Co je to Euratom?

Jak se jmenuje Smlouva o EU

Smlouva o Evropské unii – Maastrichtská smlouva.

Které státy stály u zrodu EU

ledna 1958. Současně byla podepsána Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). Obě mají proto neoficiální název Římské smlouvy. U zrodu stálo šest zakladatelských států – Belgie, Francie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Itálie.

Kde sídlí orgány EU

Uspořádání a sídloEvropský parlament (Brusel/Štrasburk/Lucemburk)Evropská rada (Brusel)Rada Evropské unie (Brusel/Lucemburk)Evropská komise (Brusel/Lucemburk/Zastoupení v zemích EU)

Proč vzniklo ESUO

ESUO byla první organizací založenou na principu supranacionality. Myšlenka společného trhu byla navržena francouzským ekonomem Jeanem Monnetem jako způsob, jak zabránit další válce mezi Francií a Německem získáním společné kontroly nad produkcí strategických surovin uhlí a oceli.

Proč je 12 hvězd na vlajce EU

Evropská vlajka

Tvoří ji dvanácti zlatých hvězd v kruhu na modrém pozadí. Hvězdy symbolizují ideály jednoty, solidarity a souladu mezi evropskými národy. Kruh vyjadřuje evropskou jednotu, počet hvězd v něm nemá nic společného s počtem členských států EU.

Kdo není v Evropské unii

Jsou to:Albánie.Bosna a Hercegovina.Černá Hora.Moldavsko.Severní Makedonie.Srbsko.Turecko.Ukrajina.

Které země nepatří do EU

Jsou to:Albánie.Bosna a Hercegovina.Černá Hora.Moldavsko.Severní Makedonie.Srbsko.Turecko.Ukrajina.

Co se stalo 15 2004

Česká republika vstoupila do Evropské unie dne 1. května 2004. Šlo o dosud největší rozšíření Evropské unie, kdy k ní přistoupily též Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko.

Co to je motto EU

Motto Evropské unie „Jednotná v rozmanitosti“ se začalo užívat v roce 2000. Vyjadřuje společné odhodlání Evropanů, kteří prostřednictvím EU usilují o mír a prosperitu a zároveň jsou obohacováni různými kulturami, tradicemi a jazyky tohoto kontinentu.

Které země mají euro

Členy eurozóny je 20 zemí Evropské unie: Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. Eurozónu obývá 342 milionu lidí (2021).

Které Evropské státy nejsou v NATO

Malta, Kypr, Švýcarsko – které země EU nejsou členy NATO

Další země EU, které nepatří do Severoatlantické aliance, jsou: Malta, Kypr a Švýcarsko. Co se týče Malty, ta věc je zřejmá, protože má neutralitu zapsanou ve své ústavě.

Které země jsou v NATO

Řecko (1952)Severní Makedonie (2020)Slovensko (2004)Slovinsko (2004)Spojené království (1949)Spojené státy americké (1949)Španělsko (1982)Turecko (1952)

Kdo vstoupil do EU jako poslední

1. července 2013 se stalo členem Chorvatsko. 31. ledna 2020 Spojené království Evropskou unii jako vůbec první země opustilo (Grónsko opustilo ještě Evropská společenství).

Co se stalo v květnu 2004

Datum pro přijetí České republiky jako členského státu EU bylo stanoveno na 1. května 2004. Václav Klaus, tehdejší český prezident, spolu s Vladimírem Špidlou, tehdejším premiérem České republiky, v Aténách podepsali smlouvu o vstupu do EU.

Kdy byla založena Česká republika

1. ledna 1993Česko / Založení

Co to je eurozóna

Pojem eurozóna označuje ty státy Evropské unie, které přijaly euro jako svoji zákonnou měnu. Mezi stávajícími 27 členy EU se tak doposud stalo v 20 případech. Z hospodářského výkonu EU 85 procent připadá na eurozónu. Na území eurozóny žije téměř 347 milionů Evropanů.

Kdy bude euro v České republice

Z řady ekonomických i vnějších a vnitropolitických důvodů však proces přechodu z národní měny (české koruny, CZK) na euro nebyl doposud (květen 2023) zahájen a ani nebyl stanoven termín vstupu do tzv. mechanismu směnných kurzů ERM II, který je jedno z konvergenčních kritérií, a následného přijetí evropské měny.

Kdo vymyslel euro

Nová Smlouva o Evropské unii, která obsahovala ustanovení potřebná k realizaci měnové unie, byla Evropskou radou přijata v nizozemském Maastrichtu v prosinci 1991.

Kdo vymyslel NATO

Severoatlantická aliance

Severoatlantická aliance Organisation du traité de l'Atlantique nord
Zakladatel Paul-Henri Spaak, Lester B. Pearson, Gustav Rasmussen, Robert Schuman, Bjarni Benediktsson, Carlo Sforza, Joseph Bech, Dirk Stikker, Halvard Lange, José Caeiro da Mata, Ernest Bevin a Dean Acheson
Vznik 4. dubna 1949

Které státy nejsou v Evropské unii

Státy, které nejsou v EUAndora.Arménie.Ázerbajdžán.Bělorusko.Gruzie.Island.Lichtenštejnsko.Moldavsko.

Kdo nepatří do EU

Jsou to:Albánie.Bosna a Hercegovina.Černá Hora.Moldavsko.Severní Makedonie.Srbsko.Turecko.Ukrajina.

Kdo zastupuje ČR v EU

Seznam velvyslanců České republiky při Evropské unii

Č. Velvyslanec Ve funkci
6. Milena Vicenová 7. ledna 2008 – 2. září 2012
7. Martin Povejšil 3. září 2012 – září 2018
8. Jakub Dürr září 2018 – 30. září 2020
9. Edita Hrdá od 1. října 2020

Kdo je v EU za ČR

Komisařkou za Českou republiku je od 1. listopadu 2014 Věra JourováCS•••. Mezi lety 2014 a 2019 měla na starost porfolio spravedlnosti, ochrany spotřebitelů a rovnost žen a mužů.

Jak se jmenuje naše vlast

NAŠE VLAST – ČESKÁ REPUBLIKA.

Jak dlouho je Google

Google
Právní forma limited liability company
Datum založení 4. září 1998 a 1998
Zakladatelé Sergey Brin Larry Page
Adresa sídla Googleplex, USA