Co je to soap?

Co je SOAP a REST

Oproti RESTU je SOAP spíše procedurální (REST je orientovaný na data). To se projevuje i ve způsobu volání – URL při používání SOAPu bude typicky obsahovat nějaké sloveso, na rozdíl od RESTu, kde bude typicky nějaké podstatné jméno (v našem případě to bude podstatné jméno movies , ale o tom později).
Archiv

Co je to WSDL

WSDL (Web Services Description Language) je jazykem pro popis funkcí, jež nabízí tzv. webová služba, a dále pro popis vstupů a výstupů těchto funkcí (jinými slovy, co webová služba poskytuje a jak si o to říci). Jelikož webová služba v principu komunikuje protokolem SOAP, WSDL zpravidla popisuje SOAP komunikaci.

Jak fungují webové služby

Webová služba je softwarová aplikace identifikovaná prostřednictvím URI, jejíž rozhraní a vazby je možno definovat, popsat a vyhledávat jako artefakty XML. Podporuje přímou interakci s jinými softwarovými aplikacemi prostřednictvím zpráv zapsaných v jazyce XML a přenášených protokoly internetu [2].
ArchivPodobné

Jak funguje SOAP

SOAP umožňuje zaslání XML zprávy mezi dvěma aplikacemi a pracuje tedy na principu peer-to-peer. Zpráva je jednosměrný přenos informace od odesílatele k příjemci, ale díky kombinování několika zpráv můžeme pomocí SOAPu snadno implementovat běžné komunikační scénáře.

Co je to internetová služba

Webová služba je softwarová komponenta systému orientovaného na služby (SOA) umožňující interakci dvou strojů na síti. Je popsána ve strojově zpracovatelném formátu, konkrétně WSDL.

Co to je router

Router je zařízení, které slouží k vytvoření počítačové sítě. Propojuje tedy mezi sebou počítače, aniž by musel poskytovat přístup k internetu. Router může mít integrovaný modem, čímž získáte jedno zařízení, které umožní připojení k internetu i vytvoření počítačové sítě.

Jaké nebezpečí hrozí na internetu

Mezi nejčastější rizika, kterými jsou lidé na internetu ohroženi, patří phishing, malware (včetně nástrojů pro těžbu kryptoměn), hoaxy a spam. Nemalým rizikem je také odhalení vašich hesel a jejich následné zneužití. Co zmíněné výrazy znamenají

Co je to switch

Switch neboli přepínač je zařízení, které propojuje více zařízení v jedné síti pomocí LAN portů a tím vytváří strukturu sítě (topologii sítě). Síťový switch koordinuje provoz dat na síti mezi jednotlivými adresáty v jedné síti. Posílá data na porty, pro která jsou data určeny.

Co je to Bridge

Most (anglicky bridge) označuje v počítačové síti síťové zařízení, které spojuje dvě části sítě na druhé (linkové) vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. Most je pro protokoly vyšších vrstev transparentní (neviditelný), odděluje provoz různých segmentů sítě a tím zmenšuje i zatížení sítě.

Kdo je vlastníkem sítě internet

Tím, že jde o shluk samostatných síťových celků, byť jsou navzájem propojené, Internet jako takový nemá vlastníka. Existují pouze majitelé jednotlivých dílčích sítí zapojených do Internetu. To mimo jiné znamená, že ve skutečnosti nelze Internet jako takový vyřadit z provozu.

Na co si dát pozor na internetu

Ujistěte se předtím, než si z internetu stáhnete jakýkoliv obsah, že je URL adresa stránky napsána správně, bez překlepů a na jejím začátku je „https“. Věnujte pozornost příponě stahovaného souboru. Pokud si stahujete film nebo seriálový díl, v žádném případě by se nemělo jednat o soubor ve formátu .exe.

Jak nastavit router jako bridge

Spuštěním webového prohlížeče, zadáním adresy IP 192.168.2.1 a stisknutím klávesy ENTER zpřístupněte stránky s konfigurací routeru. Po zobrazení výzvy zadejte přihlašovací údaje a heslo a pak stiskněte tlačítko OK. Klepněte na kartu Wireless (Bezdrátová síť). Přejděte na část Bridge Mode (Režim přemostění).

Jaký je rozdíl mezi síťovým mostem a Opakovačem

Mosty pracují na rozdíl od opakovačů na zcela jiném principu a jsou používány pro spojení dvou různých lokálních sítí, lišících se ve dvou nejnižších vrstvách OSI Modelu, tj. ve fyzické a linkové vrstvě.

Kdo vymyslel Wi-Fi

John O’SullivanCees LinksTerence PercivalDiethelm OstryJohn DeaneGraham Daniels
Wi-Fi/Vynálezci

Odkud se bere Internet

Dějiny internetu jsou spojeny se vznikem počítačů (po roce 1945) a následně počítačových sítí, které jim umožnily vzájemně komunikovat. Přímým impulzem byla studená válka (od roku 1947 mezi USA a SSSR), kde protivníkům hrozilo masívní ničení komunikační infrastruktury jadernými zbraněmi.

Jaké je nebezpečí na internetu

Mezi nejčastější rizika, kterými jsou lidé na internetu ohroženi, patří phishing, malware (včetně nástrojů pro těžbu kryptoměn), hoaxy a spam. Nemalým rizikem je také odhalení vašich hesel a jejich následné zneužití. Co zmíněné výrazy znamenají

Co nedělat na internetu

Desatero bezpečného internetu

Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily. Nedomlouvej si schůzku po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.

Co je to bridge

Most (anglicky bridge) označuje v počítačové síti síťové zařízení, které spojuje dvě části sítě na druhé (linkové) vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. Most je pro protokoly vyšších vrstev transparentní (neviditelný), odděluje provoz různých segmentů sítě a tím zmenšuje i zatížení sítě.

Co je bridge Mode router

Funkce Bridge Mode (Režim přemostění) se používá k bezdrátovému propojení dvou izolovaných sítí. Pokud je tato funkce zapnuta, bezdrátoví klienti se nebudou moci připojit k routeru.

Co to znamená wi-fi

Zkratka Wi-Fi znamená Wireless Fidelity, tedy bezdrátová věrnost. Hlavním znakem Wi-Fi připojení je bezdrátová funkce, která přenáší signál. Nejedná se o připojení k internetu, jak se velmi často užívá, ale o zajištění bezdrátové komunikace.

Kdo je vlastníkem internetu

Nejvyšší autoritou, která kormidlo vývoje Internetu drží nejpevněji, je organizace ISOC (Internet Society), dobrovolné profesní sdružení fungující od roku 1992. Její funkcí je především koordinovat koncepční otázky spojené s Internetem.

Co dělá bridge

Most (anglicky bridge) označuje v počítačové síti síťové zařízení, které spojuje dvě části sítě na druhé (linkové) vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. Most je pro protokoly vyšších vrstev transparentní (neviditelný), odděluje provoz různých segmentů sítě a tím zmenšuje i zatížení sítě.

Jak funguje wifi bridge

Režim bridge je specifikován v normě 802.11c a slouží pro naprosto transparentní propojení dvou počítačových sítí. Tento bezdrátový spoj se tváří stejně, jako kdyby zde vedl klasický UTP kabel. Na obě strany lze připojit přes switche libovolný počet ethernetových zařízení.

Kdo udelal wifi

Historie. Wi-fi jako takový není zcela nový standard. Je založen na principu rozprostřeného spektra, který si roku 1942 nechali patentovat hudební skladatel George Antheil a herečka rakouského původu Hedy Lamarr.

Jak se připojit k wifi

Možnost 2: Přidejte síťV zařízení přejděte do aplikace Nastavení.Klepněte na Síť a internet Internet.Na konci seznamu klepněte na Přidat síť. V případě potřeby zadejte název sítě (SSID) a další údaje o zabezpečení.Klepněte na Uložit.