Co je to epidurální prostor?

Kde je Epiduralni prostor

Epidurální prostor

je prostor mezi durou mater a kostí, prostor fyziologicky není přítomen.
Archiv

Co to je pia mater

Omozečnice, měkká plena neboli pia mater je nejvnitřnější ze tří obalů centrálního nervového systému (mening). Na rozdíl od tvrdé pleny a pavučnice přesně obemyká povrch mozku (resp. míchy), proniká i do všech jeho záhybů. Omozečnicí jsou ve svém krátkém průběhu obaleny i tepny vstupující do mozkové tkáně.

Jak se nazývají mozkové obaly

Meningy, mozkomíšní pleny neboli „mozkové blány“ (lat. meninges) jsou tři obaly z pojivové tkáně, které pokrývají mozek a míchu.

Co je tvrdá plena

Tvrdá plena mozková (dura mater, též pachymeninx) je tuhá mozková plena, která se vyvinula u obojživelníků a vyskytuje se u všech čtyřnožců. Latinský výraz „dura mater“ znamená „tvrdá matka“, což je důsledkem antických představ, že pleny jsou matkou všech membrán v těle.

Co je to epidurální

Epidurální anestezie patří mezi metody, které rodičce zmírňují porodní bolesti. Jedná se o aplikaci malé dávky znecitlivující látky do epidurálního prostoru. Podává se v průběhu samotného porodu, a to před nástupem nejsilnějších porodních bolestí.

Kdy se podává epidurál

3) Epidurál může při porodu pomoci, když je žena extrémně vyděšená a vystrašená, protože snižuje u rodičky vyplavování většího množství adrenalinu. Ten může ve vyšších hodnotách v průběhu porodu porod zastavit a porod pak často musí být ukončen císařským řezem.

Co je Pavoučnice

Pavučnice (arachnoidea) je jedna ze tří mozkových plen přítomných u savců a u ptáků. Je to tenká průsvitná vrstva vaziva, která neobsahuje žádné cévy. Svůj název dostala podle toho, že svou strukturou připomíná pavučinu. Nachází se v lebečním prostoru mezi tvrdou plenou mozkovou (dura mater) a omozečnicí (pia mater).

Co je to CNS

Centrální nervová soustava (CNS) je ústřední část nervové soustavy obratlovců. Spolu s periferními nervy hraje ústřední roli v řízení jejich chování. Centrální nervová soustava se skládá z mozku a míchy. Schéma centrální nervové soustavy člověka.

Jak se projeví krvácení do mozku

částečná nebo úplná ztráta zraku, dvojité či rozmazané vidění, rozšířené zorničky nebo jejich nestejná velikost, neschopnost hýbat určitou částí těla, obvykle částí obličeje nebo končetinou, potíže s chůzí, mravenčení nebo ztráta citlivosti v části těla.

Co je to mozková cévní příhoda

CMP, lidově mrtvice, je náhlá porucha krevního oběhu mozku, která vede k nevratnému poškození mozkové tkáně. Jde o akutní stav, který vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc, kdy nejdůležitější roli hraje čas. Čím dříve jsou příznaky rozpoznány, tím dříve může být zahájena účinná léčba v nemocnici.

Co je tentorium

Tentorium cerebelli je řasa tvrdé pleny kryjící mozeček. Je rozepjata mezi týlními laloky mozku a mozečkem.

Co je to arachnoidea

Pavučnice (arachnoidea) je jedna ze tří mozkových plen přítomných u savců a u ptáků. Je to tenká průsvitná vrstva vaziva, která neobsahuje žádné cévy. Svůj název dostala podle toho, že svou strukturou připomíná pavučinu.

Jak funguje epidurál

Jedná se o aplikaci malého množství místního anestetika a silného analgetika do epidurálního prostoru. Tím je zmírněno vnímání porodních bolestí. Celkový stav rodičky i nenarozeného miminka je ovlivněn jen minimálně. Vhodnou dobu pro zavedení epidurální analgezie určuje porodník nebo porodní asistentka.

Kdy nelze dát epidurál

„Epidurál" se podává i při rizikových porodech, jako je porod koncem pánevním, porod dvojčat, porod velkých dětí, předčasné porody či porod, při kterém hrozí riziko sníženého průtoku krve placentou, vysoký krevní tlak, těhotenská cukrovka či poruchy krevní srážlivosti.

Co to je mícha

Mícha (lat. medulla spinalis) je dlouhý trubicovitý útvar, který vybíhá ze spodní části mozku (přesněji řečeno navazuje na prodlouženou míchu) a probíhá páteřním kanálem od lebky (nahoře) až na úroveň prvního nebo druhého bederního obratle (dole).

Jak vypadá mícha

Mícha (lat. medulla spinalis) je dlouhá, tenká nervová trubice nervové tkáně a podpůrných buněk uvnitř páteře, která navazuje na prodlouženou míchu v mozkovém kmeni, vede skrz velký týlní otvor a končí „nad“ druhým bederním obratlem v místě zvaném conus medullaris, kde se definitivně rozpadá z tzv.

Jak dlouho nespat po uderu do hlavy

Je nutné bedlivě sledovat jeho zdravotní stav po dobu 48 hod. V případě rozvoje jakýchkoliv těchto obtíží ihned vyhledejte lékaře! Co sledovat: stav vědomí (i v noci – vzbudit dítě vždy po 3 hodinách)

Jak je těžký mozek

Lidský mozek dospělého člověka váží zhruba 1,5 kg, dětský kolem 350-400 g.

Kdy odumírá mozek

Ani při usilovném přemýšlení nedochází k vysokému nárůstu spotřeby energie, není tedy bohužel možné, aby se člověk „dopřemýšlel“ k tomu, že shodí pár kilo. Mozek je ale velmi náročný na přísun živin, k jejichž zpracování potřebuje kyslík, proto už po 4 – 5 minutách bez kyslíku začnou mozkové buňky odumírat.

Jak poznat poškození mozku

Postižení mají často problém najít správná slova, používají nesprávná písmena nebo nesprávně vyslovují slabiky. Také mohou mít potíže s porozuměním a často nejsou schopni pochopit jednoduché pokyny (porucha porozumění řeči). Ve vzácných případech se může stát, že pacienti nemohou mluvit vůbec nebo mluví nezřetelně.

Co je to mozkomíšní mok

Mozkomíšní mok (lat. liquor cerebrospinalis) neboli CSF (zkratka pochází z anglického názvu cerebrospinal fluid) je čirá tekutina, která obklopuje mozek a míchu, tvoří jejich tekutý obal a nadlehčuje je.

Kdy se dává epidurál

Kdy se žena musí rozhodnout pro epidurální analgezii a kdy už je pozdě Nemusí se rozhodnout, ale může! Kdykoli, kdy to má pro průběh porodu smysl. Nezáleží to na porodním nálezu, ale na průběhu celého porodu a jeho vnímání rodičkou, na její bolesti a únavě, na délce celého porodu.

Co je to páteř

Páteř (columna vertebralis) řadíme mezi jednu z nejdůležitějších a nejpružnějších částí lidského těla. Páteř je jakýmsi „spojovatelem“ mezi jednotlivými částmi těla. Na páteř je napojena hlava, horní a dolní končetiny a spolu s hrudníkem a dutinou břišní nese a chrání všechny důležité orgány v těle.

Co je to obratel

Obratle (vertebrae) jsou kosti, ze kterých se skládá páteř. Navzájem jsou spojeny pevnými a zároveň pohyblivými spoji. Páteř člověka má celkem 33–34 obratlů.

Co je to Pentaplegie

PENTAPLEGIE. Projevem pentaplegie (C1/3) je ochrnutí všech končetin, bránice, trupového a břišního svalstva. Pacienti jsou po celý zbytek života odkázáni na umělou plicní ventilaci.