Co ohrožuje včely?

Co sbírají včely

Navštěvují její květy a při sběru nektaru sbírají z květů zároveň pylová zrna na rousky zadních párů nožiček. Přenáší tak na svém těle pyl z květu na květ a z prašníku na pestík, čímž provádějí opylení u hmyzosnubných rostlin, tedy rostlin závislých na opylovačích, kdy včely tvoří přibližně 80 %.

Co nám dávají včely

Včela nám „dává“ med, pyl, vosk, mateří kaši, propolis …

Jaké jsou včelí produkty

Dalším široce rozšířeným, ale obecně už méně známým, je propolis, pryskyřičná látka s desinfekčími účinky. Dalšími včelími výrobky jsou také pyl, mateří kašička, vosk a včelí jed. Pravými produkty včel jsou pouze vosk a jed, ostatní látky sice získáváme od včel, ale jejich původ je rostlinný.

Kdo všechno žije v úlu

Z čeho se úl skládá

Jako úl se označuje člověkem uměle vytvořený příbytek včel; o včelstvo v něm se stará včelař. Dříve hnízdily včely třeba v dutinách stromů nebo v pletených koších. Z těchto příbytků se však dá med získat pouze tak, že se část plástve vyřízne a vylisuje.

Jak jsou včely užitečné

Význam včel nespočívá jen v tom, že produkují biologicky cenné a lidskému zdraví prospěšné látky – med, pyl, propolis, mateří kašičku, včelí jed a vosk, ale hlavně v tom, že monitorují kvalitu životního prostředí a zabezpečují až z 97 % opylení kulturních plodin a volně rostoucí vegetace.

Co opylují včely

Nejznámějšími zástupci jsou všechny druhy obilovin, jako pšenice, ječmen, oves a žito, z plodových dřevin potom líska a ořešák vlašský. Včely ale sbírají pyl i z rostlin větrosnubných, často ve velkém množství, jako např. z kukuřice. Většina našich rostlin (80%) je ale odkázána na přenos pylu hmyzem.

Co všechno produkují včely

Včely lidé chovají ze dvou hlavních důvodů: získávání včelích produktů (med, vosk, propolis, mateří kašička, jed, pyl) opylovací činnost.

Co obsahuje včelí jed

Jedový váček jedné včely obsahuje až 4 mg jedu. Jed tvoří přibližně 65 % vody, 27 % bílkovin a 8 % připadá na ostatní látky. Jed nemá stálé chemické složení, je to bezbarvá příjemně vonící látka, která po vysušení vytváří bílé krystaly.

Kdy začne klást matka

dni po vylíhnutí se matka spáří s 6-10 trubci, do úlu se vrací se snubním znaménkem. To jí včely odstraní. Po dalších 5-17 dnech matka začne klást vajíčka. Se spermiemi, uloženými v semenném váčku, vystačí klást oplozená vajíčka několik let.

Co se stane když vymřou včely

Je to malé, nenápadné, ale na jeho existenci jsou závislé až čtyři pětiny všech rostlin. Jabloně, hrušky, třešně, švestky a angrešty by bez včel měly nižší úrodu až o dvě třetiny, řepka nejméně o třetinu. Do pár let by mohly zmizet tisíce druhů rostlin a s nimi i další hmyz, pro který jsou zdrojem potravy.

Co by nebylo bez včel

Jen díky včelám máme velké množství zeleniny a ovoce, ale i některé druhy ořechů, oleje a další produkty. Ze 100 druhů rostlin, které tvoří 90 % světové produkce potravin, jich včely opylují většinu! Některé plodiny by bez včel zcela zmizely, například kakao, káva nebo vanilka.

Kam sbírají včely pyl

Jak včela pyl sbírá a jak se z pylu stane rousek Včela létá z květu na květ, přičemž se na chloupcích jejího kožíšku, které jsou dokonce stromečkovitě větvené, zachytávají drobná zrnka pylu. Ten sčesávají kartáčky na nohách do tzv. košíčků, které mají na třetím páru noh.

Jak daleko létají včely

Včela medonosná je schopná za pastvou uletět v jarním období cca 100 m až 1 km. Později se délka doletu prodlužuje na 2 až 4 km. Pro včely je důležité, aby v těchto „okruzích" měly dostatečnou nabídku nektaru, pylu, vody.

Co léčí včelí jed

Včelí jed je vysoce účinným léčivým prostředkem při různých typech revmatismu, při lumboischiatickém syndromu, při vertebrogenním syndromu, při neuralgiích, při zánětu pohrudnice a při některých kožních chorobách.

Co na píchnutí včely

Místo omyjte pod tekoucí studenou vodou. Můžete jej chladit namočeným kapesníkem nebo ledem nebo dle receptů našich babiček přiložit rozkrojenou cibuli či octový obklad. Nověji se používají různé gely, např. Fenistil gel, Psilo-balsám apod., které jsou běžně dostupné v lékárnách.

Jak dlouho se líhne včelí matka

Matka se běžně dožívá 2-3 let. V produkčních včelstvech ji včelař zpravidla po dvou letech vyměňuje. Související stránky: Jak dlouho žije včela

Jak dlouho vydrží včely bez matky

Tak pokud matku zrušil před 5 týdny tak už tam nebudou ani matečníky. A je celkem možné že se mladá matka, teda pokud byla stará zrušena, nevrátila z proletu a teď už je včelstvo osiřelé. Pokud neuvidíš matku ani plod tak tam dej plást s mladými larvami a uvidíš jestli narazí NM.

Proč včely sbírají pyl

Včely sosákem nasají nektar, základ medu, a uloží jej ve svém medovém váčku. Pyl, který obsahuje velké množství bílkovin a používá se ke krmení plodu, sbírají včely skoro jakoby jen tak mimochodem. Přichytí se k chloupkům na těle včel a při návštěvě další květiny se v odpovídajícím množství přenese na bliznu.

Co kvete v červenci pro včely

Zahrada plná motýlů

Nejčastějším zdrojem nektaru z luk a parků jsou různé druhy jetele, hlavně jetel plazivý (Trifolium repens), pro včely mají význam i květy vrbky, třezalky či vřesu.

Jak dlouho působí včelí jed

Svépomoc obecně Většině lidí bodnutí včelou nevadí. Mají sice 2 až 3 dny mírný otok, ale to není alergie je to běžná reakce organizmu na včelí jed.

Jak dlouho bolí včelí bodnutí

Může se jednat o reakci normální nebo reakci alergickou, která již zpravidla vyžaduje lékařský zásah. Za normální reakci je považována bolest v místě vpichu, svědění, zarudnutí a otok. Po několika hodinách potíže (včetně otoku) ustupují.

Kdy útočí včely

Nejlepší rada při setkání s usazeným včelím rojem je nechat jej v klidu. Včely se shlukují kolem odpočívající matky, zatímco se na cestu vydávají pátrači, kteří hledají vhodné místo pro nové hnízdo. Roj vyčkává a zpravidla druhý den opět kolem poledne odletí. „Stačí si jich zkrátka nevšímat.

Kdy začne klást včelí matka

Na některém výletu bude oplodněna trubci a po pěti i více dnech začne klást vajíčka. O dospělou matku se včely svědomité starají. Matka začíná ve včelstvu klást brzy po oplození, často klade až do konce října.

Jak poznat osiřelé včelstvo

Plodová zkouška

osiřelé, zkontrolujeme nejdříve, zda se ve včelstvu nachází nějaký otevřený plod. Pokud tomu tak není, je velmi pravděpodobné, že matka včelstvu skutečně chybí. Jistotu však získáme až po provedení tzv. plodové zkoušky.

Co nemají rádi včely

Včely obecně nemají rády výrazné pachy. Je tedy dobré vyvarovat se výrazných parfémů a parfemovaných kosmetických přípravků, dále není doporučeno se v blízkosti úlů pohybovat se zapálenou cigaretou, po požití alkoholu nebo zpocený.