Co je to stock split?

Co je to split akcie

Dělení akcií nebo štěpení akcií neboli SPLIT je rozmělnění jmenovité hodnoty akcie na více akcií, když součet jmenovitých hodnot těchto akcií odpovídá jmenovité hodnotě původní akcie. Například jedna akcie Apple za 700 dolarů byla 9. června 2014 rozdělena na 7 akcií po 100 dolarech.

Co znamená proces štěpení akcií tzv Split

Stock split – Štěpení akcií

Dojde ke snížení nominální hodnoty akcie za nezměněné tržní kapitalizace firmy. Ke štěpení dochází nejčastěji v poměru 2 za 1 nebo 3 za 1, což znamená, že investor, který dříve vlastnil jednu akcii, bude nyní vlastnit 2, resp. 3 akcie ve stejné celkové hodnotě.
Archiv

Jak se dělí akcie

Akciová společnost, která akcie na jméno vydala, má povinnost vést seznam akcionářů, které cenné papíry drží. Z hlediska podoby pak je možné ještě akcie rozdělit na další dva typy, a to akcie listinné a akcie zaknihované.

Jaké jsou druhy akcií

Jaké jsou druhy akciíAkcie na majitele. Též je někdy označovaná jako akcie na doručitele a je bez omezení převoditelná.Akcie na jméno.Akcie listinnéAkcie zaknihovanéKmenová akcie.Prioritní (přednostní) akcie.Zaměstnanecké akcie.Cyklické vs.

Jak se nazývá součin počtu akcií a aktuální ceny akcie

Tuto veličinu získáme dělením hrubých dividend (čisté dividendy plus daň) tržní kapitalizací podniku (tržní kapitalizace se rovná součinu počtu akcií a jejich momentální tržní ceny).

Co má vliv na cenu akcie

Hlavním faktorem, který určuje cenu akcie, je nabídka a poptávka. Jak názvy napovídají, nabídka se týká dostupnosti konkrétního podílu a poptávka vyjadřuje touhu po něm. Nízká nabídka a vysoká poptávka zvyšují cenu akcie, zatímco vysoká nabídka a nízká poptávka ji snižují.

Jak koupit fyzické akcie

Pokud již tedy víte, jaké akcie chcete koupit, zajděte s občanským průkazem do sídla společnosti obchodující s cennými papíry nebo do své banky, Tady uzavřete smlouvu upravující podmínky mezi Vámi jako klientem a obchodníkem s cennými papíry. Někteří obchodníci uzavírají smlouvy také korespondenčně nebo po internetu.

Co je to ETF

ETF (Exchange Traded Fund neboli burzovně obchodovaný fond) je produkt, který kopíruje ceny nějakého podkladového aktiva. Tím může být komodita, dluhopis, akciový index nebo koš jiných aktiv. Na rozdíl od podílových fondů, obchodování ETF probíhá jako u běžné akcie na burzovních trzích.

Co je to hedging

Jde o jakousi pojistku ve formě obchodní strategie. Ta má za úkol zmírnit potenciální rizika. Obchodníci (ale i finanční instituce) při hedgingu drží pozice na takových aktivech/kontraktech, které mají vůči sobě inverzní vztah a vyvíjí se tak opačně. Když jeden instrument klesá, druhý stoupá a naopak.

Jak poznat hodnotu akcie

Kdo chce znát cenu akcie, zjistí si ji na burze. Cena akcie je prostě dána její podnikatelskou hodnotou, jak ji vidí akcionáři a obchodníci na burzách.

V jaký čas nakupovat akcie

Valuace nejsou signálem pro nákup nebo prodej, ne samy o sobě. S dostatečně dlouhým investičním horizontem by mělo mít smysl nakupovat akcie prakticky kdykoli, určitě bez ohledu na to, zda je čeká ještě pád o další desítky procent, nebo již pouze nový, třeba i mnohaletý růst.

Kdy je dobře kupovat akcie

Valuace nejsou signálem pro nákup nebo prodej, ne samy o sobě. S dostatečně dlouhým investičním horizontem by mělo mít smysl nakupovat akcie prakticky kdykoli, určitě bez ohledu na to, zda je čeká ještě pád o další desítky procent, nebo již pouze nový, třeba i mnohaletý růst.

Co to je fond

Fond je zdroj peněz alokovaných za určitým účelem. Fond může vytvořit jednotlivec na financování například vysokoškolských studií dětí, vláda (Fond kultury, rozvoje bydlení apod.), nebo právnická osoba, která spravuje prostředky retailových nebo institucionálních investorů za účelem jejich zhodnocení.

Co je to CFD

CFD jsou rozdílové smlouvy. To znamená, že se nestáváte vlastníkem instrumentu, se kterým obchodujete (např. akcie, index nebo komodita), ale příslušnou stranou rozdílové smlouvy. Když obchodujete CFD, spekulujete pouze na pohyb ceny, která může samozřejmě stoupat nebo klesat.

Jak se Hedgovat

Obvykle spočívá v tom, že zároveň s naší pozicí otevřeme pozici u jiného souvisejícího cenného papíru. V podstatě se jedná o pojistku proti nejhoršímu možnému výsledku, není však zdarma, neboť snižuje i náš potenciální zisk. Nejběžněji se hedguje přes deriváty, jejichž pohyb souvisí s podkladovým aktivem.

Jaká máme 2 základní investiční aktiva

– dlouhodobá aktiva – společnost majetek drží déle než 1 rok, – krátkodobá aktiva – také se jim říká oběžná aktiva, daný subjekt je drží nejdéle 1 rok (tzn. po dobu 1 účetního období). – finanční aktiva – dlouhodobé investiční instrumenty (termínované vklady, cenné papíry) atd.

Jaké akcie koupit v roce 2023

Pět vybraných akcií si následně představíme podrobněji.

Název společnosti Symbol Půl roku
Tesla TSLA 118,80 %
Alphabet A GOOGL 27,24 %
American Express AXP 11,56 %
ASML ASML 7,05 %

Jak casto prodavat akcie

Zpravidla se pro akciové investice doporučuje alespoň 5 let, ale platí, že čím delší, tím zpravidla lepší.

Které akcie nakoupit v roce 2023

Pět vybraných akcií si následně představíme podrobněji.

Název společnosti Symbol Půl roku
Tesla TSLA 118,30 %
Alphabet A GOOGL 24,50 %
American Express AXP 16,83 %
ASML ASML 7,66 %

Co je to ETF fond

ETF (Exchange Traded Fund neboli burzovně obchodovaný fond) je produkt, který kopíruje ceny nějakého podkladového aktiva. Tím může být komodita, dluhopis, akciový index nebo koš jiných aktiv. Na rozdíl od podílových fondů, obchodování ETF probíhá jako u běžné akcie na burzovních trzích.

Jak funguje investování do fondu

Podílový fond sdružuje prostředky od různých investorů a za ty pak Portfolio manažeři fondu nakupují do portfolia cenné papíry. Nejčastěji jsou to akcie, dluhopisy, či různé měny. Tím, že vložíte prostředky do podílového fondu nakupujete tzv. podílové listy.

Co je to spread

Ve finančnictví představuje spread rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou daného finančního instrumentu. Může se jednat o ceny akcií, dluhopisů, měn, komodit, futures, opcí, apod. Jinými slovy jde o hodnotu, o kterou se liší nejvyšší nabízená cena a nejnižší poptávaná cena.

Co to je hedge

Hedging je stručně řečeno “doprovodná” investiční pozice určená k vyrovnání potenciálních ztrát, které mohou vzniknout při jiné investici. Slovo hedge je odvozeno ze staroanglického slova hecg, což v původním významu znamená plot. Nejběžnějším způsobem zajištění v investičním světě jsou deriváty.

Jak zhodnotit 2 miliony

Pojďme se podívat na nejčastější způsoby toho, jak zhodnotit milion korun.Crowdfunding a P2P půjčky.Investiční zlato a jiné komodity.Nemovitosti.Dividendové fondy.Investice do akciíInvestice do alkoholu.Investice do uměníInvestice do vzdělání

Jak rychle zhodnotit peníze

Základem jsou například termínovaný vklad, spořicí účet, fond peněžního trhu a fondy dluhopisové. Také můžete menší část investovat do nemovitostního fondu. Rozhodně byste se měli vyhnout investicím do komodit typu zlato nebo ropa a v žádném případě nespekulovat na růst či pokles měn.