Co nepatří do modré popelnice?

Co patří a nepatří do tříděného odpadu

Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.
Archiv

Co nepatří do popelnice na plast

Co NEPATŘÍ do kontejneru PLASTYJednorázové pleny.Bakelity.Laminované pryskyřice.Molitany.Obaly od maziv a olejůLahve od stolních olejůZnečištěné plasty (např. zbytky potravin, chemikáliemi, oleji)Novodurové trubky.

Co vše patří do komunálního odpadu

Patří sem: popel, smetí, odpady z kuchyně, znečištěný papír, znečištěné plasty, atp. Nepatří sem: látky tekuté, nebezpečné odpady a jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob. uhynulá zvířata, papír, sklo, plast, nápojové kartony, kovy, bioodpad.
Archiv

Co patří a nepatří do papíru

Co do modrého kontejneru patří a nepatří přehledně

Patří: Nepatří:
Knihy bez vazby Povoskované papíry
Obálky včetně fóliových okének Fotopapír
Kartony od vajec Kapesníky, plen, ubrousky
Ruličky od toaletního papíru Dámské hygienické potřeby

Archiv

Kam patří plata od léků

Jsou kombinovaným obalem. Nejčastěji z plastu a hliníku, které od sebe v běžném recyklačním procesu nelze oddělit. Nepatří proto do kontejneru na plast ani na kovy, ale do směsného odpadu. Pozor, ta, která ještě obsahují léky, patří samozřejmě do lékárny!

Co nepatří do kontejnerů

Co nepatří do popelnice na bioodpadmaso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže.mléčné výrobky.vajíčka, včetně skořápek.zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují suroviny živočišného původu (pokrmy z masa, z vajec a mléka)zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky.skořápky z ořechů, pecky z ovoce.

Co nepatří do kontejneru

Co nepatří do popelnice na bioodpadmaso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže.mléčné výrobky.vajíčka, včetně skořápek.zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují suroviny živočišného původu (pokrmy z masa, z vajec a mléka)zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky.skořápky z ořechů, pecky z ovoce.

Kam patří krabičky od jídla

Krabice od pizzy a grilovací marinády

Krabice od pizzy patří do běžné popelnice na směsný odpad. „Je to z toho důvodu, že papír nasákne omastkem a pro další recyklaci není vhodný. Stejně by spotřebitelé měli postupovat i v případě znečistěných polystyrenových obalů na jídla rozvážená z restaurací.

Co do hnědé popelnice

Do hnědých popelnic bude patřit kuchyňský bioodpad, zejména zbytky potravin rostlinného původu, slupky a odřezky, jádřince, kávová sedlina, pokojové rostliny, hlína z květináčů.

Co nepatří do papírového odpadu

Co nepatří do kontejnerů

Mokrý, mastný a jinak znečištěný papír, voskový a uhlový papír (kopírák), obaly od vajíček a roličky od toaletního papíru, použité plenky, hygienické potřeby.

Kam patří krabice od džusů

Krabice od nápojů patří do oranžové popelnice

V dnešní době se nápojové kartony používají nejen na mléko, ale například také na džusy, krabicové víno, mošty a další podobné tekutiny.

Kam se hází krabice od pizzy

Krabice od pizzy a grilovací marinády

Krabice od pizzy patří do běžné popelnice na směsný odpad. „Je to z toho důvodu, že papír nasákne omastkem a pro další recyklaci není vhodný. Stejně by spotřebitelé měli postupovat i v případě znečistěných polystyrenových obalů na jídla rozvážená z restaurací.

Co davat do hnede popelnice

Patří sem zbytky ovoce a zeleniny, odpad ze zahrady (listí, tráva, větve) a interiérových rostlin včetně zeminy, papírové čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, hobliny, seno či sláma. Všechny slupky můžete házet do jedné z našich nádob na bioodpad, než je hromadně odnesete do popelnice.

Co do hnede popelnice

Patří do ní:Zbytky ovoce a zeleniny, pečiva i vařených jídel,kávová sedlina a čajové pytlíky,skořápky z vajíček a ořechů,lepenka, papírové kapesníky, ubrousky,zvadlé květiny, zemina z květináčů, posekaná tráva, větvičky, plevel,podestýlka a trus domácích zvířat, piliny,popel ze dřeva, stará zemina,

Jak třídit krabice od džusů

Nápojáč třídíme do oranžového kontejneru

No a všechny tyhle krabice na pitíčka, vína a mlíčka (malý i velký) se mají třídit do oranžových kontejnerů. Jak už to ale bývá, jsou i tady výjimky a někdy se nápojové kartony třídí do jedné nádoby spolu s jiným druhem odpadu.

Kam vyhodit krabice od banánů

Odneste je do modrého kontejneru

Jako první vás asi napadne modrý kontejner. Odtud papír putuje k dalšímu dotřídění a následné recyklaci. Trápit vás nemusí ani to, že na krabici zbyly kusy lepicí pásky. Ta recyklaci nebrání.

Jak získat hnědou popelnici

Další možností je telefonická objednávka na čísle 284 091 888. Třetí možností je pak osobní sjednání smlouvy v nejbližším zákaznickém centru Pražských služeb. Seznam zákaznických center je dostupný na www.psas.cz.

Jak se zbavit odpadu

Nejlevnějším a nejjednodušším řešením, jak se zbavit objemného odpadu, je odvézt ho na sběrný dvůr. Nevíte, kde se sběrné středisko nachází ve vaší obci Nevadí. Všechny sběrné dvory včetně kontaktních informací najdete přehledně v aplikaci Kam s ním.

Kam patří obaly od vajec

Obaly od vajíček a toaletní ruličky

Pravda je taková, že dřív se obaly od vajec a ruličky z papíru opravdu netřídily, když jsou vyrobené z předtím recyklovaného papíru nižší kvality. Před několika lety sa ale změnily zákony a už i takové papírové výrobky patří do tříděného, tedy modrého kontejneru.

Kam s krabicemi od mléka

Do oranžového (není-li ve Vaší lokalitě specifikováno jinak) vhazujte: Krabice od mléka, džusů, laciného vína, a to jakýchkoli velikostí, barev a tvarů. Jinými slovy všechno, co nese označení C/PAP, 81 nebo 84. Někde je možno vhazovat nápojové kartony do kontejnerů na papír.

Kam třídit obaly od mléka

Pokud vyhodíme nápojové kartony zmáčknuté, lépe se využije objem sběrné nádoby. Sešlápnuté nápojové kartony můžeme třídit již doma do speciálních tašek. Nejčastěji se setkáme s nápojovými kartony v podobě obalů od mléka a mléčných výrobků nebo džusů.

Kam vyhodit láhev od spreje

Nádoby od sprejů, šlehaček a pod. znovu nelze bohužel plnit, podle obsahu patří do nebezpečného nebo směsného komunálního odpadu.

Co lze dávat do bioodpadu

Co na druhou stranu do kompostu rozhodně nedávatplasty, sklo, kovy či kameny,chemicky ošetřené materiály (barvy, laky),sáčky z vysavače či jejich obsah,zbytky látek,kosti, odřezky masa a kůže (v kompostu není tak vysoká teplota, aby zničila původce chorob),stolní oleje a tuky,popel z uhlí a z cigaret,

Kam s biologickým odpadem

Kam mohu vyhazovat bioodpad Bioodpad můžete kompostovat na vlastní zahradě, společně se sousedy v komunitním kompostéru nebo i přímo v bytě. Pokud se na kompostování necítíte, o váš bioodpad se postará obec. Podle zákona o odpadech mají obce povinnost zajistit oddělený sběr bioodpadu a to minimálně od dubna do října.

Kam patří krabice od mléka

Krabice od nápojů patří do oranžové popelnice

V dnešní době se nápojové kartony používají nejen na mléko, ale například také na džusy, krabicové víno, mošty a další podobné tekutiny. Na jednu běžnou domácnost tím připadá skutečně dost odpadu, který pokud se správně nevytřídí, zbytečně zamořuje naši planetu.