Co potřebují jehličnany?

Jak kombinovat jehličnany v zahradě

Výborné je kombinovat druhy s různými tvary a barvami se vždyzelenými dřevinami (vavřín, skimmie, rododendron) a okrasnými travami. Ve skupině by měl vždy převažovat jeden druh a ostatní by měly kompozici nenásilně doplňovat.

Jak zachránit jehličnan

U jehličnanů pomůže pravidelné přihnojení hořkou solí. V akutních případech lze hnojivo aplikovat na list, kde jsou potřebné látky přijímány rychleji, ale lze ho přidat i ke kořenům. Obejděte svoji zahradu a opravdu pečlivě svoje stromy a keře prohlédněte, zda výše uvedenou pomoc také nepotřebují.

Jak Zalevat jehličnany

Zalévání jehličnanů

Většina jehličnanů vyžaduje středně vlhkou půdu. Příliš vlhký podklad podpoří hnilobu kořenů. Zalévání jehličnanů by mělo být prováděno pravidelně, nejlépe večer. Četnost závisí na požadavcích kultivovaných druhů a povětrnostních podmínkách.

Jak se starat o jehličnany v Kvetinaci

Dřeviny v nádobách sázejte do kvalitního substrát, nezapomeňte na drenážní vrstvu. Hned po zasazení je důkladně zalijte. Přiměřenou dávku vody jim dopřávejte pravidelně během celého roku, včetně zimy, kdy se teploty pohybují nad nulou.
Archiv

Co zasadit k jehličnanům

Rostliny pod jehličnany

Pěnišníky a azalky můžete doplnit vřesy a vřesovci, pierisy, libavkami, kapradinami, dřínem kanadským, bramboříky (zejména Cyclamen coum), bohyškami, konvalinkami, brusnicemi nebo borůvkami chocholičnatými. Pod jehličnany a v jejich okolí se také velmi dobře daří nenáročným kakostům.

Kam zasadit jehličnany

Pěstování jehličnanů je snadné, pokud jde o lokalitu, jsou poměrně nenáročné. Pokud dostanou dostatek živin, světla i vláhy, a budete se o ně pravidelně starat, zejména je stříhat, resp. zaštipovat, budou dělat radost dlouhá léta. Většině druhů se lépe daří na slunných či polostinných stanovištích, ale zvládnou i stín.

Jak se starat o jehličnany

Především při začátku růstu potřebují jehličnany hodně vláhy. Je proto ideální prolévat dostatkem vody každý den, kdy žádný déšť nespadne. Zároveň mohou v zárodku strom omezit i různé druhy plevele. Skvělou variantou, jak se plevele zbavit, je aplikace mulčovací kůry.

Proč žloutne jehličí

Stejně jako lidé, i stromy potřebují ke svému životu a dobrému růstu kromě vody také dostatek důležitých prvků. Jedná se hlavně o draslík, vápník nebo fosfor. Nedostatek živin je jednou z příčin žloutnutí jehličnanů, hlavně smrků, které postihuje porosty napříč celou Českou republikou.

Jakou půdu pro jehličnany

Ideální jsou mírně vlhké půdy, ne však přemokřené. Vyšší půdní vlhkost snese jen borovice bahenní (Pinus uncinata) nebo borovice vejmutovka (Pinus strobus). Sušší půdy tolerují jalovce (Juniperus chinensis), kosodřeviny (Pinus mugo), jedle ojíněná (Abies concolor) či smrk pichlavý (Picea pungens).

Jak často hnojit jehličnany

Aby byly jehličnany krásné, je nutné pravidelné hnojení několikrát ročně. Jedná se o stálezelené rostliny, u kterých nesmíme zapomínat na živiny a vodu během všech ročních období.

Jak často zalévat smrk

Pravidelná zálivka je důležitá

Strom i nadále pravidelně zalévejte, záleží na venkovní teplotě a počasí, ale zhruba jednou za týden až 14 dní. K zálivce používejte studenou vodu, aby stromek nezačal rašit.

Co dát pod jehličnany

Rostliny pod jehličnany

Pěnišníky a azalky můžete doplnit vřesy a vřesovci, pierisy, libavkami, kapradinami, dřínem kanadským, bramboříky (zejména Cyclamen coum), bohyškami, konvalinkami, brusnicemi nebo borůvkami chocholičnatými. Pod jehličnany a v jejich okolí se také velmi dobře daří nenáročným kakostům.

Co vysadit pod smrky

Ve vlhčím podrostu se bude dařit celé škále kapradin, ideálními rostlinami jsou také borůvky chocholičnaté a brusnice brusinky. Pokud je porost jehličnanů už vzrostlý a zároveň rozvolněný, nejste nevyhovujícími podmínkami tolik svázáni.

Kdy upravovat jehličnany

Ideální doba pro prořezávání jehličnatých stromů je uprostřed léta od července do srpna a před jarem od února do dubna.

Proč rezaví smrk

„S velkou pravděpodobností je původcem hmyzí škůdce mšice smrková. Nejčastěji napadené jsou smrky pichlavé, jinak též nazývané stříbrné, výskyt se ale objevil už i na dalších jehličnanech,“ informovaly na webových stránkách města Lucie Kovaříková z odboru životního prostředí a Gabriela Poulová z odboru majetku.

Kdy Zaštipovat jehličnany

Jehličnaté stromy

Tu doporučujeme řezat co nejtěsněji u kmene, ideálně od listopadu do začátku března. Pro rozrůstání mladých borovic je ideální zaštipovat mladé výhonky do první poloviny května. Pokud ale chcete, aby se prořezáváním rozrostla starší borovice, musíme vás zklamat.

Jak se zbavit jehličí

Mulč z jehličí není až takový problém sehnat. Většinou je k dostání napytlovaný, k volnému odběru z lesnických školek po kubících, anebo v balících, jako „borová sláma“. Pozor na volný odběr hrabanky z lesů, ne všude to majitelé lesů povolují a vítají.

Jak hnojit jehličnany

K hnojení jehličnanů používáme hnojiva speciálně určená pro tyto rostliny . Způsob hnojení jehličnanů závisí na typu hnojiva, které použijete. Prvním a nejčastěji voleným typem jsou granulovaná vícesložková hnojiva pro jehličnany , jako je Target hnojivo pro jehličnany s mikroživinami nebo Florovit pro jehličnany.

Čím hnojit jehličnany

Během sezóny hnojíme okrasné jehličnany pravidelně, nejlépe jednou za měsíc. Vhodné jsou hnojiva s výraznějším obsahem dusíku (například s močovinou, ledkem, guanem). Nejčastěji se používají granulovaná a listová hnojiva. Granulovaná hnojiva jsou určena pro aplikaci do půdy.

Čím hnojit Smrček

kombinované hnojivo Solubor, Cererit. Cererit se jeví jako nejsnažší řešení – pro modelový, osmimetrový strom můžeme kalkulovat s cca 1 kg hnojiva.

Jaká půda pro jehličnany

Půda. Většina jehličnanů dává přednost neutrálním, případně mírně kyselým půdám. V půdách se zásaditou reakcí se bude dařit například jen tisu, borovici černé nebo smrku omorice (Picea omorika). Ideální jsou mírně vlhké půdy, ne však přemokřené.

Co dát pod smrk

Zahrady s handicapem – V jehličnatém podrostu

český název latinský název poznámka
borůvka chocholičnatá Vaccinium corymbosum opadavý keř
brusnice brusinka Vaccinium vitis-idaea stálezelený keř
pieris japonská Pieris japonica listnatý keř
vřes obecný Calluna vulgaris stálezelený polokeř

Jak pěstovat jehličnany

Pěstování jehličnanů je snadné, pokud jde o lokalitu, jsou poměrně nenáročné. Pokud dostanou dostatek živin, světla i vláhy, a budete se o ně pravidelně starat, zejména je stříhat, resp. zaštipovat, budou dělat radost dlouhá léta. Většině druhů se lépe daří na slunných či polostinných stanovištích, ale zvládnou i stín.

Jak ošetřit jehličnany

Smrky, jedle, borovice ponecháváme celé, u ostatních jehličnanů, jako jsou túje, tedy zeravy, nebo cypřiše, odstraňujeme na spodní třetině postranní výhonky. Řez pod uzlinou nebo na patce ošetříme speciálním prostředkem, který urychluje zakořenění nového výhonku.

Jak tvarovat jehličnany

Tvarování živého plotu

Jehličnaté dřeviny se první rok po výsadbě netvarují. V dalších letech se zakracují pouze boční výhony, dokud tvar nedosáhne potřebné výšky. Stálezelené listnaté dřeviny se po výsadbě seřezávají zhruba na polovinu, čímž se podpoří olistění jejich spodní části.