Co je Předčíslí účtu Čsob?

Jak zjistím Předčíslí účtu Čsob

Své služby ČSOB poskytuje všem klientským segmentům – fyzickým osobám, malým a středním podnikům a korporátním a institucionálním klientům. Československá obchodní banka sídlí v Praze na adrese Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, její IČO je 00001350. V platebním styku používá kód 0300 a BIC CEKOCZPP.
Archiv

Kde je předčíslí účtu

Samotné číslo účtu může obsahovat až 10 číslic, kód banky má vždy 4 číslice. Přes 90 % českých účtů žádné předčíslí nemá. Tam, kde je předčíslí součástí čísla bankovního účtu, je však nutné ho správně vyplnit a od hlavní části jej oddělit pomlčkou.
Archiv

Co znamená Predcisli účtu

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Předčíslí účtu Předčíslí účtu je součástí struktury čísla bankovního účtu. O této struktuře rozhoduje banka, která se musí řídit vyhláškou ČNB. Předčíslí má maximálně 6 číslic a jeho použití není povinné pro přidělení čísla bankovního účtu klientovi.

Jak poznat předčíslí

Předčíslí bývá od čísla oddělené pomlčkou. Například 19-123456/0123. Na složence se pomlčka nepíše, mezi okénky pro předčíslí a číslo je silnější svislá čára.
ArchivPodobné

Co je předčíslí

Předčíslí účtu

Předčíslí nemá každý bankovní účet, je nepovinné. Má alespoň 2 číslice, maximálně 6 a od základní části je odděleno pomlčkou. Setkáte se s ním hlavně u účtů patřících státu, ale předčíslí může mít i účet fyzické osoby.

Jak zadat číslo účtu s předčíslím

Číslo účtu v domácím formátu se skládá ze dvou částí, oddělených pomlčkou, přičemž první část je nepovinná. Číslo účtu ve formátu IBAN se doplní po zmáčknutí tlačítka IBAN. Číslo účtu ve formátu IBAN je CZ49 0710 0000 0000 0012 3457.

Jak vyplnit předčíslí účtu

Předčíslí účtu

Má alespoň 2 číslice, maximálně 6 a od základní části je odděleno pomlčkou. Setkáte se s ním hlavně u účtů patřících státu, ale předčíslí může mít i účet fyzické osoby.

Co je to předčíslí

Předčíslí účtu

Předčíslí nemá každý bankovní účet, je nepovinné. Má alespoň 2 číslice, maximálně 6 a od základní části je odděleno pomlčkou. Setkáte se s ním hlavně u účtů patřících státu, ale předčíslí může mít i účet fyzické osoby.

Jak správně vyplnit číslo účtu

Číslo účtu v domácím formátu se skládá ze dvou částí, oddělených pomlčkou, přičemž první část je nepovinná. Číslo účtu ve formátu IBAN se doplní po zmáčknutí tlačítka IBAN. Číslo účtu ve formátu IBAN je CZ49 0710 0000 0000 0012 3457.