Co je to vertikutace?

Co dělat po vertikutaci

Pokud při vertikutaci trávníku došlo k jeho poškození nebo se objevila holá místa, je nutné trávník dosít vhodným osivem. Celý trávník bychom pak měli také pohnojit. Ve vegetačním období nezapomínejte na pravidelnou zálivku!
Archiv

Kdy se provádí vertikutace

Travní plochu vertikutujeme strojem osazeným noži a pružinami dvakrát ročně. Na jaře (březen-duben), kdy trávník začíná růst, a na podzim (září-říjen). Před vertikutací plochu posečeme a necháme cca 2 dny proschnout. Všeobecně platí, že vertikutaci neprovádíme na vysušené ani naopak deštěm promáčené ploše.
Archiv

Co s odpadem po vertikutaci

Po vertikutaci by měl být trávník zbavený všech uvolněných částí porostu. Dnešní vertikutátory již „odpad“ sbírají do košů, které pak snadno vysypete do kompostéru a dají se použít následně jako přírodní hnojivo.
Archiv

Co dělá Vertikutátor

Během vertikutace všechen plevel, mech a plsť z trávníku odpravíte. Navíc přitom prořežete vrchní vegetační vrstvu a přesekáte travní výběžky, čímž nastartujete obnovu a regeneraci rostlin.
Archiv

Jak správně použít vertikutátor

Vertikutaci provádíme dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Tedy před sezónou, stejně tak po ní. Plochu určenou k vertikutaci je třeba nejdříve posekat na co nejnižší výšku a nechat ji zhruba dva dny proschnout. Ovšem pozor, trávník nesmí být ani příliš vlhký, ani zcela vysušený.

Kdy pískovat trávník

Pískování trávníků (společně s vertikutací nebo aerifikací) výrazně osvěží půdu a půdní strukturu. Tyto procedury je třeba provádět za vhodných povětrnostních podmínek a jen v určitých sezónách – na jaře na přelomu března a dubna či na podzim (na konci září).

Jak sekat před vertikutaci

Jak s ním správně pracovat

Tedy před sezónou, stejně tak po ní. Plochu určenou k vertikutaci je třeba nejdříve posekat na co nejnižší výšku a nechat ji zhruba dva dny proschnout. Ovšem pozor, trávník nesmí být ani příliš vlhký, ani zcela vysušený. To bychom mu v obou případech uškodili.

Jak hnojit po vertikutaci

Po vertikutaci je důležité trávníkové hnojivo. Na rozdíl od jara, kdy je nejlepší aplikovat hnojivo bohaté na dusík, tak na podzim je vhodnější použít hnojivo bohaté na draslík, který odolává mrazům a posiluje růst obnovených travných porostů.

Jak používat vertikutační hrábě

Vertikutační hrábě jsou osazeny speciálně tvarovanými noži. Pomocí těchto nožů můžete trávník dokonale vyhrabat a zároveň jemně prokypřit horní vrstvičku vegetačního substrátu. Provedete tak ruční vertikutaci trávníku. Zbavíte trávník nahromaděné plsti.

Jak pískovat trávník

Pískuje se 1x ročně, nejlépe po vertikutaci nebo aerifikaci v dávce 4-9 l/m2. Pískování se provádí u větších ploch speciálními stroji, u menších ploch je možné použít aplikační vozíky a rozmetadla hnojiv. Písek je nutné rovnoměrně rozprostřít po ploše trávníku, ale tak, aby nedošlo k úplnému překrytí trav!

Proč neroste tráva

Letos se někde neseká vůbec. Když se seče příliš často nebo příliš nakrátko, může tráva při vysokých teplotách upadnout do takzvané letní dormance. To znamená, že trávník zastaví veškerý růst a vývoj.

Co je to top dressing

Topdressing je aplikace kompostu nebo směsi půdy, kompostu, písku na stávající trávník. Topdressing zkvalitňuje vegetační vrstvu a podporuje růst trávníku a jeho kořenového systému. Topdressing zásadním způsobem zlepšuje schopnost půdy vsakovat vodu a absorbovat jí do kořenového systému.

Proč písek do trávníku

Písek dobře drží tvar, nesesedá a snadno se urovná. Kořeny trávy pískem snadno prorostou do velké hloubky a plevelu se v něm moc nedaří. Z písčitého podloží se trávě také lépe čerpají živiny a voda. Na začátku je tedy dobré připravit plochu zhruba 20 cm pod budoucí úrovní trávníku.

Proč se Vápní trávník

Vápnění trávníku se používá pro odstranění mechu. Ten se tvoří na ostíněných místech s kyselou půdou. Hašené vápno z českého nebo dolomitického vápence snižuje kyselost půdy a vytváří optimální pH.

Kdy hnojit trávník po vertikutaci

Po vertikutaci nechejte trávník pár dní odpočinout a počkejte až bude pod mrakem – to je správná chvíle pro hnojení!

Jak rychle vzejde tráva

Tráva vzchází asi deset dnů a po celou dobu by neměla vyschnout.

Kdy přestává růst tráva

Kdy naposledy sekat trávník

Sekat je potřeba přibližně do listopadu, stačí jednou týdně. Trávník přestává růst při teplotě okolo 7 °C, do té doby je stále potřeba jej zkracovat. Ideální výška, jakou by trávník měl mít po posledním sekání, je 4–5 cm.

Proč pískovat trávník

Pískování přispívá k odbourávání a nižší tvorbě travních plstí a mechů. Zrychluje povrchové osychání travní plochy po dešťových srážkách, či automatickém zavlažování. Pomáhá vyrovnávat menší nerovnosti po celé travní ploše. Také přispívá k rychlejšímu odnožování trav.

Jak na aerifikaci

Ideální je, trávník posekat, udělat vertikutaci, shrabat stařinu, aerifikovat dutými hroty, uklidit špunty, důkladně vyhrabat, přesít celý trávník, pohnojit, aplikovat Biovin a zeolit a na úplný závěr dát písek (křemičitý, frakce okolo 1 mm), zapravit důkladně písek do trávníku.

Jak hluboko koření tráva

Protože trávník koření poměrně mělce, jen asi do hloubky 10 cm, potřebuje vrstvu dobré humusovité půdy. Pro jemnější druhy travin je navíc výhodnější slabě kyselá půdní reakce pH 5,6–6,5. Pro založení zryjeme půdu na rýč hluboko, pečlivě odstraníme kameny a kořeny vytrvalých plevelů.

Kdy se Vápní zahrada

Pokud je půda pro peckoviny neutrální (pH7) a pro ostatní druhy ovoce jen mírně kyselá, postačí vápnit přibližně jednou za 8 let. Na kyselých půdách vápníme zpravidla jednou za 3 až 5 let. Vápníme nejlépe na podzim za suchého počasí při rytí, a to tak, aby se vápno dostalo do celého profilu ryté půdy.

Kdy nejpozději zasít trávu

Trávníky vyséváme ideálně na jaře od poloviny dubna do konce května, kdy je půda již teplejší, a přitom ještě dostatečně vlhká.

Kdy zacne růst tráva po Vyseti

Musíme si uvědomit, že se jedná o travní směsi, tudíž každý druh má jinou dobu klíčení. První stébla můžete očekávat po 7 dnech, to bude pravděpodobně jílek vytrvalý, nejpomalejší odrůda (lipnice luční) vyroste za 4 týdny.

Co udělat aby nerostla tráva

Pravidelná seč 2x týdně je dostatečně častý impulz pro trávu, aby nerostla nahoru, ale do stran. Tím trávník rychle houstne. Kosení 3x týdně ničemu nevadí, trávník zhoustne rychleji. Kosení jednou za 5 dnů nebo dokonce za týden je naopak hraniční, při této frekvenci se trávník zlepšuje jen velmi pozvolna nebo stagnuje.

Kdy naposled kosit

Naposledy posečte a provzdušněte trávník

Poslední kosení trávníku připadá nejčastěji na konec října, nesmí se ovšem sekat, když už je zmrzlý či pokrytý jinovatkou. Také ho nechte delší než obvykle. "Důležité je, aby stébla nepoléhala.