol podľa niektorých antických autorov synom boha Area a Teogony. Jeho manželkou bola Omfalé s ktorou mali syna Teoklimena. Niektoré mýty uvádzajú, že tým synom bol Tantalos To isté tvrdí aj Strabón, ktorý Tmola pokladá za zakladateľa prvej dynastie lýdskych kráľov.

Kdo byl poslední egyptský faraon

Nachthareheb, známý též jako Nektanebos nebo Nachtnebef II., byl posledním faraonem 30. dynastie. Je to také poslední egyptský faraon, který právě pocházel z této země. Po něm v Egyptě vládli pouze cizí panovníci až do období středověku.

Jak vypadala Nefertiti

Její jméno se stalo synonymem krásy (také proto, že hieroglyf „nfr“ znamená „krásný“). Dnes je proslulá hlavně kvůli krásnému obličeji a nezvykle jemným rysům, které kontrastovaly s rysy jejího manžela. Její obličej je dochován především na velmi známé bustě, vystavené dnes v Berlíně.

Kdo byl bůh slunce

Hlavním centrem slunečního kultu bylo město Heliopolis. Bůh Hélios, zobrazovaný na voze taženém po nebeské klenbě čtyřspřežím. Byl uctíván nejen v Řecku, ale i v Římě a Egyptě. Často se zaměňuje s bohem Apollónem, synem boha Dia a bohyně Léty.

Co je to shinigami

Šinigami (japonsky: 死神, v překladu bůh smrti nebo "duch smrti") je v japonské kultuře označení pro personifikaci smrti (v západní kultuře smrtka, zubatá a jiné).

Jak se zdraví v Egyptě

Základní fráze v Egyptě

Muslimský uvítací pozdrav *Salam aleykom*
Dobrý den *Nahárak saíd*
Vítej *Ahlan wasahlan*
Dobrou noc *Léla saída*
Jak se máš (co děláš – M) *Amil eh*

Jak se řekne egyptský děkuji

[la´a nebo lá] – Ne. Shukran. [šukran] – Děkuji.

Co to je Demeter

Démétér je bohyní plodnosti země a rolnictví. Démétér porodila Diovi dceru Persefonu, kterou unesl bůh podsvětí Hádés. Nešťastná Démétér vyhledala pomoc Dia, ale ani mocný Zeus nedokázal přinutit Háda k vrácení Persefony matce.

Co je to Artemis

Artemis je bohyně lovu a bohyně Měsíce. Proto je často zobrazovaná s lukem. Je ochránkyní lesů a divoké zvěře. Římskou obdobou Artemidy je bohyně Diana.

Kdo to je Tmólos

Kráľ Lýdie Tmólos bol podľa niektorých antických autorov synom boha Area a Teogony. Jeho manželkou bola Omfalé s ktorou mali syna Teoklimena. Niektoré mýty uvádzajú, že tým synom bol Tantalos To isté tvrdí aj Strabón, ktorý Tmola pokladá za zakladateľa prvej dynastie lýdskych kráľov.

Kdo byl Bůh Tmólos

Patřil k šelmovským, rozpustilým satyrům, kteří nikdy nechyběli v hlučné a veselé družině boha vína. Dionýsos si ho zvlášť oblíbil, neboť Sílénos byl nejen jeho vychovatelem, nýbrž i učitelem a rádcem. A zůstal mu navždy věrným přítelem a provázel ho na všech toulkách.

Co je to Nefertiti

Neferneferuaton Nefertiti byla staroegyptská královna 18. dynastie v době Nové říše, velká královská manželka faraona Achnatona. Její jméno se stalo synonymem krásy (také proto, že hieroglyf „nfr“ znamená „krásný“).

Kdo osvobodil Egypt

V roce 332 dobyl Egypt Alexandr Makedonský, který byl považován za osvoboditele z perské nadvlády. Tímto činem ovšem končí existence Egyptské říše.

Co je to Faraonova kletba

Známe je pod názvem faraonova pomsta nebo faraonova kletba. Silná nevolnost, průjem, zvracení a bolení břicha postihuje většinu českých turistů v Egyptě. Mohou za ně běžně se vyskytující bakterie ve vodě a jídle, na které nejsme zvyklí.