Co je to Creative Commons?

Co jsou to Creative Commons

Licence Creative Commons nabízejí autorům obsahu standardní způsob, jak někomu jinému udělit oprávnění k použití jejich díla. YouTube umožňuje autorům, aby svá videa označili licencí Creative Commons (CC BY).

Na co lze uplatnit licencí CC

Licence Creative Commons jsou používány pro autorská díla, tak jak je definuje § 2 autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tedy díla literární a jiná díla umělecká a vědecká, která jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a jsou vyjádřena v objektivně vnímatelné podobě.

Jaké existují typy licencí Creative Commons

Varianty licence

Označení licence Název licence
BY Uveďte původ
BY-SA Uveďte původ – Zachovejte licenci
BY-ND Uveďte původ – Nezpracovávejte
BY-NC Uveďte původ – Neužívejte komerčně

Co znamená licenční prvek sa

Licenční prvky vyjadřují vůli autora, který jejich prostřednictvím uživateli sděluje, v jakém rozmezí je oprávněn s dílem nakládat.

Co znamená komerční a další licence

Licence obrázku může uvádět, že obrázek nesmíte upravit nebo použít pro komerční účely. Komerční a další licence: Tyto obrázky mají jinou licenci než Creative Commons a mohou pocházet buď z webových stránek bez dalších poplatků, nebo z komerčních webových stránek, které vyžadují platbu.

Jaké jsou druhy licenci

Nejčastěji používané druhy licencía) OEM software.b) Komerční (proprietární) verze programůc) Demoverze a zkušební verze programůd) Shareware.e) Freeware.f) Public domain.

Jaké označení se použije v případě licence CC Pokud bude nutné uvádět autora používat dílo pouze pro nekomerční použití a pokud nebudeme moci dílo dále upravovat

Pokud tedy například pravíte fotku, která je vystavena pod licencí CC-BY-SA, je nutno pro tuto pravenou fotku použít stejný typ licence CC-BY-SA. Tento prvek umožňuje nakládat s dílem pouze pro nekomerční účely. Tím se rozumí, že užitím díla nesmíte usilovat o dosažení zisku. Nezpracovávejte (ND).

Co to je licence

Licence (lat. licet – dovolení) je právní termín, který znamená povolení nebo oprávnění k určité činnosti, zvláštní smlouva opravňující k využití patentu nebo nakládání s autorským dílem. Přestože význam pojmů oprávnění, povolení, licence, koncese atd.

Co je značka CC

Význam: cc – zkratka pro "carbon copy" se používá v emailové komunikaci. Adresáti označení jako "cc" dostanou automaticky kopii zprávy.

Jaké jsou typy licenci

Lze rozlišit dva základní typy licence, a to licenci výhradní a nevýhradní. Nevýhradní licence umožňuje autorovi dále vykonávat veškerá práva spojená s dílem i poskytnout licenci třetím osobám, taková licence nemusí mít písemnou formu.

Co znamená licencovaný obrázek

První novinkou je zobrazování „odznaku“ Licencovatelné u obrázků, u nichž vydavatel nebo tvůrce poskytl informace o licenci. Po klepnutí na takový obrázek se zobrazí odkaz na podrobnosti o licenci a případně také na místo, kde si ho můžete zakoupit nebo licencovat.

Co je to copyleft

Copyleft říká, že kdokoli redistribuuje software se změnami či beze změn, musí ponechat svobodu k dalšímu kopírování a změnám. Copyleft zaručuje, že každý uživatel má svobodu. Copyleft také poskytuje pobídku pro ostatní programátory, aby se přidali k svobodnému software.

Jak fungují licence

Licence je zvláštní smlouva, která dává povolení nebo oprávnění k určité činnosti (řidičské oprávnění, stavební povolení nebo koncesovaná živnost). Úkolem licenční smlouvy je ochrana při použití patentu či při nakládání s autorským dílem.

Co hrozí za porušení autorských práv

trest odnětí svobody až na dva roky; případně šest měsíců až pět let, získal-li pachatel činem značný prospěch nebo dopustil-li se takového činu ve značném rozsahu, a v případě získání prospěchu velkého rozsahu nebo způsobení škody velkého rozsahu tři až osm let; peněžitý trest až do 36 a půl milionu korun; trest …

Co to znamená AMG

Mercedes-AMG

Písmena znamenají Aufrecht Melcher Großaspach – jde o příjmení zakladatelů firmy a název rodného města jednoho z nich. Oba zakladatelé AMG byli bývalí inženýři Mercedesu a jmenovali se Hans Werner Aufrecht a Erhard Melcher.

Co znamená CC ve zprávě

Nápad nanést na papír tenkou vrstvu uhlíku a pořídit z něj kopii dal vzniknout termínu „carbon copy“ (zkráceně Cc) neboli uhlový papír známý také jako „kopírák“. V češtině je označován pouze jako kopie zprávy.

Jak stáhnout obrázek zdarma

Můžete využít i českou fotobanku ilustracnifotky.cz s vlastními fotografiemi ke stažení i pro komerční účely zdarma. Doporučuji tedy používat adresu pixabay.com pro stahování obrázků zdarma a pokud tam nenajdete vhodný obrázek, který potřebujete, tak zkuste některou placenou fotobanku, kterých existuje celá řada.

Jak se účtuje licence

Nákup software účtování

V případě vedlejších pořizovacích nákladů (např. nákup licence) se budou veškeré přijaté faktury účtovat na stranu Má dáti aktivního účtu 041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a na stranu Dal pasivního účtu 321 – Dodavatelé.

Jak zjistit autorská práva

POdrobnosti a přesné informace by vám měla poskytnout agentura Dilia (http://www.dilia.cz/) , která se této oblasti věnuje.

Co to jsou autorská práva

Autorské právo (anglicky copyright law) je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům. Tvůrci mohou být například spisovatelé, hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté a programátoři apod.

Co to znamená RS

RS je zkratka používaná pro označení výkonnějších, sportovních verzí automobilů. Mezi výrobci je zkratka RS velmi rozšířená, přestože ji každý používá po svém. Většinou se jedná o zkratku slov Rallye Sport (Škoda, Ford), někdy také Rennsport (Audi, Porsche a další německé značky) nebo Renault Sport.

Co znamená zkratka SRT

Secure reliable transport (zkratkou SRT) je otevřený (open-source) a bezplatný přenosový protokol pro zabezpečený a nízkolatenční přenos vysoce kvalitního videa přes hlučné nebo nepředvídatelné ztrátové sítě, jako je veřejný internet.

Co je to BCC

"Blind carbon copy", zkráceně Bcc, neboli skrytá kopie. Má v e-mailové komunikaci podobné použití jako Cc, ale o něco specifičtější. Příjemce také informujete o situaci, o které se diskutuje, ale adresy, které jsou přidány do pole skryté kopie, nebudou viditelné pro ostatní příjemce.

Co znamená zkratka TBC

TBA/TBC- To be announced/To be confirmed

Znamená to, že ještě nemá všechno do detailu zorganizované!

Jaké obrázky mohu použít

Fotografii bez souhlasu autora je možné užít pouze na základě zákonem stanovených výjimek, a to zejména osobní potřebu pro nekomerční účely, pro zpravodajství, umělecké dílo či vědeckou činnost. Také je možné volně užít díla, která sám autor, resp. držitel práv nabízí k volnému užití.