Co jsou stonky?

Co dělá stonek

Stonek je základním orgánem velké většiny cévnatých rostlin. Jako takový má i některé zásadní funkce. Nese orgány fotosyntézy (listy) a orgány pohlavního rozmnožování (květy, plody). Stonek dále rozvádí roztoky minerálních látek z kořenů do listů a organické asimiláty z listů do růstových pletiv.

Co vyrůstá ze stonku

Listy vyrůstají ze stonku nebo tvoří přízemní růžici. Zabezpečují dýchání rostlin a příjem sluneční energie. Listy se skládají z čepele (je plochá a má různý tvar) a řapíku (stopka listu, která u některých listů může chybět).
Archiv

Co to je stonek

Stonek je nadzemní část rostliny, která nese listy, pupeny a generativní orgány (květ, plod a semeno). Její další funkcí je ukládání zásob, zajištění transportu živin a případně má i funkci asimilační (pokud obsahuje chloroplasty) (1).
Archiv

Jaký je rozdíl ve stonku byliny a dřeviny

Dřeviny jsou keře nebo stromy. Keře nemají kmen. Stromy mají kmen. Na stonku bylin vyrůstají listy a barevné květy.

Jaký význam mají pro člověka stonky

FUNKCE STONKU:

zprostředkovává obousměrný transport látek mezi kořenem a nadzemní částí rostliny, především listy (transpirační a asimilační proud). zajišťuje optimální polohu pro listy a květy (ve stonku proto převažují mechanická a vodivá pletiva.)

Kdo má lodyhu

Listy nejsou jen na jedné části stonku – jsou rozmístěny po celé jeho délce, stonek navíc přetrvává jen jedno vegetační období. Je to nejčastější druh stonku, mezi rostliny s tímto stonkem patří hluchavka, mák polní, kopřiva, mochna.

Jaký stonek mají byliny

Bylinný stonek bývá různého tvaru na průřezu: válcovitý, čtyřhranný, trojhranný, zploštělý, rýhovaný; podle růstu přímý, vystoupavý, poléhavý, plazivý, popínavý (bylinné liány). Byliny mohou mít různou velikost od nejmenších rostlin na Zemi (drobnička, Wolffia) po obří rostliny.

Čím se liší keř od stromu

Rozdíl mezi stromem a keřem spočívá nikoli ve výšce, ale v odlišnosti kmene. Zatímco strom má kmen vyrůstající přímo ze země, keř (hlavní) kmen nemá, jeho větve vyrůstají přímo ze země (eventuálně se větví hned nad zemí). Nadzemní část stromu (tzv. prýt) se dělí na kmen a korunu, složenou z větví.

Jak se liší kořen a oddenek

Oddenek neboli rhizom nese, na rozdíl od kořenů, listy (šupiny), v jejichž úžlabí se vytvářejí pupeny budoucích výhonů. Poznat jej můžeme také podle jizev vzniklých opadem starých listů. Ze spodní strany vyrůstají kořeny. Oddenek je zásobní orgán typický pro mnohé rostliny, např.

Co je to šlahouny

Šlahoun (specializovaný typ výhonku) je neodborný název pro pružný dřevnatý výběžek stonku z úžlabí přízemních listů. Bývá zpravidla nevětvený, listnatý. Nese na zkrácených větévkách (brachyblastech) květenství nebo květy, např. ostružiník (Rubus fruticosus).

Co to je lodyha

Lodyha (caulis) je nadzemní nedřevnatý stonek bylin, který nese listy (na rozdíl od stvolu). Listy nejsou jen na jedné části stonku – jsou rozmístěny po celé jeho délce, stonek navíc přetrvává jen jedno vegetační období.

Jaký je rozdíl mezi keřem a Polokeřem

Dělení dřevin

Další skupiny dřevin jsou keře (jejich stonky se větví hned u země a jsou na rozdíl od polokeřů celé dřevnaté) a některé liány s dřevnatým stonkem. Přechodem mezi dřevinami a bylinami jsou polokeře, jejichž stonky se větví hned od země, ale jsou zdřevnatělé pouze ve spodní části.

Jaké keře k plotu

Volně rostoucí živé ploty

V podobě volně rostoucích živých plotů jsou oblíbené například zlatice (Forsythia), vajgélie (Weigela), pustoryly (Philadelphus), svídy (Cornus), ptačí zoby (Ligustrum), kaliny (Viburnum), tavolníky (Spiraea), šeříky (Syringa) a nebo třeba stromkové hortenzie (Hydrangea).

Kdo má oddenek

Oddenek je zásobní orgán typický pro mnohé rostliny, např. zahradní kosatce (Iris), dosny (Canna), konvalinky (Convallaria), některé begonie a bambusy.

Co je to kolce

Kolec je jihočeský výraz pro zahradní kolečko. Hovorový název pro toto užitečné zahradní náčiní se liší v jednotlivých oblastech napříč republikou. Můžete se setkat s názvy kolca, kotouč, kortouč, radvánec, chodsky kolmaha, valašsky táčky, v Těšínském Slezsku točky, ale u nás v Radobytcích je to kolec.

Co je to Stolon

Boční výběžek stonku, který na svém konci koření – zakládá novou rostlinu (odnož). Šlahouny slouží rostlině k vegetativnímu rozmnožování, najdeme je např. u jahodníku, máty, ostružiníku.

Co to je stvol

Stvol (latinsky scapus, anglicky scape) je bezlistý a nevětvený stonek některých vyšších rostlin nesoucí květ nebo květenství. Vzniká prodloužením posledního článku stonku.

Co je to dřevina

Dřevina je cévnatá vytrvalá rostlina se schopností druhotného tloustnutí dřevnatého stonku. Díky vrstvě dělivých buněk (kambiu) se mohou směrem dovnitř od této vrstvy tvořit buňky dřeva a vnějším směrem buňky lýka. Tím je umožněno druhotné tloustnutí dřevin a tvorba dřevnatých nadzemních stonků.

Čím se liší byliny od stromu a keřů

Stromy jsou nejvyšší, mají kmen, korunu s listy nebo jehličím a květy (plody). Keře jsou vzrůstem nižší rostliny s dřevnatými stonky. Na nich jsou listy nebo jehličí a květy (plody). Byliny jsou nejnižší rostliny.

Jak daleko od plotu túje

Co se dá v takovém případě dělat ODPOVĚĎ: Podle nového občanského zákoníku platí, že by túje měly být vysázeny nejméně metr a půl od společné hranice pozemků.

Jak rychle roste cypřiš

Cypřiš je stálozelený jehličnatý strom, který velmi rychle roste. Během jednoho roku dokáže povyrůst až o jeden metr! Rychlý přírůstek je však vykompenzován náročnější péčí. Častěji potřebuje zastřihovat a v zimě chránit před velkými mrazy.

Jaký je rozdíl mezi trnem ostnem a Kolcem

Typy trnů Trnité útvary můžeme rozdělit dle toho, jestli obsahují cévní tkáň. Trny a kolce v sobě mají cévní svazky, zatím co u ostnů tomu tak není (to je také důvod, proč se z rostliny dají ostny snadno ulomit). Hlavní dělení trnů je však dle jejich původu vzniku.

Co jsou trny

Trn je vlastně přeměněná část rostliny – stonku, listu nebo i kořene. Takový trn skutečně tvoří stejné buňky, stejné cihličky, z jakých je postavený třeba právě ten stonek. Trny ze stonku najdete například na trnce. Trny vzniklé z listů zase najdete na kaktusu.

Co je to dendrolog

Jedná se o nauku o stromech a dřevinách (dendron = strom, logie = nauka). Její počátky spadají do poloviny 19. století a je součástí systematické botaniky.

Co je to dendrologie

Dendrologie (z řeckého dendron – strom a logie – nauka) je nauka o dřevinách, tj. o stromech, keřích a polokeřích. Dendrologie v užším slova smyslu je součástí systematické botaniky. Její počátky spadají do poloviny 19. století a jsou spojeny především s rozvojem tehdejšího německého lesnictví.