Co s přebytečnou energii?

Kdo vykupuje přebytky z FVE 2023

Přebytky se vykupují za fixní cenu i za cenu za hodinu výkonu. Pro zjištění přesné částky je nutné ČEZ kontaktovat. Sysel je dodavatel elektřiny spadající pod firmu Solid Sun, která se zaměřuje na montáž fotovoltaických elektráren. Sysel vykupuje elektřinu za aktuální tržní cenu.
Archiv

Kam prodavat Prebytky z FVE

A tady je znovu několik možností: A) Přebytky odtečou do sítě zadarmo (logicky nejmíň výhodná varianta) / B) Dodavatel energií vykoupí vaše přebytky za přesně stanovenou cenu / C) Dodavatel energií vykoupí přebytky za aktuální tržní cenu.

Jak ukládat solární energii

V případě solárního systému a systému skladování energie můžete místo exportu přebytečné solární produkce do sítě tuto elektřinu nejprve použít k nabíjení systému skladování energie. Když pak budete elektřinu využívat po západu slunce, můžete čerpat ze solární baterie místo z elektrické sítě.
Archiv

Jak prodávat elektřinu z fotovoltaiky

Pokud váš současný dodavatel elektřiny vykupuje přetoky a vám vyhovují jeho podmínky a chcete přetoky prodávat u něj, musíte nejprve požádat svého distributora o povolení prodeje přetoků do sítě. Pak už jen stačí služby, které u dodavatele využíváte, rozšířit právě o možnost prodeje přetoků do sítě.

Za jakou cenu vykupuje ČEZ elektřinu

Výkup elektřiny z výroben elektřiny

ve výši 1 Kč/MWh. Cenami se rozumí ceny v Kč bez daně dle platných právních předpisů (daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty).

Co s přebytkem elektřiny z fotovoltaiky

Během provozu fotovoltaické elektrárny se měří přebytky energie, kterou nestihne dům spotřebovat, a ty následně automaticky předehřívají vodu, místo aby odcházely do distribuční sítě. Dle velikosti vašeho solárního řešení a způsobu využívání teplé vody můžete být s teplou vodou plně samostatní.

Jak využít energii z fotovoltaiky

3 tipy na vhodné využití fotovoltaikyKombinací fotovoltaiky a tepelného čerpadla. Stále častěji se proto jak majitelé rodinných domků, tak velcí developeři soustředí na energeticky soběstačné budovy.Solární panely a krbová kamna.Solární elektrárna jako zastřešení

Jak uchovat energii na zimu

Akumulátorové baterie. Pokud vyrobená elektrická energie ve fotovoltaické elektrárně převyšuje aktuální spotřebu, v takovém případě je vhodné elektrickou energii akumulovat. Jeden ze způsobů přímého skladování elektrické energie je uskladnění energie v elektrické akumulátorové baterii, tzv. akumulátoru.

Co s Pretoky z fotovoltaiky

Přetoky můžete prodávat do sítě

Pokud o ně máte zájem, musíte se společností uzavřít smlouvu o výkupu. Přebytky vykoupí za fixní částku, která je stanovena dlouhodobě. Dodavatelé vám za přebytky mohou platit s ohledem na aktuální spotové ceny elektřiny na burze.

Co je to spotová cena elektřiny

Obchodník účtuje zákazníkům ceny takové, jaké jsou na spotovém trhu, cenu přepočítává podle okamžité spotřeby jednotlivých časových úseků pomocí přepočítaného typového diagramu dodávek (TDD). To proto, aby se zohlednily okamžité podmínky při odběru energie (třeba je teplo a netopí se).

Co vědět o fotovoltaice

Fotovoltaika je výroba elektřiny ze slunečního záření, principiálně založená na fotoelektrickém jevu. Energie fotonů ze světla, které dopadá na fotovoltaickou buňku, z ní vyráží volné elektrony – vytváří stejnosměrný elektrický proud. Fotovoltaická buňka je v podstatě plošná dioda zapojená v závěrném směru.

Kdo vykupuje elektřinu z FVE

Vyplatí se výkup přebytků z FVE 2023

Výkupce Vyděláte Zaplatíte
Armex Energy 2 000 Kč/MWh 50 Kč/měsíc
Pražská plynárenská 4 300 Kč/MWh 89 Kč/měsíc
Nano Green Spot 600 Kč/MWh 89 Kč/měsíc
Tedom energie Spot 250 Kč/MWh 109 Kč/měsíc

Jak lze akumulovat energii

K akumulaci elektrického výkonu se dá nejjednodušeji využít tím způsobem, že co nejtěžší setrvačník upevníme na hřídel elektromotoru, poháněného elektrickým proudem, jehož "dávku" potřebujeme akumulovat. Při odběru energie se elektromotor chová jako dynamo či alternátor a akumulovanou energii vrátí!

Jak zastavit elektroměr

Stačí k tomu podchlazený dusík, obsažený v aerosolové náplni do zapalovačů. Aerosolovou náplní údajně stačí několikrát postříkat vnější obal elektroměru a prudká tepelná změna deformuje vnitřní jemné pohyblivé součásti měřidla.

Jak prodavat energii za Spotove ceny

Fixní vs Spotové ceny elektřiny

Druhou možností je uzavřít s dodavatelem smlouvu o dodávkách elektřiny za spotové ceny. V praxi to znamená, že distributor sleduje, kolik elektřiny odběratel každou hodinu odebral a účtuje mu cenu, za jakou se ve stejnou dobu elektřina prodávala na velkoobchodním trhu.

Jak velkou baterii k fotovoltaice

Kapacita baterie se měří v kilowatthodinách (kWh). Pro malé rodiny do 3 osob, které žijí energeticky úsporně, navrhujeme baterie o kapacitě 6,1 kWh, nejčastějším řešením jsou baterie o kapacitě 9,1 kWh a do vícegeneračních domů instalujeme baterie s kapacitou 13,5 kWh.

Kdy se vyplatí fotovoltaika

Rozmezí návratnosti se však obecně udává od 5 do 15 let.

Pokud žijete v oblasti, kde je drahá elektřina, ale zároveň hodně svítí, fotovoltaika se vyplatí dokonce více než v oblastech s levnou elektřinou, kde je omezená doba svitu. V prvním kroku si tedy spočítejte spotřebu celé domácnosti a kolik za energii platíte.

Jak ukládat energii

Elektrickou energii lze uskladnit ve formě energie fázového přechodu. Energii mechanickou ve formě potenciální energie lze skladovat několika způsoby a dle média. Nejjednodušší z nich je kupříkladu uchovávání energie v pružině mechanických hodin či natahovacího autíčka nebo v závaží mechanických hodin.

Kdy dojde k odpojení elektřiny

Kdy dochází k odpojení elektroměru Elektroměr se odpojuje tehdy, pokud odběrné místo zaniká. Jakmile se tedy z daného bydliště pouze stěhujete, není třeba žádat o odpojení elektroměru. Odběr elektřiny se pak převádí na nového nájemníka nebo majitele.

Kdy dojde k odpojení elektroměru

K odpojení elektroměru dochází ze strany distributora elektřiny v okamžiku, kdy není elektroměr převáděn na nového zákazníka. Distributoři se tímto krokem snaží předcházet možnému černému odběru elektrické energie. Pokud se však odběrné místo převádí na nového zákazníka, k odpojení elektroměru nedochází.

Jak dlouho vydrží energie v baterií

současné baterie mají životnost přibližně 20–25 let.

Jak vyuzit Prebytky z fotovoltaiky

S nadbytečnou elektřinou z fotovoltaiky můžete naložit těmito způsoby:Odevzdávat ji zadarmo do distribuční sítě.Prodávat přetoky za spotovou cenu na burze.Prodávat přebytky za fixní částky.Využívat virtuální baterii.Prodávat nejen přetoky, ale veškerou elektřinu.

Co je lepší fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo

Oba tyto systémy dokáží totéž. Rozdíl je v pořizovacích nákladech, použití daného systému a jejich návratnost. Obecně lze říci, že solární ohřev vody je nesporně mnohem výhodnější, než tepelné čerpadlo. Oproti tomu k vytápění objektu se více hodí tepelné čerpadlo.

Proč si nepořídit fotovoltaiku

Solární panely jsou drahé

Solární panely bývaly v minulosti opravdu drahé, nyní už to ale určitě neplatí. Od uvedení prvních sériově vyráběných solárních panelů na trh v roce 1979 jejich cena stále klesá a účinnost naopak roste. Solární panely patří do stejné kategorie, jako mikroprocesory do osobních počítačů.

Kde se akumuluje energie

Akumulace probíhá tak, že v čase přebytku energie v síti se setrvačník motoricky roztáčí až na 80 000 otáček za sekundu. Když dojde k výpadku jiného zdroje nebo je nedostatek energie v síti, akumulovaná kinetická (pohybová) energie rotujícího tělesa se opět mění v generátoru na energii elektrickou.