Co je depozitní sazba?

Jak funguje repo sazba

Repo sazba je úroková sazba stanovená ČNB, která se užívá při finančních operacích na volném trhu. Nejen s její pomocí reguluje ČNB množství peněz v ekonomice. Repo sazba se využívá jako maximální sazba úroku v situaci, kdy komerční (obchodní) banky vrací půjčené peníze zpět ČNB.

Co je to lombardní sazba

Lombardní sazba je procentuální sazba, která stanovuje, za kolik si mohou půjčit komerční banky u ČNB. Je jednou ze základních úrokových sazeb, které ČNB stanovuje. Pokud si půjčuje některá z komerčních (obchodních) bank od ČNB, tak oproti zástavě cenných papírů.

Co je diskontní sazba ČNB

Diskontní sazba je úroková sazba, za kterou si mohou komerční banky uložit své peníze u ČNB. Je to obvykle kladná úroková míra. V praxi je tato situace podobná, jako když si posíláte své peníze na spořicí účet, tak i komerční (obchodní) banka pošle své "přebytečné" peníze na "spořicí účet" u ČNB.
Archiv

Co to je základní úroková sazba

Základní sazba ČNB (základní úroková sazba)

Základní úrokové sazby stanovuje v ČR Česká národní banka. Tyto základní úrokové sazby ovlivňují úroky komerčních úvěrů, tj. úvěrů, které banky poskytují občanům a firmám. Na základě těchto sazeb stanovují jednotlivé banky například hypoteční úrok nebo úroky k půjčkám.

Jak často se mění repo sazba

Repo sazba ČNB se mění podle rozhodnutí Bankovní rady ČNB, která k tomuto tématu zasedá obvykle v předem stanoveném harmonogramu osmkrát ročně.

Jaké jsou sazby ČNB

Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) tak zůstává na 7 %, diskontní sazba na 6 % a lombardní sazba na 8 %.

Jaká je diskontní sazba

Jak se vyvíjela diskontní sazba ČNB

Platná od: %
27.3.2020 0,05
1.10.2021 0,50
5.11.2021 1,75
23.12.2021 2,75

Kdo stojí v celé České národní banky

Aleš Michl (guvernér) – od 1. 12. 2018, jmenován Milošem Zemanem. Jan Frait (viceguvernér) – od 1.

Jaké jsou úrokové sazby

Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) tak zůstává na 7 %, diskontní sazba na 6 % a lombardní sazba na 8 %.

Jak se počítá úroková sazba

Úrok = (jistina x sazba x čas) / 100

Pokud si půjčujete peníze na dobu kratší jednoho roku, pak je potřeba informovat se u vybraného poskytovatele půjčky na konkrétní postup výpočtu dnů v měsíci.

Co to je příbor

PRIBOR je zkratka pro anglický termín „Prague Inter Bank Offered Rate“. Jedná se o stanovení pražské mezibankovní nabídky úrokových sazeb. Vlastně si tedy banky navzájem mezi sebou poskytují úvěry na českém trhu, přičemž PRIBOR označuje výši úrokové depozitní sazby takových úvěrů.

Co je to repo obchod

Jedná se o nákup/prodej a zpětný prodej/nákup cenných papírů. Oba obchody jsou sjednány v jeden okamžik. Slouží k uložení, nebo vypůjčení peněžních prostředků. Úrok je vyjádřen rozdílem mezi cenou cenného papíru při začátku a na konci B/S a S/B operace.

Co to je repo operace

Repo operace jsou jednou z forem operací ČNB na volném trhu, prostřednictvím kterých ČNB dodává, či naopak stahuje korunovou likviditu od komerčních bank (a jiných finančních institucí). Rozlišujeme tedy dodávací a stahovací repo operace.

Jak diskontovat

Diskontování je postup, kdy jsou na současnou hodnotu přepočteny (diskontovány) budoucí výnosy – budoucí výnos je ponižován o diskont (kapitalizaci). Také zde praktici využívají diskontní tabulky, počítačové programy a kalkulačky. V případě diskontování se používá diskontní (kapitalizační) sazba.

Která banka v ČR má právo vydávat bankovky

Česká národní banka má výhradní právo vydávat bankovky a mince, jakož i bankovky a mince pamětní (dále jen „bankovky a mince“).

Co dělá bankovní ráda

Bankovní rada určuje měnovou a makroobezřetnostní politiku a nástroje pro jejich uskutečňování. Rozhoduje o zásadních opatřeních měnové a makroobezřetnostní politiky a v oblasti dohledu nad finančním trhem.

Co se stane když se zvýší úrokové sazby

Při zvýšení úrokových sazeb dochází k nárůstu výše splátek úvěrů a roste riziko nesplácení úvěrů. Banky tedy zpřísňují hodnocení rizikovosti svých klientů a zvyšují svoji rizikovou přirážku, čímž snižují dostupnost nově poskytovaných úvěrů.

Kdy se sníží úrokové sazby

To se odrazilo také v mizivém zájmu o nové hypoteční smlouvy. Vývoj úrokových sazeb v roce 2023 bude záviset na vývoji inflace. Dle poslední prognózy centrální banky dosáhla inflace svého vrcholu právě závěrem minulého roku a nyní by měla pozvolna klesat.

Co znamená úrok 5% pa

za rok, nebo ročně; používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.).

Co je roční úroková sazba

Roční úroková sazba (míra) je podíl úroku získaného za rok ze zapůjčené částky. Vyjadřuje se v procentech, nebo ve tvaru desetinného čísla. Roční úrokovou sazbu značíme i. Roční úroková sazba (míra) se označuje také jako úroková míra p. a.

Jak často se mění PRIBOR

PRIBOR se často používá jako referenční úroková sazba (floating rate) u některých úvěrů, které jsou buď úplně, a nebo z části na sazbu PRIBOR vázané a odvíjí se od ní (úroková sazba se například každý měsíc/tři měsíce/rok mění podle vývoje sazby PRIBOR).

Co je to 3M PRIBOR

Touto zkratkou se označuje průměrná úroková sazba, za kterou si banky v České republice navzájem půjčují peníze na mezibankovním trhu. Aktuální výši sazby PRIBOR zveřejňuje Česká národní banka každý pracovní den po 13 hodině na svých internetových stránkách.

Co je to repo fond

Jedná se o očekávaný průběžný výnos během roku, který nezahrnuje jednorázový dopad poplatku do rezolučního fondu ve výši 0,2 %, jenž negativně ovlivní výnos fondu na přelomu kalendářního roku. Při dodržení horizontu 1 roku tak očekávaný výnos dosáhne hodnoty 6,05 % (za předpokladu stability sazeb).

Jak ČNB ovlivňuje inflaci

Při dosahování cenové stability používá ČNB režim cílování inflace, který se opírá o veřejně vyhlášený inflační cíl ve výši 2 % a otevřenou komunikaci centrální banky. Hlavním nástrojem měnové politiky jsou úrokové sazby, jejichž nastavení se promítá do tržních sazeb a následně ovlivňuje vývoj ekonomiky a inflace.

Co je to NPV

Net Present Value, NPV) je metoda, která se používá při hodnocení výnosnosti investic. Tento ukazatel počítá jen s budoucími finančními toky (cash flow) a informuje, kolik finančních prostředků daná investice (projekt) ve zvolené době životnosti přinese.