Co je to OFC?

Co je to OGM

Geneticky modifikovaný organismus (GM organismus, GMO) je organismus, jehož genetický materiál (tedy DNA, příp. RNA u RNA virů) byl úmyslně změněn, a to způsobem, kterého se nedosáhne přirozenou rekombinací. V současnosti jsou genetické modifikace předmětem mnoha diskuzí.

Co je to Cya

Jde o BS (kecy) a CYA (krýt si záda). Jsou příkladem toho, co bychom mohli nazvat očištěním zkratkou. A Poutníci by na nás byli pyšní. BS je zkratkou pro „bullshit“ a CYA zastupuje „cover your ass“.

Co je to zkratka Ig

Vznik. Instagram byl založen na podzim roku 2010, a jeho název vznikl spojením slov Instant Camera a Telegram. Tvůrci byli američtí podnikatelé, Kevin Systrom a Mike Krieger. Název měl za úkol být jednoduchý a co možná nejsnáze vyslovitelný, brzy se ale ujala zkratka IG, a to ještě v roce 2010.

Co znamená zkratka TG na Snapchatu

Informace o zkratce 'OMG'

Oh My God! O můj Bože! (ironicky, sarkasticky) – doslovný překlad česky běžněji: Pane Bože!, Můj ty Bože!

Co je to BS

Bachelor of Science (BS) spolu s Bachelor of Arts (BA) jsou základní pregraduální stupně vysokoškolského studia (undergraduate degree), typicky ve Spojených státech amerických, získání Bachelor of Science může tedy eventuálně později následovat též získání Master of Science (MS), respektive obdobně Master of Arts (MA).

Co je to zkratka SS

Oddíly SS (Schutzstaffel, Ochranný oddíl) vznikly původně jako osobní stráž Adolfa Hitlera a vedení NSDAP. Z malé bojůvky složené především z urostlých boxerů a bitkařů z mnichovských hospod a barů se během dvaceti let vytvořila elitní jednotka nacistické branné moci.

Co je to KK

+kk je zkratka pro kuchyňský kout. Většinou je to tedy počet obytných místností + kuchyňský kout. Proč se tedy někdy píše 1+kk a někdy zase 1+1 Spousty bytů i domů mývají mnohem více prostoru k dispozici, proto mají i celou “samostatnou místnost“ pro kuchyň.

Co je to za zkratku kk

+kk je zkratka pro kuchyňský kout. Většinou je to tedy počet obytných místností + kuchyňský kout. Proč se tedy někdy píše 1+kk a někdy zase 1+1 Spousty bytů i domů mývají mnohem více prostoru k dispozici, proto mají i celou “samostatnou místnost“ pro kuchyň.

Co to znamená s na Snapchatu

Když ti tedy někdo pošle na Snapchatu písmeno S, znamená to, že chce, aby sis s ním nepřestal chatovat. Stejný význam má taky slovo „streak”, zkratka „strx” nebo obrázek s nakresleným S. Obecně se považuje za vhodné na takovou zprávu odpovědět ještě ten samý den, kdy ji dostaneš – i kdybys měl zase poslat jenom S.

Co je to zkratka PPP

Public-Private Partnership – poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Purchasing power parity, parita kupní síly – ekonomická veličina pro srovnávání dvou měn.

Co je to Streaks

Delší řada výher nebo proher za sebou.

Co znamená když je Snap fialový

Červená označuje zprávu s audiem a fialová bez audia. Šedá šipka označuje zprávu, kterou jste poslala někomu, kdo si Vás odebral ze seznamu. Dobrý den.

Jaký je rozdíl mezi PPP a SPC

SPC (speciálně pedagogické centrum) se zaměřuje na pomoc dětem se zdravotním postižením na všech typech škol. PPP (pedagogicko-psychologické poradny) poskytují odbornou psychologickou a pedagogickou péči.

Kdo pracuje v PPP

Tým pracovníků PPP tvoří psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník. Pracují s žáky zpravidla ve věku od 3 do 19 let. PPP se dělí podle spádovosti.

Co znamená 🔥 na Snapchatu

Co znamená na Snapchatu 🔥 To znamená, že někdo odpověděl na jejich Snap do 24 hodin, takže by mohli mít něco zajímavého sdílet.

Co znamená ohně na Snapchatu

Jinak zopakování pravidel – ikonka plamene se objeví u toho Snapchat kamaráda, se kterým si vzájemně odešlete snapy každých 24 hodin po dobu minimálně 3 dnů. S každým dalším dnem se pak u plamene objeví i číslo, které udává délku streaku ve dnech.

Jak dát časovač na Snapchatu

Jednoduše klepněte na ikonu časovače, přejděte dolů na možnost Bez omezení a poté na Odeslat.

Co se dělá v SPC

Speciálně pedagogická centra (SPC) poskytují služby v oblasti psychologické, speciálně-pedagogické a sociální. Zaměřují se na pomoc dětem se zdravotním postižením na všech typech škol a nabízí poradenství zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a školám metodickou podporu.

Kdo zřizuje SPC

Poradenský systém se po roce 1989 rozšířil o nová poradenská pracoviště zaměřená na klienty se zdravotním postižením – speciálně pedagogická centra (dále SPC). SPC jsou zřizována podle druhu zdravotního postižení a tomu odpovídajících speciálně vzdělávacích potřeb.

Co to znamená 👉 👈

V západní kultuře znamená zdvižený prostředník vulgární urážlivé gesto. Provádí se tak, že se ukáže vztyčený prostředník, zatímco ostatní prsty jsou sevřené v pěst a otočené dlaní k sobě. Prostředník má symbolizovat penis a skrčené prsty po obou stranách varlata.

Co to znamená 😬

Zaťaté zuby 😬

Většinou vyjadřuje směs zklamání a nepříjemného překvapení z chování člověka, od kterého bychom to nečekali.

Co znamenají přesýpací hodiny

Přesýpací hodiny jsou symbolem ubíhajícího času.. Je to vhodný dárek pro potěšení a ocenění přátel, kteří Vám ho již mnoho věnovali. Asi od 11 století pomáhaly na svou dobu poměrně přesně měřit opakovatelný čas v různých odvětvích jako navigace v mořeplavbě, domácnosti, gastronomii a výrobě.

Co znamenají fialové Snapy

Plná modrá šipka znamená, že jste odeslala základní Chat zprávu. Červená označuje zprávu s audiem a fialová bez audia. Šedá šipka označuje zprávu, kterou jste poslala někomu, kdo si Vás odebral ze seznamu.

Na co se pouziva Snapchat

Snapchat [snepčet] (původně Picaboo) je aplikace primárně používaná k posílání multimediálních zpráv mezi dvěma či více lidmi. Byla vyvinuta společností Snap Inc. konkrétně podnikatelem Evanem Spiegelem, softwarovým inženýrem Bobbem Murphym a Reggie Brown. Aplikaci využívá na 293 milionů aktivních uživatelů.

Co je to PPP

Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) poskytují odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům mateřských, základních a středních škol.