Co má za auto Petr Pavel?

Co má prezident za auto

Čeští vládní činitelé používají pro dopravu převážně vozy Škoda a Audi. Z ministrů, již mají na služební auto ze zákona nárok, většina používá Škodu Superb, které zdarma zapůjčuje Škoda Auto. Dále zde pak můžeme najít i BMW, Mercedes-Benz a Lexus.

Kde bydlí prezident Petr Pavel

V době kandidatury na prezidenta v roce 2023 měl bydliště hlášené v obci Černouček v okrese Litoměřice, kde jeho choť rovněž působí jako členka obecního zastupitelstva.

Kdy nastoupi prezident na Hrad

Volba prezidenta České republiky 2023

2. kolo
Stát Česko
Druh voleb prezidentské
Volební termín 27. a 28. ledna 2023
Předchozí volby 2018

Na co má prezident nárok

Prezident má nárok na užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce i k osobní dispozici, rovněž má nárok k užívání nemovitostí tvořících sídlo prezidenta republiky, tedy zejména Pražský hrad a zámek Lány a k dispozici má dvě telefonní stanice.

V čem jezdí premiér

„Momentálně pan premiér využívá služební vůz Audi, kterým ho vozí ochranná služba.

Co dělá manželka Petra Pavla

Eva Pavlová (rozená Zelená, * 5. listopadu 1964 Šumperk) je podplukovnice české armády v záloze, od září 2022 zastupitelka obce Černouček a od března 2023 první dáma České republiky z titulu manželky prezidenta republiky Petra Pavla. Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jak bydlí prezident

Lumbeho vila
Stavebník Karl Lumbe
Současný majitel Česká republika
Poloha
Adresa U Brusnice čp.188/IV, č.o.1, Hradčany, Praha 1, Česko

Co to je inaugurace

Inaugurace (řidčeji inaugurování) je slavnostní společenský obřad či ceremonie, která představuje veřejné uvedení (instalaci) konkrétního člověka do jeho nové funkce, respektive do jeho úřadu.

Co znamená inaugurace prezidenta

Inaugurace prezidenta České republiky je slavnostní ceremonie, při které je zvolený kandidát na prezidenta uveden do úřadu prezidenta České republiky. Tradičně se tak koná den po vypršení pětiletého mandátu předchozí hlavy státu.

Jaký plat má prezident Zeman

Plat Miloš Zeman

Kupnisila.cz Oct. 2022: The total net salary of the President of the Czech Republic this year is CZK 463,806/month. Ceskenoviny.cz Dec 2019: Next year the President will receive CZK 302,700 per month and ministers of CZK 173,200 a month, as will the vice-presidents of parliamentary chambers.

Co je doživotní renta

Doživotní renta zajišťuje přísun peněz lidem bez ohledu na to, jak vysokého věku se dožijí. A to má význam zejména v současné době zvyšující se délky dožití. Jenže zvyšující se délka dožití, která souvisí s lepším životní stylem, prostředím i medicínou, je hrozbou pro pojišťovny nabízející doživotní rentu.

V čem jezdí Vláďa

Většinou Audi a BMW. Německé BMW a Audi slouží nejčastěji jako auta ministrů české vlády. Vozy mnichovské automobilky sek ministrům dostávají přes výběrová řízení, jež vládní úřady musí vyhlásit před nákupem vozů.

Kde byl vyroben prezident

NW Präsident byl prvním továrně vyráběným sériovým automobilem na území Česka, resp. tehdejšího Rakouska-Uherska a jedním z prvních automobilů na světě vůbec. Automobil vyráběla továrna Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesselschaft A. G. (NW) v Kopřivnici, dnešní Tatra.

Kde se narodil generál Pavel

1. listopadu 1961 61 let, PlanáPetr Pavel / Datum narození

Jak se pozna že je prezident na Hradě

Prezidentská standarta

Uprostřed bílého pole je velký státní znak, pod kterým je na červené stuze, podložené žlutými lipovými ratolestmi, bílý nápis PRAVDA VÍTĚZÍ. List vlajky je čtvercový (v poměru šířky k délce 1:1). Označuje sídlo prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v České republice, stejně tak např.

Kde bydlel Vaclav Klaus

PrahaVáclav Klaus / Místa bydliště

Jak dlouho je prezident ve funkci

Prezidentovo funkční období trvá pět let. Vzdát se svého úřadu může též do rukou předsedy Senátu Parlamentu ČR. Výkon pravomocí, protokolární povinnosti a další funkce spojené s osobou prezidenta zajišťuje Kancelář prezidenta republiky, jeho ochranu má na starosti specializovaný útvar Policie ČR.

Jak probíhá inaugurace

Složení slibu

Slavnostní ceremoniál se tradičně koná ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Slavnostní schůze obou komor Parlamentu se vedle poslanců a senátorů účastní zpravidla i bývalí prezidenti, členové diplomatického sboru, rektoři, zástupci soudní moci (předseda Ústavního soudu) nebo představitelé církve.

Kde se kona inaugurace

Obřad probíhá ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Některá data mohou pocházet z datové položky.

Kdo má nejvyšší plat v ČR

Nejlépe placené profese v Česku

Proto nejvyšší platy v ČR mají ředitelé velkých firem nebo dispečeři letového provozu. Statistiky výdělků profesí lze nalézt v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV).

Jaký je plat soudce

Nejméně vydělává mladík na okrese, zatímco nejvyšší odměnu pobírají předsedové nejvyšších institucí, které sídlí v Brně. Základní platy soudců sahají od 100 100 Kč po 329 800 Kč hrubého měsíčně, navíc přičítáme paušální náhrady a případně naturálie.

Jak dlouho se bere renta

U pracovněprávních rent je jasné, do kdy se poskytují, a to podle § 271b odst. 6 zákoníku práce. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let, nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění.

Kdo má nárok na výsluhu

Hlavními podmínkami pro nárok je, že daná osoba odchází ze služby, kterou vykonávala minimálně 15 let za předpokladu, že nebyla propuštěna za úmyslné spáchání trestného činu anebo sama nepodala výpověď z důvodu, že proti ní bylo vedeno trestní řízení kvůli spáchání úmyslného trestného činu.

Kdo je majitel Škoda Auto

Škoda Auto
Zaměstnanci 35 437 (2020)
Mateřská společnost Volkswagen Group
Majitel Volkswagen Finance Luxemburg (100 %)
Identifikátory

Jakou rychlostí jel automobil President

Automobil poháněl vzadu umístěný dvouválcový, 2,7litrový motor Benz o výkonu 6,6 koní, nejvyšší rychlost činila přibližně 24 km/h. Síla motoru se přenášela na zadní kola. Zajímavostí je, že NW Präsident (Nesselsdorfer Wagenbau Fabriks Gesellschaft) se ovládal řídítky, nikoliv volantem.