Co je to financni recese?

Co je finanční recese

Recese je makroekonomický pojem, který má svůj původ v latinském slově „recessio“ – ústup. O recesi mluvíme, když dojde k poklesu výkonu ekonomiky po dobu minimálně 6 měsíců. Konkrétně se jedná o pokles reálného HDP po alespoň 2 čtvrtletí po sobě.
Archiv

Kdy nastává recese

Pokud HDP klesne dvě čtvrtletí po sobě, nazýváme tento stav recesí. * Naposledy se ČR dostala do recese během pandemie Covid-19, kdy klesla tuzemská ekonomika současně v prvním i druhém čtvrtletí roku 2020. Další recesí procházela tuzemská ekonomika například v roce 2012 (po 5 čtvrtletí v řadě).
Archiv

Co znamená z recese

Recese (z latinského slova recessio = ústup) je v makroekonomii definována jako pokles reálného hrubého domácího produktu (HDP) po dvě nebo více následující čtvrtletí v roce (analogicky dvě po sobě jdoucí čtvrtletí s ekonomickým poklesem).

Co se deje v recesi

Podle jiné – obecnější – definice je recese období, které začíná v bodě, kdy ekonomická aktivita dosáhla svého vrcholu a začíná zpomalovat, a končí v bodě, kdy ekonomická aktivita dosáhla svého dna a začíná zrychlovat. Často užívaným pojmem je rovněž deprese.
ArchivPodobné

Jak se chovat v recesi

Na recesi se nikdy nepřipravíte tak, abyste ji nepocítili, ovšem některá doporučení se vyplatí poslechnout.Ztrátu zaměstnání lidé vnímají jako zásadní osobní prohru.Mějte záložní zdroj příjmů.Snažte se šetřit v době, kdy na to máte.Žijte úsporněji.Chraňte své investice.

Jak investovat v recesi

V době recese lze investovat několika způsoby. Správný způsob samozřejmě závisí na vaší toleranci k riziku. Jednou ze strategií, která může dobře fungovat, je rebalancování. Při rebalancování určíte, jaký podíl chcete mít v určitých aktivech, a zajistíte, aby se tento poměr pravidelně obnovoval.

Co způsobuje recesi

Co způsobuje ekonomickou recesi

Nejčastější názor na původ recese je, že ji způsobuje snížení poptávky po zboží a službách v důsledku vyšší nezaměstnanosti, finanční krize, propadu exportu nebo kvůli ekonomické bublině.

Jak vzniká recese

Důvody vzniku ekonomických recesí bývají různé. Mohou je vyvolat externí šoky, jako je kupříkladu nečekaně prudký růst cen ropy či epidemie onemocnění. Recese ale mohou vzniknout i v důsledku ochabnutí vnitřního trhu a kolapsu finančního systému.

Jak dlouho trvá ekonomická krize

Ekonomická krize je jedna z fází hospodářského cyklu, která nastává, pokud ekonomický pokles trvá po dobu nejméně čtyři čtvrtletí. Kratší období nejméně (půlroční) se nazývá odborně recesí.

Co je to recesista

Recese, někdy také žert, kanadský žertík či prank, je zlomyslný trik, který na někoho cílí a zpravidla vyvolá v oběti rozpaky, zmatek nebo nepříjemné pocity. Osoba, která žerty provádí, se nazývá recesista.

Jak dlouho může trvat recese

Jak dlouho trvá recese

Neexistuje žádný konkrétní časový rámec, jak dlouho recese musí trvat, a délka poklesu naší ekonomiky se může lišit. Recese mohou být velmi krátké a rychlé. Ale také mohou být recese trvanlivějšího rázu. Například relativně krátkou recesi vyvolal covid-19 v roce 2020.

Jak investovat při recesi

Po celá desetiletí byly dividendové akcie považovány za nejlepší investice během recese. Více si o dividendách a investování do dividendových akcií můžete přečíst v našem článku: Investování do dividendových akcií.

Jak investovat do dluhopisů

Nákup dluhopisů skrze dluhopisové fondy je pro běžného investora z řad laiků nejjednodušším způsobem, jak své peníze investovat. Dluhopisové fondy totiž nabízí různorodý soubor dluhopisů. Touto diverzifikací se zajišťuje jak bezpečnost investice, tak její zaručený výnos.

Kdy byla poslední recese

Velká recese je název pro období všeobecného ekonomického poklesu zaznamenaného na světových trzích zhruba mezi lety 2007 a 2015. Celosvětová ekonomická krize byla už v roce 2007 naznačena několika důležitými indikátory.

Co to je stagflace

Stagflace znamená stagnaci ekonomiky, vysokou inflaci a vysokou nezaměstnanost. Tak jak je makroekonomicky předepsáno, pro řešení problému vysoké inflace se zavádí snížení vládních výdajů, zvýšení daní, zvýšení úrokových sazeb a zvýšení požadavků na bankovní rezervy.

Kdy byla krize v ČR

Krize v průmyslu začala v roce 1930 (vrchol v roce 1933 – pokles téměř o 40%). Pokles souvisel s exportním charakterem československého průmyslu, po překonání krize se Československu nepodařilo původní vývoz obnovit. Finanční krize se projevila nejvíce roku 1934, kdy došlo k devalvaci koruny.

Kdy je prank

Termínem prank označujeme žert, šprým, zpravidla situaci, ve které vybranou oběť něčím vytočíme, situaci zachytíme mobilním telefonem a nahrajeme na internet. Terčem pranků se stávají jednotlivci, ale také skupiny obětí, které se – zpravidla neúmyslně stávají oběťmi více či méně krutých žertíčků.

Co to je stagnace

Stagnace je odborný výraz pro „nehybnost“ či „váznutí“. V souvislosti s lékařstvím se používá nejčastěji pro „stagnaci krve“, kdy v nějakém místě uvnitř těla je narušen přirozený odtok krve. Odvozené sloveso je stagnovat.

Co to je měnová kříže

Měnová krize či krize platební bilance je náhlá devalvace měny, jež často končí spekulativním útokem na devizovém trhu. Měnová krize může být zapříčiněna dlouhodobým deficitem platební bilance nebo nedůvěrou trhu ve schopnost vlády krýt svou vlastní měnu.

Jaký je výnos státního dluhopisů

Tím se Ministerstvo financí snaží motivovat investory, aby státní dluhopisy Republiky držely až do splatnosti a neprodávaly je předčasně. Proto v prvních letech je jejich výnosnost malá. Celkový výnos reinvestičního dluhopisu byl vyšší oproti minulé tranši. V pátém roce je výnos 2,30% a v šestém roce 3,00%.

Kam investovat v roce 2023

Do čeho investovat v roce 2023:Investice do sebe.Spořicí účty.Stavební spořeníPenzijní připojištěníDluhopisy.Investice do vlastního podnikáníForex.Podílové fondy.

Co je to Pádivá inflace

Inflace pádivá – je dvou až tříciferný roční růst míry inflace. Pádivá inflace již vyvolává vážné ekonomické problémy. Kupní síla peněz se snižuje, lidé se snaží držet co nejméně peněz, nakupují různé statky. Hyperinflace – jedná se o čtyř i více ciferný roční nárůst míry inflace.

Co to je inflační spirála

Inflační spirála (téže mzdově cenová spirála) je proces vzájemného doplňování růstu mzdových nákladů a monetární akomodace. Rostoucí míra inflace vyvolává tlak na růst mezd (zaměstnanci společně s odbory se snaží vyjednat vyšší mzdy, aby kompenzovali rostoucí ceny).

Co se stalo 24 října 1929

Krach na newyorské burze (též zvaný Černý čtvrtek, anglicky Black Thursday) 24. října 1929 byl největší burzovní krach v dějinách.

Co to znamená slovo prank

Prank/prankovat – vystřelit si z někoho předem naplánovaným žertem. Na YouTube jsou velice populární videa z prankových válek, kdy si protagonisté dělají vtipné naschvály.