Co patří do pletence horní končetiny?

Co tvoří pletenec

Pletenec pažní neboli ramenní se skládá z kosti klíční (clavicula) vepředu a lopatky (scapula) vzadu. Párové pletence pažní a k nim připojené svaly tvoří ramena. Kost klíční je štíhlá, lehce zakřivená dlouhá kost, která probíhá horizontálně přes horní část hrudníku, těsně pod kůží.

Které kosti tvoří horní končetiny

Použitá literatura

Kosti
osový skelet páteř • obratle • žebra • sternum • os sacrum
kosti horní končetiny pletenec scapula • clavicula paže a předloktí humerus • ulna • radius ruka carpus • metacarpus • kosti prstů

Archiv

Co je levá horní končetina

Kostru horní končetiny tvoří 30 kostí. Jsou seskupeny do paže, předloktí a ruky. Největší a nejdelší kost horní končetiny se spojuje s lopatkou v rameni a s kostí vřetenní a loketní (kosti předloktí) v lokti.

Co tvoří pletenec lopatkový

Lopatkový pletenec tvoří lopatky a klíční kosti. Lopatka (scapula) je plochá kost trojúhelníkovitého tvaru. Přední vyhloubenou plochou naléhá na druhé až sedmé žebro. Hřbetní strana lopatky vybíhá v ostrý hřeben rozdělující zadní plochu ve dvě jámy vyplněné svaly.

Která kost je největší

Typickým zástupcem dlouhých kostí je například kost stehenní, což je zároveň největší kost v lidském těle.

Co je to clavicula

Kost klíční (clavicula) se sice tvarově řadí mezi dlouhé kosti, je ale dlouhá jen asi 15 cm. Její tělo je esovitě prohnuto (laterální třetina dorzálně, zbytek ventrálně). Mediální konec, extremitas sternalis, je větší a sklouben s manubriem kosti hrudní.

Kde je pletenec

Pletenec pánevní (lat. cingulum pelvicum) je kostěná struktura, která se nachází v dolní části trupu. Pletenec pánevní spojuje páteř se stehenními kostmi. Samotný pletenec je tvořen dvěma pánevními kostmi.

Jak se od sebe liší horní a dolní končetiny člověka

Kostra končetin

Kostru horní končetiny nazýváme pletencem pažním (patří zde lopatka, klíční kost) a kostru volné končetiny, kde patří paže předloktí, ruka. Kostra dolní končetiny se nazývá pletenec pánevní a kostra volné končetiny – stehno, bérec, noha.

Co je to ruka

Ruka (lat. manus) je od trupu nejdistálnější (nejvzdálenější) oddíl horní končetiny lidského těla, který umožňuje interakci jedince s okolím a manipulaci s předměty. Základním projevem ruky je schopnost úchopu umožněná díky palci protistojnému oproti ostatním prstům.

Co je to bérec

Bérec (lat. crus) je část dolní končetiny v oblasti mezi kolenem a kotníkem (tzn. v přední části holeň, vzadu lýtko). Kostěný základ bérce tvoří dvě kosti bérce: kost holenní a kost lýtková.

Jaký je největší sval v těle

Mezi nejmenší svaly patří sval třmínkový v uchu a mezi nejmohutnější sval patří velký sval hýžďový. Nejdelším svalem je sval krejčovský, který začíná u kyčle, prochází přes přední stranu stehna a upíná se ke kosti holenní.

Jaký je nejsilnější sval v lidském těle

Je to důsledek snižování meziobratlových plotének váhou těla v průběhu dne. Nejsilnější sval lidského těla je jazyk. Srdce je přibližně stejně velké jako sevřená pěst. Jeho hmotnost je přibližně 250 gramů.

Co je to Scapula

Lopatka (scapula) je plochá trojúhelníkovitá kost. Nachází se v úrovni 2. až 7. žebra.

Co to je klicni kost

Kost klíční (lat. clavicula) je párová kost, která je součástí pletence ramenního. Kost klíční je štíhlá, mírně zakřivená dlouhá kost, která probíhá přibližně vodorovně přes horní část hrudníku a nachází se těsně pod kůží, proto ji lze snadno nahmatat.

Z jakých kosti je srostlá kost pánevní

Pánevní kost je tvořena srůstem tří párových kostí (pravá a levá) – os ilium, os ischii a os pubis.

Co patří do kostry dolní končetiny

Kosti dolní končetiny2.1 Kost stehenní (femur)2.2 Čéška (patella)2.3 Ossa cruris (kosti bérce) 2.3.1 Kost holenní (tibia) 2.3.2 Kost lýtková (fibula)2.4 Kosti nohy (ossa pedis) 2.4.1 Kosti zánártní (ossa tarsi) 2.4.2 Kosti nártní (ossa metatarsi) 2.4.3 Kosti prstců nohy (ossa digitorum pedis)

Co tvoří osu lidské kostry

Páteř je složena z menších kostí – obratlů. Obratle se navzájem liší tvarem a velikostí jsou položeny na sebe a společně vytvářejí osu celé kostry.

Jak se jmenuje část ruky

Předloktí přechází zápěstím ve vlastní ruku. Samotné zápěstí je tvořené dvěma řadami kůstek, tvořících složitý složený kloub. Druhá komunikuje se záprstními kůstkami, které z velké části tvoří dlaň a hřbet. Ruka je zakončena třemi (u palce dvěma) články prstů.

Co je to dlaň

Dlaň (palmare) je část ruky, která umožňuje člověku sevřít uchopený předmět. Skládá se z pěti kostí, které navazují na jednotlivé prsty.

Co je to Tibialis anterior

musculus tibialis anterior – přední sval holenní (obr.

Provádí dorzální flexi nohy (pohyb za hřbetem) a inverzi (vytočení nohy za palcem nahoru). Významně se podílí na udržení klenby nožní.

Co dělá Flexi

Svaly paže. Dle funkce se dělí na přední skupinu, která dělá flexi v kloubu ramenním a loketním, a zadní skupinu, která dělá extenzi v kloubu ramenním a loketním.

Co roste celý život

Nejrychleji nám roste nehet na prostředníku. Obecně nehty na rukou rostou čtyřikrát rychleji než nehty na nohou. Oční bulvy jsou celý život stejně veliké jako při narození, zato nos a uši rostou pořád. Zub je jediná část těla, která se sama neopraví.

Který sval je nejpohyblivější

Každý den se stáhnou a uvolní více než 100 000krát. Nejpohyblivější sval je jazyk. Při chůzi používáme více než 200 druhů svalů.

Co je Scapula Alata

Scapula alata je charakterizovaná odstáváním dolního úhlu nebo vnitřní hrany lopatky od hrudníku, které se odhalí nebo zvýrazní u stojícího pacienta při předpažení horních končetin nebo opření pacienta o stěnu.

Co to je lopatka

Lopatka (lat. scapula) je párová kost, která je součástí pletence ramenního. Tato tenká kost přibližně trojúhelníkového tvaru se nachází na zadní straně hrudního koše, přibližně mezi druhým a sedmým žebrem. Lopatka se v jednom místě spojuje s kostí pažní a tvoří tak ramenní kloub.