Co je to adaptivní podvozek?

Co to znamená adaptivní tlumiče u auta

Adaptivní tlumiče

Jsou to elektronicky ovládané kapalinové tlumiče, které umí měnit svou tuhost a tím i charakter jízdy. Volbou jízdních režimů si můžete podvozek přepínat mezi sportovním a komfortním režimem. Zajímavá funkce, kterou si však většina řidičů párkrát vyzkouší a nakonec jezdí stejně v jednom režimu.
Archiv

Jak poznat DCC podvozek

Jak poznám elektronicky regulované tlumiče Tlumiče DCC se od klasických tlumičů liší na první pohled. Dolní část pláště tlumiče je vybavena elektromagnetickým ventilem sloužícím ke změně průtoku tlumicí kapaliny. Tento elektromagnetický ventil je skryt ve válcovém plášti umístěném kolmo k tělesu tlumiče.
Archiv

Co je adaptivní tlumení

Adaptivní tlumení se přizpůsobí Vámi preferovanému jízdnímu stylu přesně tak, jak si to přejete. Více suverenity v terénu: tlumiče ještě lépe vyrovnávají nerovnosti povrchu. Navíc v porovnání se standardními pasivními tlumiči odolávají mnohem větším tlumicím silám.
Archiv

Co je aktivní podvozek

Aktivní odpružení – Omezuje náklony karoserie

Aktivní nebo pro zpřesnění plně aktivní odpružení, údajně dokáže řídit svislé pohyby každého kola vůči karoserii či podvozku. Naproti tomu semi-aktivní systém pracuje výhradně s pohyby kol od vozovky.
Archiv

Jak poznat adaptivní tlumiče

Takzvaný semiaktivní podvozek je tím, co se běžně rozumí pod označením adaptivní tlumiče. I u nich se mění tuhost tlumiče regulací průtoku oleje, to má typicky na starosti ventil, který z tlumiče vybíhá do boku – takový tlumič tedy snadno poznáte na první pohled.

Jak dlouho vydrzi DCC tlumiče

Vámi velebené nastavitelné tlumiče DCC mají stejnou životnost jako normální tlumiče, tedy cca 200 tisíc kilometrů.

Jak funguje odpružení auta

Princip fungování

Pružiny pérování jsou umístěny mezi nápravami a rámem automobilu. Při jízdě na nerovnosti reaguje pohyblivé zavěšení ramen náprav, přičemž většinu energie pohltí právě pružiny. Na celkovém odpružení automobilu se z části podílí také pneumatiky a tlak jejich huštění.

Jak funguje adaptivní tempomat

Adaptivní tempomat využívá ke zjišťování pohybu a polohy vozidla snímače systému ABS/ESP. V potaz se bere rychlost auta, rychlost stáčení vozidla kolem svislé osy či příčné zrychlení. Jednotka adaptivního tempomatu komunikuje s jednou ABS/ESP prostřednictvím datové sběrnice CAN.

Jak se projevuje špatný pružiny

Pokud si všimnete, že vaše auto více poskakuje při přejíždění retardérů, sjíždění z přivaděčů nebo i na rovné silnici za normálních jízdních podmínek, nechte si podvozek zkontrolovat mechanikem a podle potřeby vyměnit pružiny.

Jak poznat špatné zadní tlumiče

JAK POZNAT OPOTŘEBOVANÉ TLUMIČESe v ostrých zatačkách vozidlo nebezpečně naklání do stran a vychyluje směrem k vnější straně zatáčky. Vaše tlumiče nefungují.Jste zaznamenali chvění a vibrace volantu.Zřetelně slyšíte praskání.Jste zaznamenali prokluzování při zrychlování vozu.

Jak casto menit pružiny

Elit i většina renomovaných výrobců doporučují zkontrolovat tlumiče a odpružení nejpozději při 80.000 km a pokud je třeba, nechat je vyměnit. Při cca 150.000 km je již většina těchto dílů daleko za svými projektovanými vlastnostmi (především u vozů nižších tříd), ačkoliv to citlivý řidič nemusí stále zaznamenat.

Kdy menit pružiny na autě

Abyste předešli fatálnímu prasknutí pružiny je potřeba myslet na výměnu pružin již mnohem dříve. Výrobci doporučovaný interval výměny automobilových pružin je v rozmezí od 80 tisíc do 120 tisíc kilometrů.

Jak poznat adaptivní tempomat

Adaptivní tempomat zaznamená auto nebo překážku před vámi, pozná také jakou se pohybuje rychlostí a přizpůsobí tomu vaši rychlost jízdy. V praxi to znamená, že adaptivní tempomat sleduje dění před vozem a když se blíží k překážce je schopen zareagovat. Systém tak udržuje bezpečnou vzdálenost od ostatních vozidel.

Co je tempomat s omezovačem rychlosti

Tempomat včetně omezovače rychlosti udržuje od rychlosti 30 km/h v závislosti na stoupání nebo klesání požadované tempo,resp. omezuje maximální rychlost na individuálně přednastavené hodnotě.

Jak poznat unavenou Pruzinu

Vozidlo se naklání na jednu stranu

Jedním z úkolů závěsných pružin je udržovat vozidlo v rovnováze. Když se pružina podvozku poškodí, nebo vykazuje známky předčasného opotřebení, jedním důsledků bývá to, že jedna strana vozu se zdá vyšší než druhá.

Kdy měnit tlumiče pérování

KDY JE NUTNÁ VÝMĚNA TLUMIČŮ Jak jsme již zmínili výše, opotřebení tlumičů si většina řidičů nevšimne vůbec nebo až tehdy, když je pozdě. Tip: Tlumiče byste měli dát zkontrolovat po ujetí 80 000 kilometrů, a potom po každých 20 000 kilometrech.

Co se stane kdyz praskne tlumic

Opotřebované pružiny mají nejen znatelný vliv na jízdní vlastnosti, ale také prodlužují brzdnou dráhu a narušují činnost systémů kontroly trakce.

Jak se projevuje špatně uložení tlumičů

Zbystřit byste měli, pokud se citelně zhoršil komfort jízdy (od podvozku jsou tupé rány, jak netlumené kolo odskočí a znovu dopadne na silnici), vůz má nápadně nižší světlou výšku (může také znamenat prasklé pružiny, což je vážná závada), nebo vás při prudším zabrzdění například na dlážděné cestě začne „kopat“ ABS (tím …

Jak často měnit tlumiče

Pravidelnou kontrolu tlumičů je vhodné provádět po každých 20 000 km. Odborníci radí provádět výměnu už při 60 000 – 75 000 km, jelikož při nájezdu okolo 80 000 km je velký předpoklad, že tlumiče budou z 50 % opotřebené. Samotné opotřebení se ale liší podle stavu komunikací a stylu jízdy.

Jak brzdí adaptivní tempomat

Aby auto dokázalo samočinně brzdit, musí být ACC napojený na systémy ABS/ESP, neboť jedině tak může dojít k úpravě rychlosti zásahem do brzdové soustavy, aniž to provede sám řidič. A dále je to samozřejmě propojení tempomatu s regulací výkonu motoru, tedy akcelerátorem.

Jak dlouho vydrží tlumiče na autě

Pravidelnou kontrolu tlumičů je vhodné provádět po každých 20 000 km. Odborníci radí provádět výměnu už při 60 000 – 75 000 km, jelikož při nájezdu okolo 80 000 km je velký předpoklad, že tlumiče budou z 50 % opotřebené. Samotné opotřebení se ale liší podle stavu komunikací a stylu jízdy.

Kdy měnit tlumiče na autě

Každých šedesát tisíc

Životnost tlumičů ovlivňuje i "zimní koktejl" v podobě špíny, soli a vlhkosti, který narušuje jejich těsnost, nebo časté přetěžování vozu. Proto automobilka doporučuje kontrolu každých 60 000 kilometrů. Životnost tlumiče však nezkracuje jen špatné zacházení, ale i jeho neodborná montáž.

Jak poznat špatné uložení tlumičů

Zbystřit byste měli, pokud se citelně zhoršil komfort jízdy (od podvozku jsou tupé rány, jak netlumené kolo odskočí a znovu dopadne na silnici), vůz má nápadně nižší světlou výšku (může také znamenat prasklé pružiny, což je vážná závada), nebo vás při prudším zabrzdění například na dlážděné cestě začne „kopat“ ABS (tím …

Co je to adaptivní tempomat

Systém adaptivního tempomatu je navržen tak, aby vám pomáhal udržovat odstup od vozidla jedoucího vpředu nebo nastavenou rychlost jízdy, není-li vpředu žádné pomaleji jedoucí vozidlo. Systém je určen pro dokonalejší obsluhu vozidla při jízdě za jinými vozidly jedoucími ve stejném pruhu a ve stejném směru.

Kdy se mění pružiny na autě

Abyste předešli fatálnímu prasknutí pružiny je potřeba myslet na výměnu pružin již mnohem dříve. Výrobci doporučovaný interval výměny automobilových pružin je v rozmezí od 80 tisíc do 120 tisíc kilometrů.