Co je kolomaz?

Co to je dehet

Dehet neboli tér je směs několika set chemických látek. Jedná se o hustou olejovitou kapalinu charakteristického zápachu černé nebo hnědé barvy. V našem sortimentu naleznete hadice pro rozstřikování nebo pro dopravu horkého asfaltu. Vyznačují se zejména zvýšenou teplotní odolností a olejivzdorností.

Jak se vyrábí dehet

Uhelný dehet vzniká při vysokoteplotní karbonizaci černého uhlí a je dále zpracováván v chemickém průmyslu na finální výrobky. Viz též kreosot z uhelného dehtu. Tabákový dehet vzniká při hoření cigaret. Obsahuje převážně látky považované za karcinogenní nebo toxické.

Co způsobuje dehet

I dehet mívá některé nežádoucí účinky – může způsobovat suchost kůže (zmírníte hydratačními léky), akné, alergickou reakci kůže či pigmentace. V takovém případě se poraďte s lékařem.

Co je Thér

Uhelný dehet lidově nazývaný tér (thér) je hnědá nebo černá kapalina s vysokou viskozitou, páchnoucí po aromatických uhlovodících. Uhelný dehet je vedlejším produktem karbonizace uhlí při výrobě koksu nebo jeho zplynování při výrobě svítiplynu.

Na co se používá dehet

Použití Protože je uhelný dehet hořlavý, někdy se používá jako palivo. Podobně jako většina těžkých olejů se musí nejdříve zahřát do tekutého, řidšího stavu. Podobně jako dehet z borovice lze i uhelný dehet použít v léčebných šamponech, mýdlech a mastích pro léčbu lupů a psoriázy.

Jak vypálit dehet

Kotel se roztopí na maximální povolenou teplotu (teplota přívodu topné vody by se měla pohybovat okolo 90 °C, což je obvykle maximální teplota uváděná výrobcem) a vypaluje se hodiny podle tloušťky dehtové vrstvy. Někteří kominíci mají frézu na saze, kterou dehet odstraní.

Jak rozpustit dehet

Dehet se dobře odstraňuje olejem, takže pokud jste si na ruce nebo jiné části těla dostali dehet, můžete použít nějaký olej, jako je olivový nebo rostlinný olej, abyste ho rozpustili.

Co se vyrábí z dehtu

Ve stručném výčtu poskytlo nám toto odvětví výrobní:četná, velmi cenná léčiva;fotografické vývojky;umělé voňavky;umělá sladidla;umělé pryskyřice;umělé třísloviny.

Co se stane když chytnou saze v komíně

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Jak nejlépe vyčistit kotel od dehtu

Kotel se roztopí na maximální povolenou teplotu (teplota přívodu topné vody by se měla pohybovat okolo 90 °C, což je obvykle maximální teplota uváděná výrobcem) a vypaluje se hodiny podle tloušťky dehtové vrstvy. Někteří kominíci mají frézu na saze, kterou dehet odstraní.

Proč Dehtuje komín

Při poklesu teploty spalin pod rosný bod dochází v komínu ke vzniku kondenzátu, který za přítomnosti uhlíku a uhlovodanů obsažených ve spalinách, vytváří směsi a sloučeniny, které se obecně nazývají dehet.

Co dělat když začne hořet komín

Co dělat, když začne v komíně hořet Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112.

Proč létají saze z komína

Pokud se v kamnech pod ním topí například černým uhlím, hromadí se na vnitřní straně komína vrstvy sazí. Někdy se stane, že oheň má takový tah, že jeho plameny dosahují až do komína, ale stačí i obyčejná jiskra, která saze, které v dostatečném množství tvoří v komíně zápalnou směs, zapálí.

Proč se mi Dehtuje kotel

Hlavní příčinou dehtování komínů je především nedokonalé spalování hořlavin ve spojení s relativně vysokým rosným bodem spalin vůči teplotě spalin v kotlích, které sice dosahují vysoké účinnosti, ale teplota spalin na spalinovém hrdle je poměrně nízká.

Jak poznat Zadehtovaný komín

Když je komín zadehtovaný, vyčistit ho kartáčem a štětkou nepomůže. Uvnitř komína zůstává černý pevný povlak – dehet, který se při zahřátí taví a následně vytéká z komínových dvířek, do sopouchu a může prolínat i skrz cihlové zdivo. Dehet v komíně může od jiskry chytnout, hrozí vyhoření komína a celého domu!!

Jak rozpustit dehet v komíně

Dehet z kotle většinou mechanicky odstranit kartáčem ani škrabkou nejde. Námi ověřený způsob je SADPAL. SADPAL je zelený, nevýbušný a nehořlavý mix anorganických solí, které se od 650°C rozkládají na látky, které mají katalytické vlastnosti. Saze a dehet v komíně se vysuší, odsypávají se a odcházejí spolu s kouřem.

Jak poznat že hoří v komíně

Jak poznat požár komína, jak se zachovat a co nedělat – Ozývá se nezvyklé praskání a hučení. – Hustý kouř z komína. – Nezvyklý zápach v budově.

Co dělat když chytnou saze

Pokud je požár sazí většího rozsahu, ihned po uzavření vzduchu do spotřebiče volat hasiče (tel:150). Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování SUCHÉHO písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Jak často čistit kotel

V případě plynového kotle jsou odborná kontrola a čištění kominíkem povinné jednou za rok. U kotlů na pevná paliva je třeba čistit spalinové cesty 2× až 3× ročně podle vytíženosti. Čištění můžete provést svépomocí, jednou za rok je ale třeba odborná kontrola.

Jak nejlépe vyčistit komín

K běžnému, pravidelnému čištění komína potřebujeme „kominický strojek s lanem a sluníčkem", případně „kominický set se štosákovým kartáčem a nastavitelnou tyčí“. Toto vybavení se běžně prodává v železářstvích, hobby marketech a nebo na internetu a nestojí obvykle více jak 1000 korun.

Co dělat v případě požáru komínu

Co dělat, když začne v komíně hořet Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112.

Proč hoří v komíně

Při provozu, který není zcela v pořádku, se na vnitřní straně komínové vložky může velmi rychle utvořit povlak sazí, které tvoří téměř čistý uhlík. Intenzita usazování, výška usazených sazí a nebezpečí vznícení sazí závisí na způsobu a druhu topení v kamnech na tuhá paliva. V příhodném okamžiku se saze vznítí a hoří.

Jak často se musí čistit komín

Čistit bychom pak měli komín 3 x ročně u celoročně provozovaných kotlů na tuhá paliva a 2 x ročně při vytápění sezónním, tedy před sezónou a po ní. Pokud pak využíváte zdroj tepla s výkonem do 50 kW, můžete si komín a kouřovody vyčistit sami.

Jak vypalit kotel

Kotel se roztopí na maximální povolenou teplotu (teplota přívodu topné vody by se měla pohybovat okolo 90 °C, což je obvykle maximální teplota uváděná výrobcem) a vypaluje se hodiny podle tloušťky dehtové vrstvy. Někteří kominíci mají frézu na saze, kterou dehet odstraní.

Jak poznat že je ucpaný komín

Komín netáhne. Topíte-li pevnými palivy, při přikládání cítíte kouř. Používáte-li plyn, zamlžují se okna a vzduch je plný typického zápachu. Pak je s komínem něco špatně.