Co napsat do kupní smlouvy na auto?

Jak napsat smlouvu na auto

Kupní smlouva auto (vzor smlouvy) musí obsahovat co nejpřesnější identifikaci smluvních stran a předmětu prodeje (auta) a rovněž podmínek, za kterých je auto prodáváno (kupní cena, způsob platby, seznam vad a další). Kupní smlouva musí být samozřejmě podepsaná oběma stranami. Úřední ověření podpisů nutné není.
Archiv

Na co si dát pozor v kupní smlouvě na auto

Dost často se setkáváme s tím, že kupní smlouvy auta pokulhávají v nedostatečném popisu stavu vozu. Značka, typ, rok výroby, výbava, počet předchozích majitelů nebo stav tachometru by měly být standardem. My doporučujeme popsat i stav karoserie, motoru, podvozku a provozních kapalin vozu.
Archiv

Co napsat do stavu karoserie vozidla

Trvejte na uvedení následujících parametrů: značka, typ, rok výroby, objem a číslo motoru, VIN kód, SPZ, barva karoserie, výbava, číslo technického průkazu, informace o platnosti STK a emisí, zemi původu, počet předchozích majitelů, stav tachometru, počet předaných klíčů a dokumentů k vozu.
Archiv

Jak vyjednat slevu při nákupu auta

2. Zkuste si říci o slevu: Sice nejsme na arabském tržišti, ovšem za dotaz člověk nic nedá. Zkuste tedy před nákupem oslovit více dealerů, ať už osobně, mailem či telefonicky. Prodejci bývají většinou nesmlouvaví, ovšem pokud mají na skladě některý model již delší dobu, je docela možné, že vám s cenou trochu povolí.

Co se píše do kupni smlouvy

Co by měla kupní smlouva obsahovatIdentifikace obou stran – kupujícího a prodávajícího (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, popřípadě název firmy, adresa sídla, IČ a DIČ)Jednoznačná identifikace vozidla – značka, model, datum první registrace, VIN kód, barva, poznávací značka.Počet najetých kilometrů vozidla.

Co napsat do smlouvy

Každá smlouva by měla obsahovat následující náležitosti.Smluvní strany. Pokud smlouvu uzavírají právnické osoby, patří mezi základní údaje článku Smluvní strany:Předmět smlouvy.Základní podmínky spolupráce.Povinnosti smluvních stran.Cena zboží, služby či díla.Odstoupení od smlouvy.Další ustanoveníZávěrečná ustanovení

Jak se píše kupní smlouva

Povinné náležitosti kupní smlouvy dle občanského zákoníku jsou:identifikace smluvních stran.identifikace předmětu převodu.určení kupní ceny.podpisy účastníků

Co má obsahovat kupní smlouva

Každá kupní smlouva musí minimálně obsahovat:

kupní cenu, shodu projevu vůle, datum, podpisy.

Co se píše do kupní smlouvy

Co by měla kupní smlouva obsahovatIdentifikace obou stran – kupujícího a prodávajícího (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, popřípadě název firmy, adresa sídla, IČ a DIČ)Jednoznačná identifikace vozidla – značka, model, datum první registrace, VIN kód, barva, poznávací značka.Počet najetých kilometrů vozidla.

Jak dlouho trvá koupě auta

Vůz vystavený v autobazaru čeká na nového majitele v průměru 1 až 3 měsíce. Průměrná doba inzerce auta činí 56,6 dne. Informovala o tom společnost AAA AUTO. Do statistik jsou ale započítány i specifické vozy, které si majitele hledají hůře.

Jak zaplatit při koupi auta

Otázka vyvstává v případě formy úhrady automobilu. Soukromí majitelé aut dříve preferovali platbu v hotovosti, s pokrokem doby je ale samozřejmostí bezhotovostní platba a žádný prodejce by s tím neměl mít problém. Pokud by prodejce doslova vyžadoval platbu v hotovosti, zvažte, zdali je prodejce opravdu věrohodný.

Co musí obsahovat smlouva o prodeji auta

Co by měla kupní smlouva obsahovatIdentifikace obou stran – kupujícího a prodávajícího (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, popřípadě název firmy, adresa sídla, IČ a DIČ)Jednoznačná identifikace vozidla – značka, model, datum první registrace, VIN kód, barva, poznávací značka.Počet najetých kilometrů vozidla.

Jak dlouho se dá jezdit na kupní smlouvu

Především zákon nezná žádné "ježdění na kupní smlouvu", takže odpověď na otázku "jak dlouho lze jezdit pouze na kupní smlouvu" zní "podle zákona ani vteřinu". Prostě je třeba mít ORV (=osvědčení o registraci vozidla, tzv. malý techničák), a doklad o pov. ručení.

Jak vyplnit kupní smlouvu

Co by měla kupní smlouva obsahovat

Jelikož je kupní smlouva nejdůležitějším dokumentem při koupi i prodeji vozidla, dbejte na to, aby obsahovala všechny důležité informace: Identifikace obou stran – kupujícího a prodávajícího (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, popřípadě název firmy, adresa sídla, IČ a DIČ)

Co musí být v kupní smlouvě

Každá kupní smlouva musí minimálně obsahovat:identifikaci smluvních stran,identifikaci předmětu smlouvy,kupní cenu,shodu projevu vůle,datum,podpisy.

Na co si dát pozor při podpisu kupní smlouvy

Kupní smlouva

Je třeba dát si pozor na případné smluvní pokuty, lhůty k tomu či onomu, vedlejší ujednání a podmínky splacení nebo výplaty samotné kupní ceny. Pomoc odborníka v komplikovaných případech může mít zásadní význam a může pomoci odhalit na první pohled neškodná, avšak záludná smluvní ujednání.

Co je potřeba k převodu vozidla

Jaké dokumenty jsou potřeba k převodu vozidla:osobní doklady obou smluvních stran (popř.velký technický průkaz,malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla),platná zelená karta,protokol o evidenční kontrole – na základě novelizace zákona č.uhrazený správní poplatek za přehlášení vozidla ve výši 800 Kč.

Jak stojí a leží auto

Kupní smlouva “Jak stojí a leží” je typ smlouvy, ve které se prodávající zříká veškeré odpovědnosti za možné projevené vady na prodaném vozidle. Kupujícímu je tak tedy zároveň znemožněno případné projevené vady na vozidle reklamovat nebo kvůli nim odstoupit od smlouvy.

Kdy je nejlepší koupit auto

Březen a září jsou nejrušnějšími obdobími pro prodej nových aut a stejně tomu je i u těch ojetých, i když s mírným zpožděním. Mezidobí před začátkem léta je obvykle tím nejlepším obdobím roku na koupi ojetého auta, pokud tedy nechcete čekat až do zimy.

Jaká je záruka na ojetý vůz

Pokud koupíte auto z autobazaru, tedy od obchodníka s ojetými auty, pak se na auto vztahuje záruka 24 měsíců na skryté vady. Zajímavé je pak stanovení prokazovací povinnosti – ta je do 6 měsíců od koupě na straně obchodníka.

Jaká je záruka při koupi ojetého vozu

Záruka na auto koupené od soukromé osoby

V případě nákupu auta od soukromé osoby je záruční doba na skryté vady 6 měsíců, přičemž prokazovací povinnost je v tomto případě na kupujícím – dle § 2445 a násl.

Jak drahé auto si koupit

Experti na osobní finance radí, aby lidé za auto dali maximálně 5-7 % hrubých příjmů domácnosti za dobu jeho předpokládaného užívání. Češi by tak měli ve dvou při průměrné mzdě lehce nad 33 000 Kč a koupi auta na 10 let vybírat mezi modely s cenovkou do 600 000 Kč.

Co je potřeba k přepisu vozidla 2023

Jaké dokumenty jsou k převodu potřeba:Kompletní dokumenty k autu (velký a malý techničák)Platnou zelenou kartu.Občanský průkaz.Protokol o evidenční kontrole.Kupní, leasingová smlouva nebo faktura.Podnikatelé živnostenský list nebo koncesní listinu.

Jak přepsat auto bez kupní smlouvy

Kupní smlouvu už není třeba předkládat, místo ní slouží ověřená plná moc. Vozidlo můžete přepsat na kterémkoliv registru vozidel, už tedy neplatí, že je třeba přehlášení dělat v příslušném kraji. Auto Jihočeského kraje tak klidně přihlásíte v Praze.

Kdo platí za přepis auta

Kdo přepis auta platí Poplatníkem je fyzická osoba, která podala žádost k provedení úkonu správnímu úřadu. Pokud nemáte smluvně upraveno, že tento poplatek hradí kupující, je povinen jej uhradit prodávající.