Co je stravovací paušál?

Co je to Stravenkový paušál

Stravenkový paušál

Zaměstnavatel poskytne daňově zvýhodněný paušál za jednu směnu dle zákoníku práce a druhý, pro zaměstnance neosvobozený, na druhé jídlo v rámci delší směny. Zaměstnanec tedy dostane o 28,92 Kč méně za každý odpracovaný den, což je téměř o 650 Kč měsíčně méně, než v případě stravenek.
Archiv

Co je Stravenkový paušál 2023

horní limit stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin 153 Kč, takže v roce 2023 je u zaměstnance osvobozen od daně z příjmů peněžitý příspěvek zaměstnavatele na stravování (stravenkový paušál) až do výše 70 % z částky 153 Kč za jednu směnu, tedy 107,10 Kč.

Kdo má nárok na Stravenkový paušál

Na příspěvek formou stravenkového paušálu mají nárok zaměstnanci pracující nejen na hlavní pracovní poměr, ale také na DPP nebo DPČ, případně jednatelé. U těchto ostatních kategorií mimo HPP by měl mít již ve smlouvě rozvrh pracovní doby. Pro všechny, ale platí povinnost si vést evidenci docházky svých zaměstnanců.
Archiv

Kam se účtuje Stravenkový paušál

Jak stravenkový paušál účtovat Je-li peněžitý příspěvek vyplácen společně se mzdou, účtujeme standardně na 527/331. V ostatních případech můžeme použít 527/333.
Archiv

Na co jsou stravenky

Stravenky jsou oblíbený benefit, který má v České republice 49 % zaměstnanců. Jde o nepeněžní část mzdy, kterou si zaměstnavatel může dát do nákladů a zaměstnanec z ní neplatí daně ani odvody na zdravotní či sociální pojištění.

Kdy má zaměstnanec nárok na stravenky

Obecně nárok zaměstnance na stravenku vzniká za každý den na pracovišti a většinou kopíruje možnost daňového odpočtu. Zaměstnanec tedy musí v rámci směny odpracovat alespoň 3 hodiny. Obvykle zaměstnavatel hradí 55 % ceny stravenky, zaměstnanec 45 %.

Kdy má zaměstnanec nárok na stravenku

Nárok na stravenku

Většina zaměstnavatelů má nastaveno, že nárok zaměstnance na stravenku vzniká za každý den na pracovišti, a většinou kopíruje možnost daňového odpočtu. Zaměstnanec tedy musí v rámci směny odpracovat alespoň 3 hodiny. Podmínky pro nárok na stravenky jsou plně v kompetenci zaměstnavatele.

Jak se platí stravenky

Stravenky i stravenková karta slouží k nákupu potravin, nelze jimi platit zboží nepotravinového charakteru, tedy tabákové výrobky, drogerii a alkohol. S jakým typem platby je možné stravenky kombinovat Platbu stravenkami lze kombinovat s platbou v hotovosti i platební kartou.

Jak se účtují stravenky

Jak účtujeme stravenky

Pokud se zaměstnavatel podílí na úhradě nad hranici 55 %, musí tuto část zaúčtovat na účet 528 – Ostatní sociální náklady, protože se jedná o náklad daňově neuznatelný. Zbývající část placenou zaměstnancem se pak zaúčtuje na vrub účtu („MÁ DÁTI“) 335 – Pohledávky za zaměstnanci.

Jak nastavit Stravenkový paušál v pohodě

Program POHODA automaticky počítá pro celý srpen s osvobozeným limitem 82,60 Kč. V případě, že poskytujete svým zaměstnancům paušál nad uvedený limit, je nutné ve mzdách za srpen upravit (snížit) částku, kterou program vypočte v poli „z toho nad limit“ v části Stravenkový paušál na záložce Čistá mzda.

Kdy je nárok na stravenky

Nárok na stravenku

Většina zaměstnavatelů má nastaveno, že nárok zaměstnance na stravenku vzniká za každý den na pracovišti, a většinou kopíruje možnost daňového odpočtu. Zaměstnanec tedy musí v rámci směny odpracovat alespoň 3 hodiny. Podmínky pro nárok na stravenky jsou plně v kompetenci zaměstnavatele.

Kdo plati stravenky

Každý pracovník pak má nárok na stravenku za všechny odpracované dny, kdy jeho směna trvala déle než 3 hodiny (nezapočítávají se přesčasy). Zaměstnavatel hradí 55 % její hodnoty, zbylých 45 % si pak musí zaplatit samotný zaměstnanec, přičemž daná částka se mu srazí ze mzdy.

Jak se počítá Stravenkový paušál

Co přináší novinka roku 2021 – stravenkový paušál

Jde o peněžitý příspěvek osvobozený od daně, poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu. Jeho výše je 70% horní hranicí stravného, pro rok 2021 tato částka činí 75,60 Kč (108*0,7).

Co všechno se dá koupit za stravenky

Jaké zboží mohu za stravenky nakoupit Stravenky i stravenková karta slouží k nákupu potravin, nelze jimi platit zboží nepotravinového charakteru, tedy tabákové výrobky, drogerii a alkohol.

Co vše můžu koupit za stravenky

Jaké zboží mohu za stravenky nakoupit Stravenky i stravenková karta slouží k nákupu potravin, nelze jimi platit zboží nepotravinového charakteru, tedy tabákové výrobky, drogerii a alkohol.

Jak se počítají stravenky

Co přináší novinka roku 2021 – stravenkový paušál

Jde o peněžitý příspěvek osvobozený od daně, poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu. Jeho výše je 70% horní hranicí stravného, pro rok 2021 tato částka činí 75,60 Kč (108*0,7).

Kdy je nárok na stravenku i stravné

Stravenku můžete dostat, pokud vaše přítomnost v práci během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny a současně platí, že vám během této směny nesmí vzniknout nárok na stravné podle zákoníku práce.

Co je výhodnější Stravenkový paušál nebo stravenky

Výhodou stravenek je, že u zaměstnance jsou osvobozeny bez limitu, pro zaměstnavatele je to daňový náklad do limitu, stravenkový paušál je naopak u zaměstnance osvobozen do limitu, u zaměstnavatele daňový náklad bez limitu, což je pro něj výhodnější.

Kdo platí stravenky

Kromě toho, že zaměstnavatel platí část hodnoty stravenky zaměstnanci, musí navíc uhradit i provizi poskytovateli stravenek. Ta je rovněž z 55 % daňově uznatelná.

Co bere Lidl za stravenky

Veškeré stravenky lze uplatnit pouze na nákup potravin a nealkoholických nápojů.

Kde berou prošlé stravenky

Prošlé stravenky už ale nijak vzkřísit nemůžete – prostě prošly, a vy nemáte nárok na jejich výměnu ani u zaměstnavatele, ani u vydavatele stravenek. Jsou neplatné a můžete je vyhodit.

Kdy mám nárok na benefity

Kdy má zaměstnanec nárok na stravenky

Aby mohl zaměstnavatel vůbec uvažovat o daňové uznatelnosti části hodnoty stravenky, musí zaměstnanec strávit v práci alespoň 3 hodiny za směnu definovanou zaměstnavatelem dle zákoníku práce. Pokud je v práci déle než 11 hodin, může mu zaměstnavatel přidělit dvě stravenky.

Kdo platí za stravenky

Kromě toho, že zaměstnavatel platí část hodnoty stravenky zaměstnanci, musí navíc uhradit i provizi poskytovateli stravenek. Ta je rovněž z 55 % daňově uznatelná.

Jak získat stravenky

Obecně nárok zaměstnance na stravenku vzniká za každý den na pracovišti a většinou kopíruje možnost daňového odpočtu. Zaměstnanec tedy musí v rámci směny odpracovat alespoň 3 hodiny. Obvykle zaměstnavatel hradí 55 % ceny stravenky, zaměstnanec 45 %.

Co si můžu koupit za stravenky

Stravenky i stravenková karta slouží k nákupu potravin, nelze jimi platit zboží nepotravinového charakteru, tedy tabákové výrobky, drogerii a alkohol.