Co potřebuji k prodloužení rodičovského příspěvku?

Jak prodloužit pobírání rodičovského příspěvku

Během rodičovské dovolené může rodič čerpat rodičovský příspěvek. Rodičovská dovolená může být prodloužena až do 4 let věku dítěte, nicméně zde je třeba požádat zaměstnavatele o neplacené volno. Zaměstnavatel může, ale nemusí s žádostí zaměstnance souhlasit.
Archiv

Jak prodloužení rodičovské na 4 roky

Odpověď ( 1 ) Prodloužení rodičovské dovolené na 4 roky, bohužel není možné. Rodičovská dovolená, může být maximálně do 3 roků dítěte.

Co je potřeba ke změně rodičovského příspěvku

Rodič může v průběhu pobírání dávky měnit požadovanou výši dávky. Změnu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek. Měnit tuto volbu lze jedenkrát za tři měsíce, a to i v případě, že došlo u rodičovského příspěvku ke změně oprávněné osoby.
Archiv

Jak si navysit rodičovský příspěvek

Celková doba čerpání se při změně částky upraví. Požádat lze až tři měsíce zpětně. Ideální je požádat ve 4. měsíci dítěte, aby příspěvek navázal na půlroční mateřskou. Měsíční výši rodičovského příspěvku si volíte sami, maximálně se však jedná o 70% 30násobku denního vyměřovacího základu při narození dítěte.
Archiv

Jak postupovat při prodloužení rodičovské dovolené

Rodičovskou dovolenou prodloužit nejde. O situacích, kdy zaměstnavatel musí poskytnout neplacené volno, jsme psali nedávno. Doba po skončení rodičovské však mezi takové situace nepatří. Přesněji řečeno: neexistuje právní předpis, který by zaměstnavateli nařizoval v tomto případě neplacené volno dát.

Jak napsat žádost o prodloužení rodičovské dovolené

Stačí, abyste adresovala Vašemu zaměstnavateli „žádost o prodloužení rodičovské dovolené“. Žádný formulář se pro tento úkon nepožaduje. V žádosti by bylo dobré uvést, komu jej adresujete, věc (čili žádost) a důvody, které Vás vedly k tomu, abyste žádala o prodloužení rodičovské dovolené. Nezapomeňte datovat a podepsat.

Kdy nejpozdeji prodlouzit Rodicovskou

Rodičovská dovolená ze zákona trvá maximálně 3 roky, tedy prodloužit nelze, ale pobírání rodičovského příspěvku se považuje za něco jiné, to lze až 4 roky.

Kdy Zanika Rodičovská dovolená

Délka rodičovské dovolené

Rodičovská dovolená začíná uplynutím 28 popřípadě 37 týdnů mateřské dovolené. Trvá pak většinou do 3 let věku dítěte. Po této době končí povinnosti zaměstnavatele k Vám jako zaměstnanci. V rámci rodičovské dovolené lze čerpat rodičovský příspěvek.