Co je potřeba pro výpis z rejstříku trestů?

Jak získat výpis z trestního rejstříku

Nová služba je bezplatně dostupná na Portálu veřejné správy www.gov.cz a je elektronickou obdobou výpisu, který je ale možné za poplatek 100 Kč získat v papírové podobě na kterémkoliv ze 7177 kontaktních míst veřejné správy Czech POINT.
Archiv

Jak požádat o výpis z rejstříku trestů online

Stačí se přihlásit na Portál občana a požádat v sekci Podání → Žádosti o výpisy → Výpis z Rejstříku trestů online službou nebo prostřednictvím datové schránky na Portálu občana v sekci Podání → Žádosti o výpisy → Výpis z Rejstříku trestů datovou schránkou.
Archiv

Jak dlouho se čeká na výpis z rejstříku trestů

Lhůta, po niž rejstřík eviduje záznam

Délka trestu Doba evidence
Do 1 roku 3 roky
1-5 let 5 let
Delší než 5 let 10 let
Výjimečný trest 15 let

16. 8. 2018
Archiv

Jak dlouho trvá vyřízení trestního rejstříku

městské a obecní úřady – vyřízení trvá několik týdnů, místa Czech Pointu (např. na poště) – výpis získáte na počkání.

Kdo může žádat o výpis z Rejstříku trestů

Ověřené výstupy z ISVS, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, lze vydat každému, kdo o to požádá. Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se týká § 11 odst. 1 zákona o Rejstříku trestů).

Kde požádat o výmaz z Rejstříku trestů

Žádost o zahlazení odsouzení a tedy výmaz z rejstříku trestů se podává k soudu dle trvalého bydliště odsouzeného. Žádost o výmaz z rejstříku trestů je bez poplatku.

Kdo může žádat o výpis z rejstříku trestů

Ověřené výstupy z ISVS, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, lze vydat každému, kdo o to požádá. Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se týká § 11 odst. 1 zákona o Rejstříku trestů).

Co je uvedeno v rejstříku trestů

(1) Rejstřík trestů vede evidenci fyzických a právnických osob (dále jen „osoba“) pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon.

Kdo může požadovat výpis z rejstříku trestů

Doklad o trestní bezúhonnosti mohou zaměstnavatelé požadovat (přesněji řečeno musí) u profesí, kde to přímo ukládají zákony. Čistý rejstřík musí mít například úředníci na ministerstvech (služební zákon), policisté, hasiči, zdravotní sestry, porodní asistentky, sociální pracovníci nebo učitelé.

Kde požádat o výmaz z rejstříku trestů

Žádost o zahlazení odsouzení a tedy výmaz z rejstříku trestů se podává k soudu dle trvalého bydliště odsouzeného. Žádost o výmaz z rejstříku trestů je bez poplatku.

Kdo má přístup do rejstříku trestů

Opis a výpis však neznamená totéž. Požádat o ně jsou oprávněny rozdílné osoby a každý z nich slouží k jiným účelům. Opis z evidence Rejstříku trestů je veřejnou listinou a vydává se pouze pro potřeby trestního řízení, a to jen orgánům činným v trestním řízení a Ministerstvu spravedlnosti.

Jak se dozvim že mi skoncila podminka

Po skončení zkušební doby podmíněného odsouzení si soud sám vyžádá zprávy o vašem chování ve zkušební době (zjistí si, jestli jste se nedopustil další trestné činnosti, jestli se chováte slušně v místě bydliště a pokud vám byly uloženy i nějaké zvláštní podmínky, třeba nahradit škodu, zkontroluje si i splnění těchto …

Kdy může zaměstnavatel požadovat výpis z Rejstříku trestů

Zaměstnavatel může po zájemci o zaměstnání nebo zaměstnanci žádat předložení výpisu z rejstříku trestů, pouze v případě: kdy právní předpisy stanoví, že pro výkon určité práce musí být bezúhonný (např. policisté, hasiči, zdravotní sestry, sociální pracovníci,učitelé, auditoři, notáři, advokáti apod.).

Co je uvedeno v Rejstříku trestů

(1) Rejstřík trestů vede evidenci fyzických a právnických osob (dále jen „osoba“) pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon.

Kdy se maže zaznam v trestním rejstriku

po dobu tří let, jestliže trest činil nejvíce jeden rok; po dobu pěti let, jestliže trest činil více než jeden rok; po dobu deseti let, jestliže trest činil více než 5 let; po dobu patnácti let, jestliže byl uložen výjimečný trest.

Jak dlouho trvá nástup do vězení

Nástup do vězení vás čeká za 2-3 měsíce od vynesení pravomocného rozsudku.

Kdo má přístup do Rejstříku trestů

Opis a výpis však neznamená totéž. Požádat o ně jsou oprávněny rozdílné osoby a každý z nich slouží k jiným účelům. Opis z evidence Rejstříku trestů je veřejnou listinou a vydává se pouze pro potřeby trestního řízení, a to jen orgánům činným v trestním řízení a Ministerstvu spravedlnosti.

Jak zjistit jestli mám podminku

Spolehlivý zdroj informací a zároveň nejsnazší způsob, jak zjistit dluhy, nabízí registr exekucí, do něhož lze nahlédnout na Exekuceinfo.cz. Výpis s informacemi o dluzích, které jsou vymáhány v podobě exekuce, je k dispozici ihned, online a bez registrace. Zjistit dluhy zdarma není možné, poplatek stanovuje vyhláška.

Co jedí ve vězení

„Věznice má pestrý jídelníček s denním příjmem ovoce a zeleniny, zastoupeny jsou i ryby, uzeniny a sladké pečivo. Pokud jsou jídla dávkována podle obvyklých norem, nelze jídelníčku nic vytknout.

Jaký je život ve vězení

Uvěznění představuje jednu z nejzávažnějších změn v životě odsouzeného člověka. Je vytržen ze svého rodinného a sociálního prostředí, ocitne se ve specifickém prostředí věznice, na které se dá jen těžko připravit předem, v prostředí nejen materiální, ale zejména sociální izolace.

Jak se spojit s Veznem

Obviněného ani odsouzeného přímo telefonicky kontaktovat nemůžete. Pokud je Váš blízký obviněný, musí požádat vrchního dozorce, aby mu umožnil telefonický hovor na Vaše telefonní číslo. Pokud je Váš blízký odsouzený, musí o totéž požádat vychovatele. V obou případech platí náklady na hovor sám vězněný.

Jak to vypadá ve vězení

Část vězňů ráno odchází pracovat, další si mohou doplňovat vzdělání, zbytek zůstává na uzavřených odděleních. Obvyklou zábavou jsou televize, karty, posilovna. Oběd je ve věznicích obvykle vydáván už před polednem, po něm vězni často mají osobní volno či vycházky.

Za co můžu jít do vězení

V České republice nemůžete jít do vězení pouze za to, že jste se zadlužil a nyní nemáte prostředky na pravidelné splácení. Nesplácení spotřebitelských dluhů není trestným činem. V souvislosti se zadlužením se ale někdy dlužník může trestného činu dopustit. Děkujeme, že se s Vaším dotazem obracíte na naši poradnu.

Jak dlouho trva nástup trestu

Nástup do vězení vás čeká za 2-3 měsíce od vynesení pravomocného rozsudku.

Jak zjistit jestli je nekdo v podmince

Jak tedy zjistím, zda je mnou hledaná osoba uvězněna Informaci o tom, zda je určitá osoba ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, lze zjistit v Centrální evidenci vězněných osob, kterou spravuje odbor správní Generálního ředitelství Vězeňské služby.