Co je to vodováha?

Co měří vodováha

Vodováhy se používají pro určení vodorovné roviny.

Jak se používá vodováha

Trubička je pevně a přesně uložena v dřevěném nebo kovovém hranolu. Bublina má snahu vyplavat na nejvyšší místo trubičky. Poloha bubliny, při níž je hranol ve vodorovné poloze, je na trubičce vyznačena ryskami. U stavební vodováhy bývá kolmo k ní umístěna druhá podobná trubička, umožňující nastavení svislice.

Jaká kapalina je ve Vodováze

Asi tou nejznámější je bublinová vodováha, zvaná také libela. V dřevěném nebo plastovém či kovovém hranolu je upevněna prohnutá skleněná trubička s kapalinou. Kapalina libely je speciální fluorescentní kapalina, vykazující vysokou odolnost proti ultrafialovému záření a snadno nezamrzající.

Jak vybrat vodováhu

Nejlepší vodováhy

Pořadí Název Hodnocení
1. Horizont 2 libely 2000mm ⭐ 98 %
2. Extol Craft 2000mm 3589A ⭐ 93 %
3. STANLEY 0-42-065 ⭐ 91 %
4. Stanley 1-43-558 ⭐ 90 %

Archiv

Jak nahradit vodováhu

Pomocí zahradní hadice si můžete vyrobit dlouhou vodováhu – dokonce takovou, která povede za roh. Ujistěte se, že oba konce jsou otevřené, a potom naplňte hadici vodou. Nyní je hladina vody na obou koncích automaticky stejná.

Kdy byla vynalezena vodováha

Stavební lavičkou! Následně (od roku 1629) byla k nivelaci využita hadicová vodováha, v roce 1661 byla vynalezena trubicová libela a již v roce 1684 byl vynalezen první nivelační přístroj.

Co je hadicová vodováha

Hadicová vodováha, také šlaufka nebo šlauchváha, je jednoduchý stavební měřicí nástroj pro vyměření nivelety (vodoroviny) na stavbě. Je přesnější než vodováha. K měření je třeba dvou pracovníků. Pokud mají praxi a umí s ní dobře měřit, dosahují téměř stejné přesnosti, jako geodet s optickým nivelačním přístrojem.

Jak se měří Hadicovou vodováhou

Při měření se nádoby drží kolmo vzhůru a horní zátka by měla být otevřena. Ještě než se začne s měřením, přiložte trubice k sobě, povolte horní zátky a překontrolujte, zda-li je hladina ve stejné výši. Pokud hladina je totožná, zátky uzavřete.

Jak kalibrovat vodováhu

Podržte elektronickou vodováhu a stiskněte tlačítko CAL. Zobrazením CAL se zobrazí režim kalibrace. 3. Kalibrace se spustí při opětovném stisknutí tlačítka CAL.

Jak si vyrobit vodováhu

Pomocí zahradní hadice si můžete vyrobit dlouhou vodováhu – dokonce takovou, která povede za roh. Ujistěte se, že oba konce jsou otevřené, a potom naplňte hadici vodou. Nyní je hladina vody na obou koncích automaticky stejná.

Jak vytvořit vodováhu

Pomocí zahradní hadice si můžete vyrobit dlouhou vodováhu – dokonce takovou, která povede za roh. Ujistěte se, že oba konce jsou otevřené, a potom naplňte hadici vodou. Nyní je hladina vody na obou koncích automaticky stejná.

Jak funguje Šlauchváha

šlauchváhy, na kratší vzdálenosti pro zednické či tesařské práce postačuje bublinková, kdy je bublinka zasazená do tyče o různých délkách. Na tom stejném principu pracují i digitální vodováhy, u kterých měřenou odchylku od roviny vidíte na digitálním displeji.

Jak opravit Vodovahu

Když se vodováha poškodí protože s ní třískneme víc, než je zdrávo nebo nám upadne na tvrdou podložku, opravit se nedá.