Co nahrazuje datová schránka?

Co umožňuje datová schránka

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů (datových zpráv) orgány veřejné moci, k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Zjednodušeně řečeno, datová schránka slouží k přijímání a posílání úředních (elektronických) dopisů mezi Vámi a orgány veřejné moci.

Co všechno bude chodit do datové schránky

Jednou z nadstavbových funkcí jsou takzvané poštovní datové zprávy. Když povolíte jejich příjem (povolení služby je zdarma) můžou vám do datové schránky chodit informace a dokumenty od dalších institucí: banky, pojišťovny nebo dodavatele energií.

Jaký je rozdíl mezi datovou schránkou fyzické osoby a podnikající fyzické osoby

Z pohledu státu se bude jednat o „datovou schránku podnikající osoby“, která se od klasické „datové schránky fyzické osoby“ liší – je vázaná na IČO a nově ji nebude možné znepřístupnit, pokud stále podnikáte. Je totiž přímo svázaná s vaším podnikáním.

Jak se posílá do datové schránky

Sestavenou datovou zprávu odešlete klepnutím na tlačítko ODESLAT ZPRÁVU v levém dolním rohu okna pro vytvoření datové zprávy. Pokud posíláte placenou datovou zprávu, je nad tlačítkem ODESLAT ZPRÁVU uveden údaj o poplatku, který musíte uhradit.

Jaké jsou nevýhody datové schránky

Mínusy u datových schránek jsou to, že dokument, který přijde, se do deseti dní automaticky považuje za doručený. Nezáleží, jestli jste se během této doby do schránky přihlásili a zprávu skutečně přečetli. Můžete tak prošvihnout lhůtu pro odvolání nebo dlužit za pokutu, o které nevíte.

Proč používat datovou schránku

I když datovou schránku mít nemusíte, hodně vám pomůže, že si ji zařídíte. Datová schránka je užitečný nástroj, protože nebudete muset tak často osobně na úřady či poštu. Ušetříte i za doporučené dopisy, které posíláte úřadům, protože komunikace s úřady datovou schránkou je zdarma.

Kdy bude povinná datová schránka

Od 1. ledna 2023 dojde na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům a nadacím. Zavedení nových datových schránek proběhne ve třech vlnách od ledna do března 2023, kdy budou noví uživatelé datovek postupně dostávat své přihlašovací údaje.

Kdy zaniká datová schránka

Jakmile je živnost zrušena, tato skutečnost se propíše do registrů a nastupuje automatický proces znepřístupnění datové schránky. Datová schránka je znepřístupněna během několika dnů (tzn. že do schránky nebudou chodit žádné datové zprávy), ale zrušena bude až po uplynutí 3 let.

Proč si zřídit datovou schránku

Protože se do systému datových schránek přihlašujete přes ověřenou identitu, adresát má jistotu, že vše, co mu posíláte datovou schránkou, jste poslali opravdu vy. Díky datové schránce můžete zasílat dokumenty úřadům elektronicky z pohodlí domova, a elektronicky je i přijímat.

Proč mít datovou schránku

Protože se do systému datových schránek přihlašujete přes ověřenou identitu, adresát má jistotu, že vše, co mu posíláte datovou schránkou, jste poslali opravdu vy. Díky datové schránce můžete zasílat dokumenty úřadům elektronicky z pohodlí domova, a elektronicky je i přijímat.

Jak dlouho trvá založení datové schránky

Stáhněte si formulář, který vytiskněte a vyplňte. Na žádosti si nechte úředně ověřit podpisy. Datová schránka je zřízena obvykle ve lhůtě tří dnů po obdržení žádosti.

Jaké jsou výhody datové schránky

Snadný přístup a zprovoznění služby – stačí se přihlásit a můžete začít úřadovat.Kdykoliv a kdekoliv – stačí přístup k internetu a můžete se přihlásit kdy a kde chcete.Rychlé odeslání – okamžité odbavení vytvořené zprávy.Okamžité doručení – jakmile přijde zpráva do schránky příjemce, je ihned doručena.

Jak se vyhnout zřízení datové schránky

Datová schránka bude zřízena i subjektům, které mají živnost pozastavenu. Důvodem nezřízení či znepřístupnění datové schránky je pouze výmaz subjektu ze zákonem stanovené evidence, tj. ukončení podnikání.

Co obnáší zřízení datové schránky

Datovou schránku si můžete v Portálu občana online založit, pokud už vlastníte nebo využíváte nějaký z nástrojů elektronické identifikace (NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita a další možnosti). Stačí se jimi do Portálu občana přihlásit. Na úvodní obrazovce zvolíte „Založit datovou schránku“.

Co se stane když si Neaktivuji datovou schránku

Pokud si někdo neaktivuje datovou schránku sám a nechá to na nás, tak na to má zcela nepochybně právo a neporušuje zákon. Nehrozí mu rovněž ani žádná sankce, ale sám sebe připravuje o možnost se s datovou schránkou seznámit, naučit se s ní pracovat a vyzkoušet si některé věci v tom prostředí.

Co dělat když nechci datovou schránku

Pokud by tito lidé nechtěli datovou schránku používat, museli by ji deaktivovat na příslušné pobočce CzechPointu (deaktivace trvá tři dny). Zákon měl mimo jiné usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy.

Jak zjistit zda má někdo datovou schránku

Seznam držitelů datových schránek umožňuje veřejnosti zjistit, zda konkrétní subjekt má aktuálně zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, a to včetně zjištění jednoznačného identifikátoru datové schránky subjektu. Poskytuje webové služby a strojově čitelné seznamy datových schránek.

Proč datová schránka

I když datovou schránku mít nemusíte, hodně vám pomůže, že si ji zařídíte. Datová schránka je užitečný nástroj, protože nebudete muset tak často osobně na úřady či poštu. Ušetříte i za doporučené dopisy, které posíláte úřadům, protože komunikace s úřady datovou schránkou je zdarma.

Co se stane když Nevyzvednu datovou schránku

Těm, kteří se sami nepřihlásí, se schránka automaticky aktivuje po uplynutí 15 dnů ode dne doručení přihlašovacích údajů. I v tomto případě se uplatní fikce doručení, pokud si adresát písemnost nevyzvedne na poště.

Kdy zanikne datová schránka

Jakmile je živnost zrušena, tato skutečnost se propíše do registrů a nastupuje automatický proces znepřístupnění datové schránky. Datová schránka je znepřístupněna během několika dnů (tzn. že do schránky nebudou chodit žádné datové zprávy), ale zrušena bude až po uplynutí 3 let.

Jak často se přihlašovat do datové schránky

Přístup ke každé datové schránce je vázán na uživatelské jméno a přístupové heslo. Toto heslo si můžete kdykoliv změnit podle vlastní potřeby. Pozor – v základním nastavení je nutné heslo opakovaně měnit; vždy nejpozději po 90 dnech!

Co kdyz si Nezridim datovou schránku

Důvodem k nezřízení či ke znepřístupnění datové schránky je pouze výmaz subjektu ze zákonem stanovené evidence, tj. ukončení podnikání. Datové schránky se od nového roku postupně zřizují všem fyzickým podnikajícím osobám, které jsou zapsáni v tzv. Registru osob, a ještě si ji na vlastní žádost nezřídili.

Co se stane když se nepřihlásím do datové schránky

Pokud se do datové schránky nepřihlásíte, bude datová zpráva považovaná za doručenou desátým dnem od jejího doručení do datové schránky. Od momentu kdy je datová zpráva doručená běží například zákonné lhůty pro odpověď. Jinak je to ale v případě, že si nastavíte v Portálu občana zasílání upozornění.