Co je Pařížská komuna?

Co je Komunard

Příslušník, člen Pařížské komuny (1871 založena v Paříži po válce prusko-francouzské). Když Komuna byla poražena, komunardé byli popraveni u zdi hřbitova Pera La Chaise v Paříži.

Kdy vypuklo povstání pařížské komuny

“ 18. března 1871 vypuklo povstání.
Archiv

V jakém městě měla centrum tzv komuna

Pařížská komuna (francouzsky Commune de Paris) je označení orgánu, který během Velké francouzské revoluce představoval nejvyšší správní instituci města Paříže v čele se starostou. Komuna se ustavila po dobytí Bastily 14. července 1789 a existovala de facto do roku 1794 (de iure do roku 1795).

Co bylo cílem Pařížské komuny

Pařížská komuna byla dočasným krátkodobým státním zřízením ve Francii v roce 1871. Komuna byla inspirována myšlenkami Karla Marxe o jednotě a pospolitosti. Hlavním důvodem povstání byla Prusko-francouzská válka. Tuto válku vyhlásil Napoleon III.

Co to je Komuna

Komuna je označení různých druhů a způsobů samosprávy, obvykle města. Komuna obvykle spravuje majetek, který je v kolektivním vlastnictví jejích členů. V mnoha zemích je místní jazyková verze slova komuna synonymem pro obec. Komuny jsou jednotkou územního členění například v Albánii, Dánsku či Itálii.

Co to je komuna

Komuna je označení různých druhů a způsobů samosprávy, obvykle města. Komuna obvykle spravuje majetek, který je v kolektivním vlastnictví jejích členů. V mnoha zemích je místní jazyková verze slova komuna synonymem pro obec. Komuny jsou jednotkou územního členění například v Albánii, Dánsku či Itálii.

Jak skončili Komunardi

Francouzské oddíly od Versailles vedl budoucí prezident Mac-Mahon. Poté byl zaveden teror proti komunardům, jehož výsledkem bylo 30 000 mrtvých. Poslední část komunardů byla popravena u zdi hřbitova Père Lachaise. Další tisíce lidí byly odsouzeny na galeje – nucené práce v koloniích (např.