Co je to černá metalurgie?

Co je to metalurgie

Metalurgie (česky též hutnictví; z řeckého metallourgos, pracovník s kovem < metallon, kov + ergon, práce) je věda a výrobní odvětví zabývající se získáváním a zpracováním kovů a jejich slitin. Prakticky se jedná o výrobu železa a oceli, výrobu barevných kovů, a jejich následné zpracování.

Co patří do Hutnickeho prumyslu

Hutnický a strojírenský průmysl

Hutnický průmysl se člení na hutnictví železa a hutnictví neželezných kovů. Hutnictví železa produkuje surové železo,ocel,kolejnice,dráty,trubky,plechy. Hutě patří mezi největší průmyslové závody. V současnosti se budují v místech levné dopravy,v námořních přístavech.

Co je to těžký průmysl

Těžký průmysl je označení používané v běžné mluvě pro báňský a hutní průmysl. Jedná se vlastně o průmysl, kde se nevyrábí výrobky určené pro přímou spotřebu obyvatelstva. Velkostroj pro povrchovou těžbu nerostných surovin (uhlí).

Co se vyrábí v České republice

Mezi hlavní odvětví průmyslu v Česku patří průmysl chemický, strojírenský, potravinářský a hutnický. Další významná odvětví jsou průmysl energetický, stavební a spotřební. Významná odvětví jsou zbrojní průmysl a sklářství (které má v ČR ovšem dlouhou tradici).

Co to jsou slitiny kovů

Slitina je tavením vzniklá směs kovu s dalšími kovy nebo jinými prvky či sloučeninami, obvykle ve formě pevného roztoku. Podle počtu složek se slitiny dělí na: Binární – dvě složky. Ternární – tři složky.

Co je to barevný kov

Mezi náš sortiment hutních matriálů patří rovněž barevné kovy, jako je měď, hliník, bronz, mosaz či dural (slitina hliníku a mědi s příměsí manganu apod.). Většinou se jedná o dražší kovy nežli ocel. Jsou vyhledávány zejména díky své vysoké tuhosti a odolnosti vůči korozi.

Co to znamená průmysl

Jako průmysl označujeme všechny výrobní činnosti, při kterých se pomocí technologií, tedy výrobních prostředků a výrobních postupů, získávají a zpracovávají suroviny na konečné výrobky.

Jak se dělí průmysl

Mezi hlavní odvětví průmyslu v Česku patří průmysl chemický, strojírenský, potravinářský a hutnický. Další významná odvětví jsou průmysl energetický, stavební a spotřební. Méně významná odvětví jsou zbrojní průmysl a sklářství (které ovšem má v ČR dlouhou tradici). Průmysl tvoří 38% českého hospodářství.

Kde je nejrozšířenější chemický průmysl

Chemický průmysl ve světě

V celosvětovém měřítku hrají prim firmy z USA, Evropské unie a Japonska.

Který kov je nejušlechtilejší

Jestliže se rozhodnete pro zakoupení platinového šperku, můžete si být jistí, že získáte jeden z nejoriginálnějších a nejušlechtilejších kovů vůbec.

Co to je mosaz

Mosaz je slitina mědi a zinku. Zvláštním druhem mosazi je tombak používaný k výrobě plášťů střel. Mosaz se používá již od starověku (1000 př. n. l.), tehdy ale jen ve velmi omezeném množství, protože ji bylo těžké vyrobit.

Co to je slitina

Slitina je tavením vzniklá směs kovu s dalšími kovy nebo jinými prvky či sloučeninami, obvykle ve formě pevného roztoku. Podle počtu složek se slitiny dělí na: Binární – dvě složky. Ternární – tři složky.

Jaké jsou lehké kovy

Lehké kovy (Mg, Al, Be, Ti) Kovy se střední teplotou tání (Cu, Ni, Co, Mn) Ušlechtilé kovy (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir) Kovy s vysokou teplotou tání (Zr, Cr, V, Nb, Mo, Ta, W)

Co to je strojírenství

Strojírenství je technický obor, který je postaven na základech fyziky a nauky o materiálech. Strojírenství se zabývá návrhem, výrobou a údržbou strojů a zařízení. Je to jedna z nejstarších a nejobsáhlejších technických disciplín.

Co patří do průmyslu

Mezi hlavní odvětví průmyslu v Česku patří průmysl chemický, strojírenský, potravinářský a hutnický. Další významná odvětví jsou průmysl energetický, stavební a spotřební. Méně významná odvětví jsou zbrojní průmysl a sklářství (které ovšem má v ČR dlouhou tradici).

Co je dražší než zlato

Platina je jedním z nejvzácnějších drahých kovů na světě. Svou hodnotou převyšuje nejen stříbro, ale dokonce i zlato. I přes to byla dlouhá léta opomíjena a stála ve stínu ostatních drahých kovů. Nyní se ovšem o platině hovoří jako o kovu třetího tisíciletí a je stále populárnější i ve šperkařském průmyslu.

Co je to Platinum

Platina (chemická značka Pt, latinsky Platinum) je velmi těžký a chemicky mimořádně odolný drahý kov stříbřitě bílé barvy. jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Co to je tombak

Tombak (zastarale tompach či tumpach) je označení slitiny mědi (80 % – 95 %) a zinku. Tombak je tedy mosaz s vyšším obsahem mědi.

Co to je dural

Dural nebo duraluminium (z lat., „tvrdý hliník“) je obchodní označení pro různé slitiny obvykle 90–96 % hliníku a 4–6 % mědi s menšími přísadami hořčíku, manganu aj. Oproti čistému hliníku (měrná hmotnost 2,7 g/cm3) je dural jen nepatrně těžší (typicky 2,8 g/cm3), ale až pětkrát pevnější v tahu i tvrdší.

Jaký je nejtěžší kov na světě

Osmium bývá někdy označováno jako prvek s největší hustotou neboli nejtěžší prvek (těsně před iridiem), protože podle přesných teoretických výpočtů z krystalové mřížky by dokonale čisté osmium mělo dosahovat hustoty 22,587 ± 0,009 g/cm³, zatímco iridium 22,562 ± 0,009 g/cm³.

Jaký je nejrozšířenější kov na Zemi

Nejpoužívanější kovem je železo, vyrábí se z něj litina i různé oceli. Železo patří mezi nejrozšířenější prvky v zemské kůře a pro své vlastnosti a využití se přenáší do různých významů jako je doba železná, železná vůle, železné zdraví či železná lady.

Co může dělat strojař

„Obsluhuje a opravuje stroje. Uplatní se ve větších firmách na opravy strojů. “ „Strojař se zabývá jak už má v názvu strojovými součástmi a stroji samotnými.

Co je to lehký průmysl

Ekonomická definice lehkého průmyslu říká, že lehký průmysl je „výrobní činnost, která používá malé množství částečně zpracovaného materiálu pro výrobu zboží s relativně vysokou hodnotou na jednotku zboží“. Příkladem lehkého průmyslu je výroba oděvů, obuvi, nábytku, spotřební elektroniky a domácích spotřebičů.

Jaký je nejlehčí kov

Lithium je nejlehčí kov. Najdeme ho ve varném skle nebo v keramice. Díky jeho pevnosti a nízké hmotnosti našlo využití ve slitinách používaných v letectví. Lithium se používá hlavně v bateriích.

Co je víc než zlato

Platina je jedním z nejvzácnějších drahých kovů na světě. Svou hodnotou převyšuje nejen stříbro, ale dokonce i zlato. I přes to byla dlouhá léta opomíjena a stála ve stínu ostatních drahých kovů. Nyní se ovšem o platině hovoří jako o kovu třetího tisíciletí a je stále populárnější i ve šperkařském průmyslu.