Co je to květní lůžko?

Jaká je funkce květů

Květ je reprodukční generativní orgán krytosemenných rostlin. Jeho funkcí je pohlavní rozmnožování rostlin (1). Květ nejčastěji vyrůstá na květní stopce. Je složen z květního lůžka, květních obalů, tyčinek a pestíků.
Archiv

Co jsou květní obaly

Květní obaly se vyskytují u krytosemenných rostlin. Jsou sterilní, přímo se nepodílejí na rozmnožování. Chrání generativní orgány, je jimi tvořena vnější část poupěte. U zoogamních rostlin jsou květní obaly obvykle nápadné a uzpůsobené k lákání opylovačů, a to sice barvou, tvarem a někdy i vůní.

Co je to okvětí

Pokud všechny květní obaly vypadají stejně, jedná se o květ stejnoobalný (homochlamydeický) a jeho obaly se označují jako okvětí (například u tulipánu). Okvětí se může skládat z jednoho či dvou a více kruhů okvětních lístků (tepala), případně mohou být okvětní lístky uspořádané ve spirále.

Co chrání vnitřní část květů

Kalich má především ochrannou funkci, chrání vnitřní části květu, zejména ve stadiu poupěte. Pokud kalich opadává ještě před úplným rozvinutím květů, je označován jako kalich prchavý (calyx caducus), vyskytuje se např. u makovitých (Papaveraceae).

Jak vytvořit květní vzorec

Květní vzorce

Části květu jsou popisovány tak, jak se nacházejí v květu zvenku dovnitř. Pokud je jeden typ orgánu uspořádán do více kruhů, jako první se uvádí počet částí ve vnějším kruhu a jednotlivé kruhy se oddělují znaménkem „+“. Pokud je počet velký či neustálený, číslo se nahradí znaménkem „∞“.

Co nese květ

Nese pohlavní orgány rostlin a po oplození a opylení vznikají semena a plody.

Jaké znáš květní obaly

Květní obaly jsou obyčejně rozlišeny na zelený kalich (calyx) složený z kališních lístků (sepala) a barevnou korunu (corolla) složenou z korunních plátků(petala). Květům s rozlišenými obaly na kalich a korunu říkáme různoobalné.

Co je to jehnědy

Jehněda (nebo také amentum) je květenství, kdy jsou na nitkovitém vřetenu nahloučeny nestopkaté přisedlé květy.

Co je to opylení

Opylení je přenos pylu z prašníku na bliznu (u krytosemenných). U nahosemenných rostlin je pyl přenášen přímo na vajíčko. Přenos pylu se uskutečňuje buď živočichy, v našich podmínkách převážně hmyzem, nebo větrem, případně vodou. Největší význam pro opylování v Evropě mají blanokřídlí, především včely.

Co je to květní vzorec

Květní vzorce popisují stavbu květů pomocí značek, symbolů a čísel, uvádějí souměrnost, pohlaví květů, počty jednotlivých částí atd. Květní diagramy znázorňují graficky stavbu květu (při pohledu shora na příčném řezu květem), jednotlivé květní obaly jsou od sebe odlišeny vybarvením či šrafováním.

Co je to květenství

Květenství (inflorescentia) je soubor květů na společném stonku uspořádaných podle určitých pravidel. Později z něj vzniká plodenství.

Co je vnejsi obal květu

Květní obaly (periant) chrání tyčinky a pestíky květu, lákají opylovače entomogamických rostlin a po oplození se mohou u některých rostlin částečně podílet na stavbě plodu a také přispívat k šíření plodů , např. kalich přeměněný v chmýr u pampelišek (Taraxacum).

Na čem rostou jehnědy

Kočičky rostou na větvičkách vrby jívy a jsou to částečně rozvité pupeny květů, které jsou typické svým stříbřitě plstnatým povrchem. Jsou uspořádány v jehnědy, které vyrážejí brzo na jaře ještě před vyrašením listů.

Jak vypadají jehnědy

Z dlouhých, štíhlých a pevných svěšených jehněd se uvolňuje pyl. Bříza, líska, olše a habr patří do stejné čeledi – břízovité. Jejich květy, tedy zdroje těchto alergenů vypadají podobně – jsou to jehnědy připomínající zavěšené housenky. Mívají ještě menší a vzpřímené samičí květy, které ale žádný pyl nevytvářejí.

Co to je pylová Láčka

Pylová láčka je trubicovitý útvar, který vyrůstá z pylového zrna a má za úkol dopravit samčí pohlavní buňky do vajíčka. Roste zajímavým způsobem, jehož molekulární detaily úspěšně zkoumají naši vědci. I rostliny potřebují promyšlenou logistiku.

Co je to Samosprašnost

Samosprašnost (autogamie), někdy také samoopylení, je opylení květu přenesením vlastního pylu z prašníku na bliznu. Opakem je cizosprašnost, tj. přenesení cizího pylu.

Jakou část květů v květním vzorci vyjadřuje symbol C

Počty orgánů a srůsty

listeny listence okvětí (perigon), nebo kalich (calyx) a koruna (corolla)
B Bt P
C

Jaké jsou typy květenství

Květenství se podle uspořádání květů dělí na dvě skupiny – hroznovitá a vrcholičnatá.Hroznovitá (racemózní), u nichž je hlavní vřeteno nejdelší a boční stonky je nepřerůstají.Vrcholičnatá (cymózní), u nichž je hlavní vřeteno výrazně zkráceno tak, že boční větve je přerůstají.

Co patří do květenství

Mezi typy květenství patří například úbor (a, u hvězdnicovitých, např. sedmikrásky), (složený) okolík (b, u miříkovitých, např. u kopru), klas (c, např. u ječmene), hrozen (d, např.

Čím jsou květy rostlin napadne

Květní obaly, tedy kalich, koruna, okvětí nebo barevné listeny, jsou proto často vytvořeny zcela účelově. Jejich posláním je nalákat poslíčky pylu, kterými je většinou hmyz. V průběhu evoluce si některé rostliny utvořily květy tak, aby ideálně splnily svůj úkol.

Co je to Blizna

Blizna, latinsky stigma , je jedna ze tří hlavních částí pestíku v květech semenných rostlin. Nejspodnější, zpravidla rozšířená část pestíku, se nazývá semeník. Ten nahoře přechází do protažené čnělky zakončené bliznou. Její funkcí je zachycování pylových zrnek, které se tvoří v tyčinkách.

Který strom má jehnědy

Z dlouhých, štíhlých a pevných svěšených jehněd se uvolňuje pyl. Bříza, líska, olše a habr patří do stejné čeledi – břízovité. Jejich květy, tedy zdroje těchto alergenů vypadají podobně – jsou to jehnědy připomínající zavěšené housenky.

Co je to kočička

Kočičky jsou jedním ze symbolů jara a Velikonoc. Zpravidla jde o větvičky vrby jívy s částečně rozvitými pupeny – květy.

Co to je Lata

Lata (panicula) je jednoduché hroznovité květenství, jehož hlavní osa je nejdelší a nese kratší rozvětvené postranní osy, z nichž spodní jsou mohutnější a k vrcholu se postupně zjednodušují a zkracují (např. u ptačího zobu, šeříku).

Kde vzniká pyl

Pyl tvořený pylovými zrny se vytváří v prašníku z parenchymatickými stěnami. Prašník, součást samčího orgánu tyčinky, je tvořen dvěma prašnými váčky (theca) obsahující každý po dvou prašných pouzdrech (loculamentum), ve kterých se pylová zrna z pylotvorného pletiva (archesporium) vyvíjejí.