Co je argot priklad?

Co je to argot

Argot je vrstva slovní zásoby, žargon užívaný společenskou spodinou (zloději, překupníky, narkomany apod.). Účelem tvoření zvláštních pojmenování je utajit obsah sdělení před nezasvěcenými posluchači. Věda, která se argotem zabývá, se jmenuje argotologie.

Co je to Chábr

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co je to Chrapoun

nadutý sedlák n. venkovan vůbec; křupan; nadutec, hrubec, neotesanec vůbec: kdopak nám to nadává selských ch-ů (Baar); ty jeden vesnický ch-e (John); → expr. zdrob. *chrapounek, -nka m.

Co je to flexit

Feelovat (feel U) – ve významu něco pocitově prožít, také ve spojení feel U/ feel with ya – soucítit s někým, cítit jeho bolest, politovat. Flexit – chlubit se novými a značkovými věcmi před někým (ukazovat se) a snaha udělat na někoho dojem.

Co to je Chalovat

Slovesa jsou obvykle flexí přizpůsobována češtině (bešelit = sedět, chalovat = jíst) – v některých případech jsou české koncovky připojovány za romský sufix, jindy přímo za romský kmen.

Co je to gadžo

Gadžo (vysl. gadžo někdy gádžo) je v romštině označení osoby jiného než romského původu, „Nerom“. Jeho protikladem je výraz Rom.

Co je to Amin

Ženské křestní jméno arabského a perského původu. Význam jména Amina je věrná, pravdomluvná nebo důvěryhodná.

Co je to Drip

Plán reinvestování dividend (Dividend Reinvestment Plan, DRIP) je program, který umožňuje investorům reinvestovat své peněžní dividendy do doplňkových akcií nebo zlomkových akcií podkladové akcie v den výplaty dividend.

Co je to Felit

Felit – univerzální slovo, které se hodí pro všechny situace – nejčastěji však posedět s přáteli, popít, něco pořešit, odpočívat.

Co je to Chalka

Matyho, tedy patřící Matymu, je jasné. Chálka v brněnském hantecu znamená jídlo. Slovo pochází původně z polského chalka, což je zase z hebrejského slova challah – označení pro speciální chléb pečený na slavnosti.

Co je to Bašavel

Slovo bašavel pochází z romského nářečí užívaného v některých oblastech Slovenska (šarišsko-zemplínská oblast) a znamená "oslava".

Co to je Guta romsky

Hodně štěstí, zdraví.

Co znamená Hej More

Slovo MORE, podle Romsko-českého slovníku znamená člověče! (případně fam. označení vrstevníka nebo mladšího muže).

Co je to aminoskupina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu. V biochemii se většinou tímto termínem rozumějí pouze alfa-aminokyseliny, tj. takové, ve kterých jsou obě skupiny navázány na stejném uhlíkovém atomu.

Jak vznikaji aminy

Vznik aminů

Aminy, jako například putrescin a kadaverin, mohou vznikat při hnití masa. Při hnití ryb vzniká typický zápach způsobený vznikem tyraminu – rybina. Aminy se tvoří v látkách bohatých na proteiny. Proteiny jsou exo- a endo- peptidázami rozštěpeny na aminokyseliny.

Co je to Smash

smash [smæʃ]

zničit, rozdrtit, rozbít co skupinu, systém ap.

Co to je Chabr

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co znamená Kameš tě Chudel

Kames te dikhel amaro kher Príď sa pozrieť na náš byt/dom. Av te dikhel pro amaro kher.

Co znamená More Gadžo

Gadžo (vysl. gadžo někdy gádžo) je v romštině označení osoby jiného než romského původu, „Nerom“. Jeho protikladem je výraz Rom.

Co znamená cikánský Gadžo

Gadžo (vysl. gadžo někdy gádžo) je v romštině označení osoby jiného než romského původu, „Nerom“. Jeho protikladem je výraz Rom.

Co znamená cikánský moře

Slovo MORE, podle Romsko-českého slovníku znamená člověče! (případně fam. označení vrstevníka nebo mladšího muže).

Které potraviny obsahují aminokyseliny

10 potravin bohatých na aminokyselinyMléko. Mléko obsahuje jak syrovátkový, tak kaseinový protein a lze jej považovat za přírodní proteinovou směs.Vejce. Vejce mohou být velmi univerzálním zdrojem aminokyselin.Kuře. Stejně jako vejce může být kuře neuvěřitelně všestranné.Hovězí maso.Vepřové maso.Losos.Tuňák.Treska.

Co to je peptid

Peptid (řecky πεπτικις peptikos „stravitelný“ nebo πεπτις peptos „vařený“) je chemická sloučenina organického původu, která vzniká spojením několika aminokyselin peptidovou vazbou. Všechny peptidy, kromě cyklických peptidů, mají na konci řetězce N-ukončení (aminovou skupinu) a C-ukončení (karboxylovou skupinu).

Co to jsou aminy

Aminy jsou sloučeniny příbuzné amoniaku, u kterých jsou nahrazeny jeden, dva nebo všechny tři atomy vodíku alkylovými nebo arylovými skupinami. Aminy mají stejně jako amoniak, zásaditý charakter. Aminy patří mezi nejdůležitější báze v přírodě.

Co jsou biogenní aminy

Biogenní aminy jsou organické dusíkaté látky s vysokou biologickou aktivitou, které se tvoří dekarboxylací aminokyselin za současného uvolnění CO2, kofaktorem je pyridoxalfosfát.