Co je to vínovice?

Jak se dělá vínovice

století. Samotná destilace je poměrně jednoduchý proces: Kvas, jenž už obsahuje alkohol (většinou od 5 do 10%) se zahřeje v kotli. Při 78°C se začne odpařovat etanol, alkoholové páry se zchladí a zkondenzují.
Archiv

Jak se dělí víno

Obecné principy rozdělení vín.Stolní víno.Zemské víno.Jakostní víno.Jakostní víno s přívlastkem.SucháPolosucháPolosladká

Odkud je víno

První důkazy o výrobě vína pocházejí z Íránu z období před 7 000 lety: první nálezy výrobních nádob na víno a samotných semínek vinné révy v Arménii jsou 6100 let staré. Ze starověkého Sumeru, z doby před 5 550 lety, již existují doklady o obchodu s vínem.

Co je to pálenka

Pálenka (nebo také destilát, lidově též kořalka, či gořalka, destilka nebo i šnaps) je ušlechtilá lihovina, která vzniká destilací zkvašeného rmutu, jenž je připraven z rozdrcených plodů, ovoce, nebo jiných částí rostlin. Osobité aroma získává pálenka z ovoce či suroviny, ze kterého byla připravena.

Co lze vypalit

Asi nejčastěji se pálí ze švestek, ale použít můžete i jablka, blumy, mirabelky, hrušky, meruňky, broskve či hroznové víno.

Jaké jsou druhy vín

Třídění vínaVíno.Likérové víno.Šumivé víno.Perlivé víno.Částečně zkvašený hroznový mošt.Bílé víno.Růžové víno (rosé)Červené víno.

Co je to víno

Víno je nepochybně alkoholický nápoj vyrobený z fermentované, resp. kvašené hroznové šťávy. Šťáva však nepochází z běžných stolních hroznů, které koupíte ve vaničce. Bobulky hroznů na víno jsou menší, mají hrubší kůži, jsou mnohem sladší a mají i více semínek.

Jak se dělá Jablkovice

Jablkovice je trochu neprávem podceňovaný destilát. Výroba je pro ovocné destiláty klasická: zralá jablka se zpracují na kvas, který se destilací přemění v pálenku. Ta si ještě nějakou chvilku poleží než dozraje a je k ochutnání.

Co to je režná

Prostějovská režná je modifikací Prostějovské Starorežné. Obsah alkoholu je nižší – 35%. Vyrábí se z 6 bylin, hlavní bylinou je anýz stejně jako ve Starorežné.

Jak dlouho trvá vypálení

Vypálení destilátu trvá přibližně u objemu do 100 l 2 hod, 300 l 3 hod.…. Můžete čekat přímo na místě, nebo se vrátit po vypálení destilátu.

Jak dlouho trvá pálení

Podle zákona si můžete pro svou potřebu nechat vypálit 30 litrů 100% alkoholu, tedy 60 litrů 50%. Pálení obvykle trvá kolem dvou hodin, ve své pálenici se už domluvíte, kdy kvas můžete přivézt a kdy si máte přijet pro hotovou pálenku, jaké lahve doporučují.

Co je to vína

vina – negativně obecně či individuálně vnímané, interpretované vědomé či nevědomé porušení zásad, jimiž se řídí vzájemné vztahy lidí, vztah jedince ke společnosti (obci, státu) či k nějaké autoritě právní, morální nebo náboženské. V naší kultuře se nejčastěji mluví o v. ve smyslu právním či morálním.

Jak se dělá víno

Je to vlastně prosté: hrozny se vylisují – z lisu vytéká mošt, ten se nechá zkvasit. Úplně zkvašený hroznový mošt rovná se víno.

Co to je kalvádos

Calvados (též kalvádos) je pálenka z jablek z francouzského regionu Normandie. Vyrábí se dvoustupňovou destilací zkvašeného jablečného moštu. Na 1 litr pálenky je potřeba 18 kilogramů jablek. Podle francouzských zákonů musí nejméně dva roky zrát v sudech z dubového dřeva.

Jak se dělá hruškovice

Do kvalitní hruškovice určitě nepatří červivé nebo nahnilé ovoce. V další fázi výroby se hrušky musí podrtit a poté se vloží do speciální uzavřené nádoby, kde kvasí po dobu 100 dnů při pokojové teplotě. Ovoce se vždy vkládá do pečlivě umyté nádoby, kterou naplníme do 90 % objemu.

Co je Starorežná

Specialitou Palírny u Zeleného stromu je ale režná a starorežná. Postup výroby je podobný, obě kořalky se ale liší směsí použitých bylin a dobou staření, neboli zrání. Starorežná obsahuje 40 procent alkoholu, obsahuje jedenáct bylin (divizna, badyán, anýz, koriandr a další) a zraje tři roky v dubových sudech.

Jak funguje pálenice

Páry zkondenzované v deflegmátoru vytváří zpětný tok (reflux). Velikostí zpětného toku (chlazením deflegmátoru ) řídíme celý destilační proces. Při velkém zpětném toku dostáváme destilát o vyšší lihovitosti, při malém zpětném toku je výsledný destilát méně lihovitý.

Jak poznat že je hotový kvas

Hlídejte deku a vůni. Kvašení je ukončeno, když už neuniká oxid uhličitý. Vyzrálý kvas má zdravou vůni, šťáva není sladká.

Co je to Dokap

Dokap je poslední částí destilace obsahující látky jako je kyselina octová. Dokap se stejně jako Úkap jímá do oddělené nádrže, z které se likviduje za dozoru celního úřadu.

Co je to Lajtr

První pálení bylo „na hrubo“. Vznikla při něm pálenka zvaná „lajtr“ s koncentací alkoholu kolem 30%. Vzniklý produkt bylo nutné ještě jednou přepálit, aby se zvýšila koncentrace a oddělily se jednotlivé složky.

Koho to byla vína

Vina, zavinění a viník

Znamená, že někdo má odpovědnost za to, co způsobil druhému, co zavinil, anebo i čemu jen nezabránil, ačkoli zabránit mohl. V málo individualizovaných společnostech se vina přičítala jak vlastnímu původci, tak i celé jeho rodině či skupině (kolektivní vina).

Kdy se stáčí víno

Stáčení probíhá do demižonu či jiné nádoby, například do lahví. Pravý okamžik pro stáčení přichází, když se víno vyčistí. Po prvním stočení bude ale ještě kalné, proto je potřeba ho stočit i podruhé. Teprve poté můžeme víno začít ochutnávat.

Jak se říká Palence z jablek

Domácí kalvádos aneb pálenka z jablekJak na domácí kalvádos. Pro zpracování malého množství ovoce je nejjednodušší vyrobit z něho křížaly.Příprava kvasu na dobrý kalvádos.Pálení: kalvádos odvezeme do palírny.

Jak se dělá calvados

Poměrně jednoduše. Calvados se vyrábí dvoustupňovou destilací zkvašeného jablečného moštu (nikoliv zkvašených drcených jablek – jablkovice). Na litr calvadosu je potřeba cca 18 kilogramů jablek. Po destilaci se čirá pálenka stáčí do francouzských dubových sudů a nechává zrát minimálně 2 roky.

Co je režná pálenka

Režná, mladší sestra starorežné, obsahuje jen sedm bylin, třicet pět procent alkoholu a staří se tři měsíce. Základ ale mají stejný – obilný líh ze žita (moravsky rýž, odtud režná).