Co je vyrobeno z plastů?

Co se vyrábí z vytříděného plastů

Z vytříděných PET lahví se vyrábějí technická či textilní vlákna a z nich pak koberce nebo oděvy případně nové láhve, vázací pásky apod. Také fleecové oblečení nebo deky jsou původně PET lahve. Plastové sáčky, fólie nebo tašky se převážně regranulují a následně slouží k výrobě nových fólií.

Co vše patří do plastů

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Co se vyrábí z recyklovaných PET lahví

Recyklací PET (polyethylentereftalát) lahví vzniká tzv. rPET, ze kterého lze poté vyrobit nové plastové lahve nebo textilní vlákna. Tento nový vylepšený rPET se jeví jako přirozené řešení ekologického problému s množstvím plastu, které už na světě existuje.
Archiv

Kam patří ostatni plasty

Patří do žlutého kontejneru.

Jaké plasty se dají recyklovat

Využít je možné tyto druhy: PET lahve (4 barvy – čiré, modré, zelené, zbytek), PE folie (čiré a barevné), PE duté obaly (např. nádoby od jaru), PE kelímky, pěnový polystyren a objemné plasty (např. zahradní židle). Z těžko recyklovatelných plastů se vyrábí tuhá alternativní paliva, která se spalují v cementárnách.

Co se vyrábí z PET

Právě z čirých regranulátů vznikají nové PET láhve, PET fólie a PET blistry. Z čirých vloček pak lze vyrobit technická a textilní vlákna. Z technických vláken se dále vyrábí třeba pleny a koberce, z textilních vláken se pak vyrábí např. spacáky, fleecové bundy, mikiny atd.

Kde končí plastový odpad

Přestože jsou Češi šampioni ve třídění odpadu, ze žlutých kontejnerů se reálně recykluje jen třetina plastů. Zbytek umělých hmot končí ve spalovnách nebo v cementárnách.

Co se vyrábí z tříděného odpadů

Proto je možné při recyklaci zvolit dva rozdílné postupy. Buď se cíleně používají pro výrobu papíru v papírnách pomocí tzv. vířivého rozvláknění a zbytek jako palivo, ve druhém případě se nápojový karton rozdrtí, kousky se vyperou, vysuší a následně se z nich ve světě vyrobí např. stavební desky.

Kam se hází krabice od mléka

Do oranžového (není-li ve Vaší lokalitě specifikováno jinak) vhazujte: Krabice od mléka, džusů, laciného vína, a to jakýchkoli velikostí, barev a tvarů. Jinými slovy všechno, co nese označení C/PAP, 81 nebo 84. Někde je možno vhazovat nápojové kartony do kontejnerů na papír.

Jak určit druh plastů

Určení druhu plastu

Základní druhy plastů lze například rozeznat orientační zkouškou ve vodě. Vložte do ní odlomený kousek a sledujte, zda se ponoří. Ty neslepitelné odpuzují vodu, tedy plavou, například polyethylen a polypropylen. Ostatní se potopí.

Co všechno se dá recyklovat

Zcela běžně se recykluje sklo, papír, plasty, nápojové kartony. Vysloužilé výrobky ze železa nebo jiných kovů by měly být odvezeny do sběrného dvora. Do obyčejné popelnice se nesmí vyhazovat chemikálie, barvy, laky, baterie, staré léky, zářivky, elektroodpad apod.

Co se vyrábí z tříděného odpadu

Proto je možné při recyklaci zvolit dva rozdílné postupy. Buď se cíleně používají pro výrobu papíru v papírnách pomocí tzv. vířivého rozvláknění a zbytek jako palivo, ve druhém případě se nápojový karton rozdrtí, kousky se vyperou, vysuší a následně se z nich ve světě vyrobí např. stavební desky.

Kam s plasty z auta

Plast a sklo, tetrapakové obaly (od mléka a džusů) se ukládá do plastů. Objemný a nebezpečný odpad a vyřazená elektrozařízení patří do sběrného dvora, jednou ročně lze objemný odpad ukládat přímo do přistavených kontejnerů ve městě.

Kam patří plata od léků

Jsou kombinovaným obalem. Nejčastěji z plastu a hliníku, které od sebe v běžném recyklačním procesu nelze oddělit. Nepatří proto do kontejneru na plast ani na kovy, ale do směsného odpadu. Pozor, ta, která ještě obsahují léky, patří samozřejmě do lékárny!

Kam patří Tetra Pak

I v tu chvíli ale patří Tetrapak obaly do tříděného odpadu, i když způsob recyklace není v této oblasti zcela jednotný. Na některých místech se obaly od mléka a jiných nápojů vyhazují do modrých kontejnerů, které jsou primárně určeny na papír. Jinde se zase vhazují do žlutých popelnic na plast.

Kam s platy od vajec

Obaly od vajíček a toaletní ruličky

Tak jak teda Pravda je taková, že dřív se obaly od vajec a ruličky z papíru opravdu netřídily, když jsou vyrobené z předtím recyklovaného papíru nižší kvality. Před několika lety sa ale změnily zákony a už i takové papírové výrobky patří do tříděného, tedy modrého kontejneru.

Co je to PE a PP

Polyetylen (PE) a polypropylen (PP) jsou plasty souhrnně nazývané polyolefiny. Mají široké použití při výrobě spotřebního zboží. Vzhledem k jejich nepolárnímu charakteru mají špatné adhezívní vlastnosti, a tím obtížnou slepitelnost. Polyolefiny lze lepit jenom v případě vhodné povrchové úpravy před lepením (aktivací).

Jak se značí plast

PLASTY (1-19) PET (PETE) Polyethylentereftalát. HDPE (PE-HD) Polyethylen s vysokou hustotou. PVC (V) Polyvinylchlorid. LDPE (PE-LD) Polyethylen s nízkou hustotou. PP Polypropylen. PS Polystyren.

Kam vyhodit barvu ve spreji

Prázdné spreje od antiperspirantů a deodorantů pak můžete bez obav hodit do kontejneru na kovový odpad, který má šedou barvu.

Kam se hází krabice od pizzy

Krabice od pizzy a grilovací marinády

Krabice od pizzy patří do běžné popelnice na směsný odpad. „Je to z toho důvodu, že papír nasákne omastkem a pro další recyklaci není vhodný. Stejně by spotřebitelé měli postupovat i v případě znečistěných polystyrenových obalů na jídla rozvážená z restaurací.

Kam patří obal od chipsů

Dobrý den, obaly od chipsů i nápojové kartony se řadí mezi tzv. kombinované obaly, které se skládají z více než jednoho druhu materiálu. Ve většině případů nelze tyto materiály od sebe oddělit, a tudíž patří do směsného odpadu. Příkladem takového odpadu může být například sáček od koření nebo většina obalů od chipsů.

Kam patří krabice od džusů

Kam co patří

PATŘÍ NEPATŘÍ
NÁPOJOVÝ KARTON krabice od mléka a mléčných výrobků, džusů i vína (tento odpad patří do kontejneru na plasty) obaly od vajíček, kartonové krabice
TEXTIL suché a čisté oblečení, obuv, roztrhané látky

Co je to HDPE

Zkratka HDPE aneb ten hodně „hustý“ polyetylen!

Zkratkou HDPE se označuje polyetylen s vysokou hustotou, který se řadí do stejné skupiny jako PET – tedy termoplasty.

Co je PE PP PTFE

Obecně lze říci, že plasty PP (polypropylen), PE (polyetylen) a PTFE (teflon) se prakticky slepit nedají (s odpovídající pevností)**. Silikon je zvláštní kapitolou technologie lepení***. Mnoho plastů však označení nemá a proto musíte určit slepitelnost jinou metodou. Někdy je to jednoduché, jindy složitější.

Jak poznat o jaký druh plastů se jedná

Určení druhu plastu

Základní druhy plastů lze například rozeznat orientační zkouškou ve vodě. Vložte do ní odlomený kousek a sledujte, zda se ponoří. Ty neslepitelné odpuzují vodu, tedy plavou, například polyethylen a polypropylen. Ostatní se potopí.