Co je nekonvenční obrábění?

Co je základem procesu obrábění

Základem obrábění je teorie vzniku třísky. Přitom rozlišujeme několik pohybů: Pohyb do řezu (hlavní pohyb), kterým se odebírá tříska; např. u soustruhu jej vykonává obrobek, u frézky nástroj.

Co to je obrábění

Pod pojmem obrábění rozumíme technologický proces, při kterém řezná síla vtlačuje nástroj ve tvaru řezného klínu do povrchu polotovaru a odebírá z něj při vzájemném pohybu polotovaru a nástroje materiál v podobě třísky.
ArchivPodobné

Co to je Třískové obrábění

Třískovým obráběním rozumíme opracování kovového obrobku pomocí obráběcího nástroje. Při třískovém obrábění vzniká kovová tříska.

Co to je CNC

CNC je zkratkou anglického „Computer Numerical Control“, která se používá i u nás, ve spojení s obráběcím strojem lze používat ekvivalent "počítačem řízený obráběcí stroj", tedy obráběcí stroje využívající počítač "CNC řídicí systém" k tomu, aby dokázali obrábět výrobek dle předem připravených technologických NC …

Jak funguje soustruh

Soustruh je třískový obráběcí stroj, na němž obrobek dostává rotačně souměrný tvar. Obrobek je upnut nejčastěji pomocí sklíčidla, obvykle našroubovaného na rotujícím vřeteni, takže obrobek koná při soustružení hlavní řezný pohyb.

Co je to NC stroj

Číslicové řízení (NC) slouží k automatizaci obráběcích a jiných strojů, které jsou, na rozdíl od klasických strojů, ovládaných ručně přes ruční kola nebo páky, či mechanicky automatizované vačky, obsluhovány abstraktně programovanými příkazy nahranými na paměťovém médiu.

Co dělá CNC stroj

Numerické řízení (také počítačové numerické řízení, číslicově řízené, běžně nazývané CNC) je automatizované řízení obráběcího nástroje pomocí počítače. CNC stroj zpracovává materiál tak, aby splňoval specifikace, a to podle kódovaných programovaných pokynů a bez přímého manuálního ovládání operace.

Jak správně Upichovat na soustruhu

Osobně všechny drážky rozjíždím, aby zapichovaná drážka byla širší, než je nůž. A vracet se ven z drážky, aby se vyčistila od špon. Na velkých soustruzích se z těchto důvodů používá upichovák obráceně na obrácené otáčky, aby špony volně padaly z drážky.

Co se vyrabi na soustruhu

Svislé soustruhy Používají se pro obrábění rozměrných a těžkých součástí, jejichž průměr je větší než jejich délka. Jsou vhodné pro soustružení ploch válcových, kuželových a čelních. Lze na nich vrtat, vyhrubovat a řezat závity. Velikost těchto soustruhů je dána největším průměrem, který lze obrábět.

Co je CNC frézka

CNC frézky jsou automatizované stroje, které jsou určené k obrábění a gravírování řady různých materiálů. Zpracovat na nich můžete dřevo, plasty, plexisklo, DIBOND, desky plošných spojů, hliník, ocel, nerez a další podklady. CNC frézky rozdělujeme na stroje pro hobby, standardní a průmyslové použití.

Co je to Zapich

Je to drážka vysoustružená v místě, kde se menší průměr mění skokově na větší a kam přijde nasunout příruba. Protože není možné udělat "kout" s nulovým poloměrem, tak se tam udělá taková drážka (zápich), takže ostrá hrana příruby se ocitne ve volném prostoru a přírubu je možno nasunout na těsno.

Jak mazat soustruh

S emulzí bývá lepší povrch. Emuzi nanáším pomocí nádobky se štětečkem, nebo kapu přímo na obrobek. Na vrtání a řezání závitů se dobře hodí speciální řezné oleje ve spreji, ale i na toto obrábění je nejlevnější a nejčistší emulze. Na mazání soustruhu je nejlepší olej v nádobce nebo sprej.

Jaké otáčky při soustružení

Rychlost soustruhu

Největší otáčky hřídele soustruhu by měly dosahovat cca 3000 ot/min.

Jak se měří na soustruhu

soustruhy většinou mají přísuv v mm (na průměru). Takže co nastavíš na bubínku přísuvu, bude úběr v průměrových mm. Délky-pokud nemáš délkové odměřování (bubínek) na podélném posuvu, tak vezmeš tužku, načrtneš si čáru na obrobku ve vzdálenosti 20mm, soustružíš posuvem a dojedeš až do blízkosti čáry.

Jak si vyrobit CNC frézku

Jakmile připravíte program a nastavíte řezné podmínky, frézku spustíte pomocí pěti jednoduchých kroků:nastavíte tloušťku materiálu,po kontrole úpinek potvrdíte upnutí materiálu,zvolíte velikost nástroje,polohováním lineárních os nastavíte počátek souřadného systému,spustíte vřeteno.

Co je zapichování

Při zapichování se volí strojní posuv i řezná rychlost menší než při hrubování vnějších válcových ploch. Zápichy malé šířky, které lze zhotovit jedním záběrem, se soustruží přísuvem, tj. ponechává při jednotlivých záběrech přídavek na průměru 0,5 až 1 mm, který se při posledním záběru odebere podélným posuvem obr.

Co to je Pinola

Ve válcové dutině tělesa koníku se posouvá hrotová objímka (pinola). V její přední části je kuželová dutinka pro upevnění upínacího hrotu nebo vrtácích nástrojů. Hrotovou objímkou můžeme podle potřeby vysouvat, či zasouvat a to otáčením ručního kolečka.

Jak zvolit řeznou rychlost

Řezná rychlost se volí pro největší průměr nástroje (frézy). Řezné podmínky jsou určeny podle obrobitelnosti materiálu obrobku, jakosti břitu nástroje, způsobu práce (hrubování na čisto, čelními nebo válcovými frézami), podle druhu řezné (chladicí) kapaliny a způsobu upnutí obrobku.

Jak vypočítat otáčky za minutu

NÁZVOSLOVÍ:NÁZVOSLOVÍ:n = otáčky za minutu (ot/min)VÝPOČET OPTIMÁLNÍCH OTÁČEK:n [ot/min] = (vc [m/min] *1000) / 3.14 * ø d [mm])Příklad výpočtu:vc = 500 m/min (hodnota dle tabulky „Tabulka hodnot řezné a podávací rychlosti“)19904 ot/min = (500 *1000) / (3.14 * 8)

Jak udělat Kužel na soustruhu

Kuželovou plochu soustružíme ručním příčným posuvem suportu, ale mnohdy lze tuto plochu soustružit podélným posuvem suportu nebo nožových saní. Stejný postup je i při obrábění krátkých vnitřních kuželových ploch nožem. Povrchové úsečky kuželové plochy jsou skloněny k ose soustružení pod úhlem /2.

Co je to soustružení

1: Soustružení je technologie třískového obrábění, při níž hlavním řezným pohybem je rotace obrobku, vedlejší pohyby (nejčastěji přímočaré) vykonává nástroj. Stroje se nazývají soustruhy, nástroje se nazývají soustružnické nože.

Co se dělá na soustruhu

K čemu se soustruhy používají Soustruh neboli soustružnické centrum pro obrábění kovů se používá při výrobě mnoha druhů kruhových dílů a součástí různých velikostí.

Co to je vřeteník

Jedná se o dutý hřídel uložený v ložiskách, které jsou konstrukčně voleny tak, aby se zamezilo prohýbání vřetena a aby zachovaly tlaky vznikající při obrábění.

Co je to RPM

Otáčky za minutu, značka jednotky ot/min, anglickou zkratkou také RPM (revolutions per minute) je vedlejší jednotka soustavy SI pro frekvenci, tj. počet pravidelně se opakujících jevů za jednotku času, v tomto případě za minutu.

Kdy je Kužel samosvorný

Podmínka samosvornosti říká, že kužel je samosvorný, pokud je třecí úhel větší než úhel nakloněné roviny. V opačném případě kužel není samosvorný [5]. U upínačů se samosvornými kužely je třecí síla dána samotným tvarem kužele (jeho strmostí).