Co je to zkratka eg?

Co je to eg

zkratkaEditovat

– běžně se používá v anglicky psaných textech a její význam je "na příklad". Někdy bývá chybně zaměňována se zkratkou i.e., která pochází z latinského id est, mající význam "to je" nebo "jinými slovy". Se zkratkami se lze setkat i v zápisu bez tečkové notace, tedy pouze eg nebo ie.

Co znamená zkratka etc

etc, AmE+ etc. et'setrE

a: a tak dále and so on, and so forth, zkr. etc. tak: a tak dále and so on, etcetera, zkr. etc.

Co znamená v angličtině zkratka

Zkratka (angl. abbreviation) je zkrácená podoba nějakého slova, někdy zakončená tečkou (například accomm. pro accommodation /ubytování/ či adj. pro adjective /přídavné jméno/).

Co je to aka

aka, a.k.a., AKA apod. – používá se pro oddělení pseudonymu od jména (z anglického also known as)

Kdo vlastni EG D

EG. D zůstane součástí skupiny E. ON v ČR.

Co je distribuční území

Distribuční území, pod které spadá vaše domácnost, je důležité pro stanovení cen elektřiny nebo plynu. Cena elektřiny i plynu se totiž skládá z regulované a neregulované složky a právě její regulovaná část se liší podle distributora. Distributor se stará také o připojení nového odběrného místa.

Co je to zkratka PM

AM je zkratka pro latinský název Ante Meridiem = „před polednem". Jedna hodina ranní tak bude mít tvar 1:00 AM. PM je zkratka pro latinský název Post Meridiem = „po poledni". Jedna hodina odpoledne bude zobrazena jako 1:00 PM.

Co je to zkratka VS

proti, oproti, (zkratka) vs., v.

Co to znamená slovo Slay

angličtinaEditovat

Přes staroanglické slēan — „úder, udeřit“, také „zabít“ z předpokládaného pragermánského *slahaną — „uhodit“. Srovnej zejména slaughter, dále pak německé schlagen, skandinávské slå nebo nizozemské slaan, v češtině hovorové šlágr.

Co to je btw

BTW – By the way

Tedy mimochodem.

Co to znamená slovo Lol

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.

Co je to za zkratku kk

+kk je zkratka pro kuchyňský kout. Většinou je to tedy počet obytných místností + kuchyňský kout. Proč se tedy někdy píše 1+kk a někdy zase 1+1 Spousty bytů i domů mývají mnohem více prostoru k dispozici, proto mají i celou “samostatnou místnost“ pro kuchyň.

Kdo dodává elektřinu

V České republice působí tři distributoři elektřiny (ČEZ Distribuce, a.s., E. ON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s.) a tři distributoři zemního plynu (GasNet, EG. D a Pražská Plynárenská Distribuce), ale desítky dodavatelů elektřiny, z nichž můžete vybírat.

Jak zjistit u koho mám elektřinu

Využít k tomu můžete kontaktní formulář přímo na stránkách ERÚ. Pomocí kódu EAN u elektřiny (859182400…) a EIC u plynu (27ZG…), Vám u operátora trhu OTE, a.s., který eviduje registrované dodavatele elektřiny a plynu pro jednotlivá odběrná místa zákazníků, zjistíme, kdo je Vaším dodavatelem, případně kdo si o OM žádá.

Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem elektřiny

Distributor je vlastník elektrické nebo plynové soustavy – např. ČEZ Distribuce, a. s. Dodavatel je subjekt, který Vám přímo dodává elektřinu nebo plyn.

Kdo je vlastníkem elektroměru

Elektroměr, na rozdíl od elektrické instalace domů a bytů, je ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy. Pokud objevíte závadu na tomto zařízení, neprodleně informujte svého dodavatele elektřiny nebo rovnou místně příslušného provozovatele distribuční soustavy.

Co je to PS

post scriptum, doslova „po napsání“) označuje původně dodatek dopisu, obvykle za podpisem. Česky se dříve nazývalo také douška. Zkracuje se jako PS, P.S. nebo P.

Co je PM ekonomika

Informace o zkratce 'p.m.'

Za měsíc. Používá se např. při definování úroku pro kreditní karty.

Co znamená zkratka ČJ

Číslo jednací (zkracováno č. j., čj.) je jednoznačný identifikátor dokumentu.

Jak se píše c J

Číslo jednací a popisné

Na většině úředních dokumentů nesmí chybět číslo jednací. Tento údaj lze psát buď jako dvě jednotlivá slova s mezerou (č. j.), nebo dohromady s jednou tečkou (čj.).

Co je to flexit

Feelovat (feel U) – ve významu něco pocitově prožít, také ve spojení feel U/ feel with ya – soucítit s někým, cítit jeho bolest, politovat. Flexit – chlubit se novými a značkovými věcmi před někým (ukazovat se) a snaha udělat na někoho dojem.

Co to je lol

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.

Co je to Lmao

LMAO/LMFAO – „Laughing My (Fucking) Ass Off“ – v překladu doslova Po*ělám se smíchy nebo Umřu smíchy. Vyjadřuje opravdu velké pobavení.

Co je to BRUH

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Co je lepsi ČEZ nebo pre

Pro spotřebu 2000 kWh ročně vychází ze srovnání produktů ČEZ nejlépe eTarif. Domácnost ušetří v porovnání s běžným produktem Comfort na měsíčním poplatku 50 korun. Čím nižší spotřeba elektřiny je, tím větší roli hraje v celkové ceně právě výše měsíčního paušálu.