Co je dobré proti demencí?

Co urychluje demencí

Rizikovými faktory jsou neléčený vysoký tlak, zvýšený cholesterol, kouření a cukrovka. Demence může také provázet i jiná onemocnění mozku, jako je například Parkinsonova a Huntingtonova nemoc či roztroušená skleróza mozkomíšní.

Jak zmirnit demencí

Mezi nejznámější typy stařecké demence patří Alzheimerova choroba, vaskulární demence a demence s Lewyho tělísky. V současné době bohužel neexistuje léčba, která by vedla k úplnému uzdravení. K dispozici jsou pouze různé druhy terapie, například fyzioterapie nebo kognitivní stimulace, které pomáhají příznaky zmírňovat.
Archiv

Co zhoršuje demencí

Neléčená hypertenze a cukrovka představují dva z největších rizikových faktorů pro vznik demence, jako je Alzheimerova choroba, upozornil doktor Fillit.

Jak se bavit s lidmi s demencí

Jak komunikovat jednoduše a srozumitelněNejdříve navažte oční kontakt, tím si zajistíte pozornost.Člověka s demencí se vždy ptejte jen na jednu věc.Používejte jednoduchý jazyk a krátké věty.Mluvte vždy jen o jedné věci.Pokud je to třeba, používejte pouze otázky, na které je možné odpovědět ANO/NE.

Jak dlouho se zije s demencí

Nemoc probíhá u všech pacientů podobně, po propuknutí trvá přibližně 7 let. Když už se nemoc rozjede, platí pro ni tzv. dva zákony demence, které tento autor sám vymyslel a popsal. První zákon demence: pacient přichází o krátkodobou paměť, druhý zákon demence: pacient přichází i o dlouhodobou paměť.

Jak se chová člověk s demencí

Lidé s demencí často trpí tím, že se jim nedaří dělat věci jako dřív, ztrácejí soběstačnost, přestávají rozumět druhým, nechápou společenské situace, nedokážou ovládat své pocity nebo se vyjadřovat tak, jak to dokázali dříve.

Kam umístit člověka s demencí

Osoby s Alzheimerem obvykle nemohou přijmout běžné domovy pro seniory, rodina musí hledat tzv. domov se zvláštním režimem. Ty jsou určeny speciálně lidem s různými typy demence. Zjednodušeně řečeno: existují dva druhy těchto zařízení, „státní“ a soukromá.

Jak se chovat k člověku s demencí

Nesnažte se člověka s demencí nutit, aby řekl to správné slovo. Jestli rozumíte, co tím míní, nechte ho přitom. Ve všem, co děláte, se snažte posílit pacientovu sebeúctu a sebedůvěru. Nacházejte význam ve všem, co člověk s demencí dělá a říká, nebo si buďte alespoň vědom, že v jeho jednání nějaký význam je.

Jak poznat demencí test

Test demenceMám mizernou paměť.Vše si v klidu rozmyslet a pak rozumně jednat je pro mne den ode dne těžší a těžší.Často bývám neklidný.Jsem nervózní.Občas jsem velmi agresivní.Bývám depresivní.Chovám se jinak, než jsem se choval dřív.Často mám mizernou náladu.

Jak řešit stařeckou demencí

Aby se člověk se stařeckou demencí cítil doma dobře, musí se dobře orientovat. Snižte proto množství informací, které si musí pamatovat a pomozte mu ty informace najít na první pohled. Usnadní orientaci nejen lidem s Alzheimerovu nemocí, ale také každému seniorovi se senilní demencí.

Kam umístit člověka s demenci

Osoby s Alzheimerem obvykle nemohou přijmout běžné domovy pro seniory, rodina musí hledat tzv. domov se zvláštním režimem. Ty jsou určeny speciálně lidem s různými typy demence. Zjednodušeně řečeno: existují dva druhy těchto zařízení, „státní“ a soukromá.

Jak zastavit Alzheimer

Prozatím neexistuje lék, který by nemoc zcela vyléčil. „Jsou ale dostupné léky, které pomáhají překonávat obtíže, příznaky. Jsou dostupné léky působící proti ztrátě paměti, zhoršování úsudku, ztrátě řečových schopností.

Jak se projevuje začátek Alzheimera

Typické situace v běžném životě způsobené Alzheimerovou demencí Změny osobnosti a změny chování související s Alzheimerovou chorobou jsou: deprese, apatie, uzavírání se do sebe, výkyvy nálad, nedůvěřivost, podrážděnost až agresivita, ztráta zábran, utkvělé představy, že něco bylo ukradeno apod.