Co je to předčasný důchod bez výplaty?

Jaký je rozdíl mezi před důchodem a předčasným důchodem

Zásadní rozdíl mezi důchodem a předdůchodem je to, odkud dostáváte peníze. Čerpání předdůchodu je v podstatě situace, kdy máte dostatek vlastních finančních prostředků našetřených na doplňkovém penzijním spoření. Oproti tomu předčasný důchod vám vyplácí stát na základě odpracovaných let a vyměřovacího základu.
Archiv

Kdy vzniká nárok na předčasný důchod

Do předčasného důchodu může odejít občan, jenž má důchodový věk nižší než 63 let nejvýše o 3 roky dříve. Občan, který má důchodový věk vyšší než 63 let může do předčasného důchodu odejít až o 5 let, nejdříve však v 60 letech.

Co je to předčasný důchod

Co je předčasný důchod a kdy do něj můžete odejít. Předčasný důchod vám umožní skončit s prací až o 5 let dříve před dosažením důchodového věku. Ovšem za cenu nižší penze, a to trvale. Na přechodnou dobu z něj plyne omezení v možnostech výdělku.
Archiv

Jak dokoupit roky do důchodu

Doplacení po nároku na starobní důchod Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejpozději do dne, který předchází dni vzniku nároku na starobní důchod. Období po nároku na starobní důchod není možné doplatit.

Kdy se vyplatí jít do předčasného důchodu

Požádat letos o předčasný důchod může být výhodnější, než čekat na příští rok. Pro seniory, kterým vznikne nárok na starobní důchod v roce 2023, může být výhodnější požádat již letos o předčasný důchod bez výplaty. Důvodem této specifické situace jsou vysoké valorizace důchodů, které v letošním roce proběhly.

Jak požádat o předčasný důchod 2023

Jak si o něj požádat Žádost je nutné podat osobně na pobočce OSSZ podle místa vašeho trvalého bydliště, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ. Určitě doporučujeme objednat se na schůzku předem, ať nemusíte dlouho čekat. Můžete to udělat na webstránce objednani.cssz.cz.

Co je potřeba k žádosti o předčasný důchod

Předčasný starobní důchod zároveň není možné přiznat zpětně, nejdříve vždy ode dne podání žádosti. K žádosti o důchod budete potřebovat stejné doklady jako pro podání žádosti o řádný důchod, a sice: Doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas, případně povolení k pobytu.

Jak se vypočítává předčasný důchod

Když si požádáte o předčasný důchod o 90 dní před datem, kdy Vám vzniká nárok na starobní důchod, zkrátí se Vám sazba o 0,9 %, u 180 dní je to 1,8 %, u 365 dní pak 3,6 %. Pak už se ovšem sazba krátí mnohem víc, takže u předčasného odchodu do důchodu o 720 dní přijdete už o 8,4 %, u 1 800 dní dokonce o 26,4 %.

Kdy požádat o předčasný důchod bez výplaty

Žádat o úpravu důchodu (u varianty 1 – dříve přiznán důchod bez výplaty) je možné až po odpracovaní doby, za kterou chcete důchod upravit (odmazat krácení, zhodnotit další dobu), aby se prokázalo, že tato doba byla skutečně pojištěná.

Kdy jde do důchodu ročník 1964

Tabulkový přehled odchodů do důchodu

Rok narození Muž Žena bez dětí
1961 64+4 64+4
1962 64+6 64+6
1963 64+8 64+8
1964 64+10 64+10

Jak zjistit výši starobního důchodu

Můžete využít online důchodovou kalkulačku na ePortálu ČSSZ (služba „Informativní výpočet starobního důchodu“), která automaticky „načte“ údaje evidované v ČSSZ na tzv. důchodovém kontě. Pokud nedisponujete elektronickou identitou, lze využít důchodovou kalkulačku a veškeré údaje do ní vyplnit ručně.

Jak se počítá předčasný důchod

Když si požádáte o předčasný důchod o 90 dní před datem, kdy Vám vzniká nárok na starobní důchod, zkrátí se Vám sazba o 0,9 %, u 180 dní je to 1,8 %, u 365 dní pak 3,6 %. Pak už se ovšem sazba krátí mnohem víc, takže u předčasného odchodu do důchodu o 720 dní přijdete už o 8,4 %, u 1 800 dní dokonce o 26,4 %.

Kdy mohu podat žádost o předčasný důchod

Podání žádosti

Žádost o starobní důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Později je to možné kdykoliv. U předčasného starobního důchodu však platí, že jej nelze přiznat zpětně, ale nejdříve od data podání žádosti. Podat žádost o důchod je možné v kterýkoliv úřední den.

Co je třeba k žádosti o předčasný důchod

Předčasný starobní důchod zároveň není možné přiznat zpětně, nejdříve vždy ode dne podání žádosti. K žádosti o důchod budete potřebovat stejné doklady jako pro podání žádosti o řádný důchod, a sice: Doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas, případně povolení k pobytu.